Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Vororte für das Jahr 1907 nebst Stadtplan. (1907)

I. Abt. 2. b. 
Holsten-Straße 43 — 2Ö. 
Dr. med., Augenarzt. — 2. Andresen. H. S. C.. 
HaMtzsg. — i. h. Eg. Riemer, M.. Hofbuchbind. 
(Geschäftsr.). 1. Möller, K. A., Galantericw.-Hdl. 
(Geschäftsr.). — II. ll. Eg. Jenseit, A. F., Buchdr. 
(Geschchtsr.). _ TI [. h. Eg. Siemen, M., Komin.- 
Gesch. (Kont.) John, Komm.-Gesch. (Kont.). Bill- 
ström, G., Photograph. — 2. Harter, G. H- 2-, 
Schirmmachermstr. 
„ ^ 0 - 
67 250000 342,40 
Le'hment, Fritz, Faibrikt., Weinhdl., Bes., (Laden u. 
Ausschank, Eg.). 
1. u. 2. Bavgum, I. K. H., Dr. med., pr. Arzt. 
- ----- « cs:.. Junge, I., .Haack, K. 
3659 
45 19500 60,00 
Burkhavdt» K. H., Uhrmach., Bes., 3. 
2- Woebs, M., Frl., Wäslheanfertig., i. Fa.: „Ge,chw. 
Woebs". 
I. >u. 2. Bavgum, I. 6t. H-, L)r. mcu., 
H. Eg. Hinz, H. F. C., Junge, I., Haack, K. G„ 
Kirchhofs, A. E. 0'. n. Begcrodt, P. F. E., Handlgsg. 
taann 3671 
3660 
m-T 7 , 11550 102,00 
Z^nke, I., Ww. d. Wirts, Mitbes., i. 
n K., Schankwirt, Mitbes., 2. 
gg- Baumbach F., Korsettfabr.. i. Fa.: „Emma 
Earlsen ^(Laden). — 1. Schübel, I., Buchhalt. 
69 84690 168,00 3671 
Andersen, Cl. P., Kaufm. u. Mitbes., Bes. (Bur.). 
Eg. Engel, Th., .Herrengaüd. -Gesch. (Laden). — 2. 
Hasch H„ HandligKg. 
71 8540 120,00 3672 
71 8540 i2u, uu 
Ahrens, W., Blumenhändl., Bes. (Laden). 
len 
M.. Ehesr., Friseur. 
cx ^00 WO 3661 ^ Neumann. I. se, r.., ^ ^ 
*’* «• » 1 15700 .totj». , "MÜ~ 
73 60750 193,80 3673 
Andersen, Gebr., öffn. Handelstzes., Bes. 
s Eg. Daberkow, W., Schokol. u. Tee-HaMg,, i. Fa.: 
„F. Hannemann (Laden). — 1. Möller, C., Rechts- 
anw. (Bur.). Neuinann, I. C. L., Zahntechn. — 2. 
- --- Stpfimainn, A., Ww. SSt: 
Rechtsanw. (Bur.). — 2. Mel, H., panor»--o- 
, % Mohnssen u. Bolckert, Kurzw. engros (Kont. 
Lager). — 1. Kistenmacher, L., Klempn. Weichert, 
F-, Graveur 
75 15700 109.20 
Kock, H., Vergold., Bilderhdlg.,>Bes., 2. 
1. Dose, W., Justizr. (Bur.). 
77 37100 181,80 
Mordhorst, El. Fr., Rcntn., Bes. 
Friedrichs, C. L., Schokol. u. Konfit.-Gesch. 
1. Moüdlhorst, D., SatÜermstr. — 2. 
~ ' L!n w 1 Mo 
3675 
53 26580 168,00 
Thöl. Th., öffn. Handelsges., Bes. 
Eg. Wolansky, Ww., Putzwar.-Hdlg-, i. F.: „Magdal. 
Grimm" (Laden). 
HaseniSiraß^ 
1. Movdlhorst, D., ®wucu.»|iv. 
Botz, P. i?- W., Zahnartist. — H. 1. Mordhorst, 
F. H. C., Goldschmi cdemst r. — 2. Müller, C. L. G., 
Arb. 
