Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Vororte für das Jahr 1907 nebst Stadtplan. (1907)

I. Abt. 2. b. 
179 
Holtenauer Straße 114A — 158. 
[Ja,,,,. • T) Lieferant S M Schiffe. Abt. II: Malzgold. Beliebtestes Familiengetränk 
Ul tllllä"JjrtlllG161 Kiels — Hoher Extrakt. Niedriger Alkohol. — Aerrtlich empfohlen. 
114A 58500 156,00 1422 
Mchels, A. F., 2ltzotheker, Bes., 3. 
Eg. Schmidt, P. F. W., Apoth.-Geh. — 1. Z immer- 
chann, K., Kpt. g. S. — 3. Zimmermann, K., Hausd. 
, 
116 50000 132,00 1414 
Mumm, Th. H. F., Kaufm.. Bes. 
E- Wagner, E. L. G-, Tapez. — Eg. Pfeiffer, K. W-, 
Brvtihündl. Miller, A. W. P., Oberlchr. Dierich, W. 
H- W., Zig.-Hdlg, — 1. Miller, C. B., !Mar.-Bau-Rat. 
«aber, I. D. E. u. M. F. L., Frl.. Rentn. — 2. 
Kusel, Kptleutn. Spieckermann, F. A. Wi., verlw. Fr. 
3iechm-Rat. 
118 33700 90,00 1423 
Bode, L., Rentner, Bes. 
E- Morgenthal, I. F. H., Arb. — Eg. Westphal, H., 
uev.-Aufs. a. D. Westphal, L., Frl., Lohr. — 1- 
Hoppe-Seyler, ventv. Fr. Prof. —- 2. Schniinochcr, 
M, D. Frl., Lehr. ' 
120 12000 36,00 1415 
Stolzenburg, F. G. R., Prof., Dr. pihil., Lib.-Rcal- 
ichnl-Oiberlehr., Bes., Eg. 
K - Pries. C. I. 
122 37000 “ 114,00 1416 
Reinert, A., Bertr. d. Naturheilkunde, .Bes. 
E- Stange, G. H. C„ Schlofserg. Eg. Mllmaun, E. 
M., 28to. Waszily, A. A., Ghefr. b. Dr. rne.d. — 
E Pllinier. I. K. G.. Direkt, d. Höh. Mädch.-Schule. 
Plü'mer, H. 28. A. M„ sind. Phil. — 2. Broide, A. 
!r.'' Äuftizrat, Dr., Rechtsanw. u. Not. — 3. t>. Fischer- 
ggt8W, N. M. E. G., Frl. , 
124 75600 . 90,00 1417 
Thomson, H., Töpfermstr., Bes., Eg. 
Aldatz, 2f,., Ghefr. Eßmann, T., Bnchlh. — Eg. 
L'k- I. F., Rentn. — 1. Wendt, H. F. G.. Dr. mpd., 
^ar.Men.-Arzt a. D. — 2. Ahlemann, A., Ww. — 
Le Eornclhl, H. F., Arb. 
"156,00 
1418 
60000 
Anst, C. H., Tischler, Bes. m t . « 
Eg. Schultz, C. H. E.. Frau Dr. — 1. Petersen, H- 
A H.. Kftn. — 2. Hetzer, F. L., Dr. phll. Prof- 
Oberl. — 3. Schröder. I. F. H-. Dr. pW., Schrift. 
stell. Rolfs. I. M. L., Frl., Rentn. 
128 9100 28,80 141» 
^ Aust. Carl Heinr., Tischler. Des., Eg. 
Eg. Bock. C„ Ziv.-Mus. — Dg. Braun, H.. Arb. 
Le, Eg. Werner, H., Techn. Bnr. u. Werkst. — 
130 49200" 120,00 1424 
Rieper, M. D K.. Ww. d. Rclt., Bes., Eg. 
E Baer. K., Prof., Tr. phil., Dir. d. Ob.-Rcalsch- — 
Schlucke.bier. A. C. P. I.. Postrat. — 3. Sicht an. 
R., Mar.-Schisfbmimstr. — 
132 43000 108,00 1425 
Bargvb, H,, Kaufm., Bes., 2. „ ^ 
Eg. Jelinek, C., Gartenarchit. — 1. Münzer, -U 
Zladtbaninspkt — 3. Miller, M, Ww- Gerbrandt. 
E- Frl.. Lehr, a. D. -nsr~ 
134 44850 133,80 1421 
i,-Horn, E. M. Mw. d. Landm., Bes., Eg. 
E. Horn, O. A. L. Arb. — Eg. Horn, E. A. A. D-, 
^rl., Handarb.-Lehr. Helsing, A. >Gi, GoldschhN'iu. 
rf Hansen. A. K. u. 2cl>cnk. H. M. I.. »r* 2 - 
S'Hen. S.. Ww. Rothe, I. G.. Kapellmstr.cn D 
^ Fritsch, I. F„ Technik. — Koch, 23. K., Ow-M- 
3'- Dg. Bandholz. D, Ww. Müller. A., Frl., 
'"entn 
130 78000 228,00 1400 
^HoZn, D.. Photogr., Bes. ^ 
K - Schmidt I C., Höker. — Eg. Fel-maim. 
