Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Vororte für das Jahr 1907 nebst Stadtplan. (1907)

132 
Forst-Weg 6 — Francke-Straße 14 a. 
I. Mt. 2. b. 
jermania-Brauerei 
Lieferant S. M. Schiffe. Abt. I: Ans feinstem Hopfen und Malz h'f 
gestellte helle und dunkle Lagerbiere, Cabinetbräu, Exportbl« - 
6 37400 84,40 4428 
Iahn, Fr., Mar.-OL.-Zahlmstr. a. D., Bes. 
LZ. Schulz, Kaptlt. — 1. Siewert, P„ Kaptlt. 
8 — 60,00 4429“ 
Zielcke, C., Prof. Dr., Bes., Eg. 
Eg. Zielcke, W., cand. juc. 
10 — 54,00 4430 
Iahn, Fr., Mar.-Ob.-Zahlmstr. a. D., Bes., Eg. 
12 78,00 4432 
Andrae, H., Dr., Landger.-Präst, Bes., Eg. 
14 56600 120,00 4423 
Fischer. R. S. G., Kaptlt., Bes., Eg. 
16 50000 132,00 4425 
Busch, H., Kausm., Bes., 1. 
Eg. Toussaint, H., Maschb.-Direkt. 
18 69000 192,00 4424 
Raucksutz, E., Ob.-Baurat, Bes., Eg. 
K. Maack, W., Telegr.-Arb. — 1. Moeller. L., Stadt 
rat. — 2. Hauch M., Rentn. 
Beseler-Allek 
20 61000 144,00 4568 
(siehe Beseler-Wee 12.) 
Petersen, F., Prof., Dr. meü., Bes., Eg. 
Eg, Petersen, O., Dr. med. 
22 §000 12)00 4568 
(geh. zu Nr. 20). 
Petersen, F., Prof., Dr. med., Bes. 
1. Kühl, W., Kutsch. 
26 — — — 
Müller, £>., Konsistorial-Rat, Bes., Eg. 
28 25000 — ; — 
MMer, O., Dr., Konsist.-Präsident, Bes. 
Düppel-Ltraße 
Francke-Stratze, vom Knooper Weg an. 
1 63100 168,00 6400 
(siehe Knooper Weg 165). 
Bauer, H. C. F., Kanfm., Bei- 
3 37300 96,00 5401 
Steffenhagen, K. H. I., Schiffskapit., Bes., 1- 
Eg. Winter, L., Ob.-Bootsm, a. D. Deutschkron, P., 
sind. jur. — 2. Schön, R., Mar.-Kriegsger.-Rat. — 
3. Wert, P., Kavt.-Lentn. — 4. Schmidt, M, Ww. 
Dietrich, E., Kont. 
5 52400 144,00 5402 
Dittes, G. F., Töpfer, Bes. Eg. 
Eg. Schultz, L., Arb. — 1. Kaiser, F., Mar.-Masch. 
v. Beek, B., Ww. Votz, I., Mar.-Jng. — 2. Schmidt, 
K., Mar.-Steuerm. Heers, F., Lehr. —- 3. Jann, 
H., Mar.-Masch. — 4. Hansen, H., Arb. 
7 49900 144,00 5403 
Breitling, C. G., Dekorat.-Maler.Bes., Eg. 
Eg. Lorentz, H., Mar.-Zahlm.-Wfp>. — 1. Müller, 
C., Postsekr. a. D. Detlefs, H., Rentn. — 2. Kobarg, 
F., Bauamtsassist. Schmidt, K., Mar.-Feldw. — 3. 
Stibbe, SB., Ob.-Postassist. Arendt, K., Ob.-Maat. 
— 4. Roespel, M„ Arb. Zachmann, M-, Buchbindg. 
9 50800 144,00 6404 
Dock, F., Postassist., Bes., Eg. 
Eg. Bosdorff, H., cand. pharm. — 1. Redde, M., Ww. 
Holtmeier, H-, Mar.-Ob.-Steuerm. ^— 2. Theel, F„ 
Mar.-Masch. a. D. Daniel, E., Schlachtermstr. —- 
3. Perlitz, L., Torp.-Masch. Hübner, R., Ob.-Maat. 
— 4. Balle, A., Buchbalt. _ _ 
11 71500 204,00 5406 
Ohlscn, SB., Baupolizeiassist., Bes., Eg. 