3676 
55/57 232100 
Zünglein, H. C. Th., Papier- u. Schreibm.-Hdlz. 
Bes. (Laden). 
b Jaeobsen, W., Kaufm. Bchr, M.. Dr. möd., prakt. 
Ärzt. Kölling, G.. Ziv.-Jng. - 3. Nielsen, H.. Bieh- 
om-mffs. Nullmeyer, L., Ähirmfabrkt. — Dg. Fahr- 
gy, G. F., Damenkonf.-Gesch. Dheske, K. F„ 
79 60000 412,80 
Watson, Thomas, Kaufm., Bes. 
Eg. Lastenz, W„ Buchbind. (Laden). Fe'hrch P., Zig.- 
Hdl. (Laden). — 1. Niese, G. B., Justizr. (Bur.). 
— 3. Rathge, O. H.. Uhrm. — 4. Bock, I., Arb. 
Klinke. 
2/4 — 288,00 1224 
Jaeobsen, W., Kaufm., Bes. (Warenhaus). 
6 
o (im Bau.) 
Jaeobsen, W., Kaufm., Bes. 
1227 
87840 248,70 o«, 
SÄ 2 ®- Kaufm. u. Konsul. Bes., 1. u. 2. 
S- D. u. Lennarz, A. M. S., Frl., Tapiss.- 
2. 
Gesch. 
8 21150 156,00 
Heikel, M. H., Ehesr., Bes., 1. 
Eg. Kämnrerer, C., Putzgesch. (Laden). Krause, B. 
R., Modew.-Gesch. — 1. Heikel, H., Uhrmach. 
61 25130 113.40 , 
Wegener, F. (£. A. G. A., Kaufm., Bes. 
Engel u. Theuerkaus, Teppich-Hdlg. (Geschaft^r.).^ 
^63 120880 367740 3668 
^ Stessens, Joh., öffn. Handelsges.. Bes. 
Eg^Hoch, E.. Handschuh-Gesch. (Laden). 
Nahmaich.-Gesch. (Geschäftsr.). 
Breslau). Milit.-Eff.-Gesch. (Geschäftsr.). Me | 
A. I. G., Bierhdl. — 2. Laubinger, R. E. 
med., p>r. Arzt. — 3. Fvohm, I. C., Kaufm- - - 
C. F., Unternehm. Rühr, R. I., Kapt. Rühr. U. H., 
Ziv.-Jng. ^ 
10 44300 288,90 1228 
Opitz, H. C. B., Konidit. u. Eafötier, Bes., 2. 
Eg. Schneekloth Söhne, Weinhdlg. (Laden). — 1. 
Franke, W., Schneidevmstr. — 3. Markmann, Ch., 
Frl., Zimmerverm. 
12 81760 168,80 1229 
sch. (Laden). -L>lng^. Paffrath, A., Kaufm., Schokol-adenhdlg., Bes., 1. 
ir.). — 1. Meyer, E. 2 Niemand, Cl.. H., Zahnarzt. 
,Eff. Ge ch (Geschäftsr.). Menzel, ^ ° ¥ ■— 
n ’ ’ ------ « K. I., Dr. 14/16 (im Ban.) 
Busch, H., Kaufm.,^ Bels. 
18 
18 58680 295,20 1232 
Karstadt, Rud., Kaufm., Bes. (Geschäft). 
1. 
3669 
65 25500 132,00 ml gesch., , *• 
Wulff. W. H.. Lotterie- u. Ztgarren-sp 5 B ümeuhandlg. (Laden. 
Bes. (LaLn. Eg.). . ^ . R- Üan- s Eg. SckMfenberg. F^vmm^- _ 
"k.—x, iCn , D. C., Frl., Paplcrhdl,, I. FU" ' 
20 53000 184,60 1233 
Lorenzen, M., Ww., Telikat.-(.9esch., Bes., 1. 
01 SH -rti.m('irivinila. (Laden. — 
Thords 
V u V|itU, AL/, .. ^ 
Ufirmanio T)nn,.A»A; Lieferant S. M. Schiffe. Abt. II Mallgold. Beliebtestes Familiengetränk 
■ u 4tHlla“Jjr<lu.0r61 Kiel«. — Hoher Extrakt Niedriger Alkohol. — Aerztlich emptohlen. 
12*
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.