Kptltn. — 1. v Gtzld' nfcldt, A., Ww., Rentn. — 
2. Witt, I., Pastor. — 3. Kühne, O W. R., Korv.- 
Kpt. — 4. Bnrmeister, F. H. C., Tischlers. 
Düppn-Siratze. 
" 138 -7400 120,00 1428 
(siehe Düppel-Str. 90.) 
Wunderlich, C. F. W., Privatm., Bes., Eg. 
Eg. Wunderlich, E., Drogist. — 1. Schräder, C., Kfm., 
Schräder, P., Frl., Reut. — 2. BMrmeister, Th., 
Gymn.-Oberl. a. D. — 3. Peters, H., Rechtsanw. 
140 40100 102,00 ~ 1429 
Franck, P. H., Malermstr., Bes. 
Eg. Schnoor, I., Kaufm. — 1. Kelpe, K., Kgl. Pol.-. 
Jnfp. .— 2. Sassenhagen, O., Feuerw.-Kapt.-Ltn. 
a. jb. — 8. Burmleiftier, I., Mar.-Stabsintz. 
142 40400 102,00 1431 
Jungjohann, H. C., Maurermstr., Bes., 1. 
Eg. Taxer, R„ Gart.-Archit. — 2. Prob ins, A., 
Feuevw.-Hptm. a. D. Prollius, E., Stutz. — 3. 
Morgenroth, L., Mar.-Jng. — 4. Teppcr, C., Ww. 
" 144 62100 133,80 1432 
Jungjohann, H. C., Maurermstr., Bes. 
Eg. SÄbmanu, A., Fris. — 1. Eggert, F., Mar.-Ob.- 
Stabsing. — 2. Herzog, O., Mar.-Stabszahlmstr. — 
3. Fab er, fJL, Mar.-Stabszahlmstr. Bören, L., Ww., 
Rentn. 
""146 65300 156,00 1433 
Gosch, F., Zeichenlehr.. Bes. 
Eg. Nendeck, G., Direkt. — 1. Möller, 28., Dr., 
Gymn.-Prof. — 2. Bistram, G., Mar.-Stabszahlmstr. 
— 4. Brückner. G.. Arb. 
148 62800 144,00 1484 
Nosgerau, W. F. Th., Werkführ., Bes., Eg. 
1. Hecht, A., Ww. — 2. Möhmting, A„ Mar.-Stabs- 
Jng. — 8. Biltz, H.. Univ.-Prof. 
150 40000 116,40 1436 
Gcidkc, I. H. W., fr. Landm,, Bef., 1. 
1. Marien, W., Kaufm. — 2. Kiwitt, M„ Frl., Näh. 
Hoffmann, I., Malerg. ^— 3. Grell, H., Zimmerg. 
Hamer, D. u. Wollschläger, A., Arb. 
152 49100 118,80 1430 
Lammers. P. K. F., Gastwirt, Bes., Eg. 
Eg. Jansen, A., Schuhm. (Laden). — 1. Greve, I., 
Bäckermstr. Siebers, H., Berk. ^— 2. Mahnfeldt, P., 
Theat.-Requis. Koenen, W. n. Gerth, H., Handlgsg. 
-— 3. Jager, E. u. Kleber, L., Ww., Wöge, K-, städt. 
Diät. — Dg. Rubink, H., Arb. 
Wransikl- u. Gneisenau-Sirich:. 
154 130780 336.00 1437 
(siehe Gneisenan-Stratze 1). 
Hampel, 28. A. H., Wirt u. Restaur., Bes. 
Eg. Benkmann, M., Banuntern. —■ 1. Braitmaier. 
Dr. med., prakt. Arzt. — 2. Connemann, F. SÄ.. 
Kapt.-Ltn. — 3. Rüder, R., Telegr.-Sekr. Bött- 
ger, A., Priv. J 
156 7280Ö 204,00 1438 
Kmckrehm, A. F. D.. 28tv. d. Wirts, Bes., 1. 
Eg. Hoffmann, P., Küchen-Chcf. Siepmcmn, F„ 
Mar.-Jng. — 1. Hmnann, H., Prib. — 2. Günther, 
©., Gastw. — 8. Hocpner, H., Frl., Rentn. Äleusc, 
F., Mar.-Ob.-Masch. — 4. Mies, G., Hilssarb. 
Dabelstein, D., 28w. Misch, E., Werftbuchf. 
158 ' 64300 " 180,00 ^ 1439 
Gr^ntz, Otto, Kaufm., Bes., Eg. 
Eg. »Ltrzhszewski, M., Ob.-Brieftr. — 1. Beckmann, 
K„ Mar.-Ob.-Masch. Kühler, K., Agent. — 2. Hil 
debrandt, 21., Ob.-Dcckoff. a. D. Vogi, A., Mar.- 
Laz.-Ob.-Jnsp. — 3. Fabel, O., Mar.-Kontrotl. 
Böge, R., Lehr. — 4. Wiedcnweg, 28., Lwr.-Bcamt
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.