Eg. Lüschfh, I., Archit. — 1. Hesse, Stückmstr. Voigt, 
SAw. — 2. Henninger, P„ Techn.-Sekr. Hch 
örunner, K., Dtar.-Kas.-Jnsp. — 3. Künnemann, H-- 
Mar.-Ob.-Masch. Liebold, P., Mar.-Ob.-Bootsm. > 
4. Stoltenberg, H., Lehr. Busch, W., Mar.-Koch.^M 
13 66780 C. II. 132,00 ~ 5406 
Mohr, F. P. F., Bauuntern., Bes., 1. 
2. Charlet, O., Stadtsekr. Claas, R„ Werftverw-' 
Sekr. Claas, G., Ing. — 3. Fiebig, P., Werftbuch' ^ 
führ. Pickardt, F., Jntend.-Kanzl.-Diät. 
15 60100 156,00 5470 
Blunck, E., Maleumstr., Bes., 1. 
Eg. Büttner, T., Qb.-!Maat. Dioinger, F., 
Kelln. —■ 1. Petersen, SB., Mar.-Masch. — 2. Stolle, 
G., Mil.-Mus. Wiechmann, F., Stadt. Bur.-Assist- 
— 3. Harder, M. Zeichn. ^ 
<7 60800 132,00 6409 
Mohr, I. C. L., Buchhalter, Bes., Eg. 
Eg. Schütze, W„ Mar.-Masch. — 1. Schenk, H« 
Handlgsg. Bode, R., Ob.-Maat. — 2. Strey, K» 
Mar.-Ob.-Masch. Klappstein, R., Signalmstr. " 
8. Träder, O., Mar.-Masch. Pvochnow, E., Torp-' 
Ob.-Steuerm. — 4. Wlodarczak, R., Ob.-Maat- ^ 
Dittnrer, F., Tischlerg. ^ \ 
19 62500 168,00 6409 
Lari.gm.ack, H. F,, jun., Prokur., Bes., Eg. ^ i 
Eg. Schmieder, F., Stückmstr. — 1. Schoppenhauee, 
A., Civ.-Jng. — 2. Weil, C., Ob.--Maat. Slppel, H" 
Kaufm. — 3. Plaumann, O., Lehr. Stubbe, M' 
Mar.-Ob.-Masch. — 4. Hetzer, K., Schutzm. Faw 
kowski, E., Ww. ) 
S > nmer-Straße. ^ 
21 “ 56200 — — 
Richard, Herrn. I. W., Privat., Bes., Eg. 
Eg. Baltzer, R., Ob.-Sign.-Mt. — 1. Kühl, M" > 
Ww., Privat. Delfs, I., Buchhalt. — 2. Groß, 8" l 
Mar.-Masch. — 3. Peters, D., Mat.-Berw. Schoeu' > I 
Herr, E., Dr., Mar.-Ob.-Ass.-Arzt. — 4. Stange, ©-'3 
Klempnerg. Schawaller, Stückmstr. j 
23 40000 — — 
Doofe, I., Maurermstr., Bes. 
Hansa-Liratze j 
2 — 288,00 5420 j 
(geh. zu Olshausen-Stratze 1). 
Rowedder, H. F., Maurermstr., Bes. 
Eg. Westphal, I., Arb. — 1. Elzholz, O., Mas- 
Masch. Thiele, A„ Mar.-Koch. — 2. Kühler, 4) j 
Bauuntern. Ileßeler. H., Mat.-Verw. — 3 Helles j 
A., Mar.-Masch. Mühlenkampf, E„ Mar.-Feuertb- ^ 
— 4. Karschnik, H., Sign.-SBävt. Schliebs, ; 
Mar.-Ob.-Jng. a. D. ^ 
4 32100 84,00 5421 
Rowedder, H. F., Maurermstr., Bes. M 
Eg. Ludwig, O., Mar.-Masch. — 1. Salfeld, P" 
Mar.-Baumstr. — 2. Deichmann, SB., Mar.-Maw- ^ 
— 3. Sehen ig, M., Rentn. Grote, F., Ww. d. Kfw- 
— 4. Duban, C., Maurerg. s 
6 — — — 
Rowedder, H. F., Maurermstr., Bes. 
“ 14“ 41800 120,00 5426 | , 
Wehlitz, I., Bur.-Bcamt., Bes., Eg. , , 
Eg. Berand, F., Prof. — 1. Heuher, G„ KaU^ ^ 
Leptien, C., Malermstr. — 2. Luther, K., 
Feuevm.-Mt. — 3. Gebhardt, E., Mar.-Masal' 
Runge, F-, Techn. — 4. Schwiecker, O., Ob.-Ha"' 
Stehning, W., Kont. __ j 
_ 14a 71900 — — 
Langmack, H. F., Direktor, Bes., 1. l 
Eg. Langmack, H., Bauntern. — 2. Eichel, E. u- b
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.