Full text: Adreßbuch der Stadt Kiel und Vororte für das Jahr 1907 nebst Stadtplan. (1907)

,'M 1 
Dänische Wr. 8 — Damm-Str. 7. 
101 
372 
» 14400 102,00 
j Utecht, M. K. L., Kausm., Bes., 1- 
Dr.^1. Lieder. SB., Handlgsg. - 2. Wolf, Frl., Schneid. 
D- "Ec 3 - Hardt, M., Ww., Händl- 
^ ^10 13050 
Peters, Ad., Uhrmacher, 
Koch, C.. Zig.-Hdl. 
12 
SS'- 
120,00 
Bes.. 1. 
373 
1- Sonnenbera A ^.00 
**■ *■ 
? m cJr: 1 ! . 111300 — 
374 
} M. " rri300 —I 
Ä-^• Gutscher Ehr., Rentn., Bes., 3. 
iseM Kausm. — 2. idiscker. l 
378 
_gKausm. 
47500^ 
2. Fischer, O., Archit. 
377 
F^C. A., Privat!,0^., 2. 
E. ' Wäscherei (Laden). - 2. Büchsenschuss, 
—— 3. v. Normann, R, Handlgsg. 
i 22200 94730 378" 
*%i. F- C. A.. Privat., Bes. 
a / ledtiiriSl *$•' -Blumenhdl. — 2. Büchsenschnss, A., 
- 3. Steck. F., Bote. Winterfest. 
» t*X- u. Emker, W. A. P., HaMgsg. 
'S* Süt 
77300 156,00 379 
i 3 sjhiTT™ 9 ' 8. A. K., Messerschm., Bes-, 3. 
L^MWur^B. u, Patzer, A., Handlgsg. 
^ 71000 180,00 380 
1 feg ’®-' Ww., Kürschnergesch., Bös., 1. 
iJ-'sm' Ä'%, Mumenhlg. (Laden). — 1. Geiger, 
Wein«^isf. - 2. Kniefall, F. H. Ehr. W.. 
o irv-» — ®niefßH, A. «$/. v^v. 
O' Vrcrnjdt, H., -Privat. Brandt, R., 
T0S50~ 
48,00 881 
MgÄ?*® e '-' L 
| te6 ' Z8 -Er. %•> Lithograph (Laden). 
„«.- Ä 3I v 51°0 54,20 382 
wE 30/3-i-EZM., Bes. 
3$ Dierck ** lCi 12 i 300 432,00 393 
“■ Covnüs ' Klempnermstr., Bes., 1. 
>^'ktroteK' Dr. >med., Arzt. - 3. Dterck, M., 
Ä^ptik. _ tV Wnjatzkh, A., Kausm. — 4. Eggers, H., 
3<? 
iw 1 *- —- p- „ •* M W' ^ajupm. — 4. ^gig-ers, 
-Michaelis ti £ Jemen, I. C. F., Mont. — 3. 
132,00 385 
"fco, o C -x I? 000 iöjs,uu 
386 
t, wr 8. 1/ Kausm., Bes., 1. 
NÄ I’ Buchihidl. Giese. F.. Geschästsf. 
M^--o7_^rch Lampe, I. H., Handlgsg- 
. Ars. ^ ^ 23 000 , 109.50 
--ners e. ^3060 109.50 387 
-o,6ir ; ^-Won,; | r - Mempnermstr., Mitbes., 1. 
< 3# fr- SchrD Z-. Klempnermstr.. Mitbes., 1. 
--qök^uman,'. Backerei (Laden). — 1. Ehlers, H 
? D -IljvV. Kl ompn e rmst r. 
.M, Sch^ , 23500 132,00 388 
$a' Dichlor .faustn, in Dresden, Bes. 
:s" Kondit. — 2. Brüchlncrrm, C., M-tlerg 
ers' 4Z--22ro^vc., Fris. 
41300 
889 
gösl Ä^fist. „ 210760 3 
6 - aJ’ N- HZach'Wauratenr. Bes.. Eg. at 1. 
fffteff u 9 - tL>Prechzrmmer). Hcrsvnbalg, 
A ^lsiche Nr. 8.) 
96500 
vom Lorentzendamm an. 
264,00 
3028 
v.d«ye JTO. 8.) 
Loe^ml ^ ' Rendaor, Bes., Eg. „ -xg„ssen. 
Mar., Rentn. Loeck. H-. Prot. - --- " 
z H., BanKomtniss. Janssen, W., Prok. Janssen, O., 
Kont. 
1 
(geh. zu Nr. 1.) 
Martini, 21., Rentn., Bes 
■ u. 2. Jwersen, Foh., PianohdI 
5 — " 117,60 
3026 
. Becker, C. M. C.. Ehefr., Hök., Bes. 
IC Becker. P., HA. — 2. Pactz, E.. Schloss. 
7 44700 144,60 3025 
Woest, Doroth., gtentn., Bes., 1. 
Eg. Henrichsen, L., Schnetdevmstr. (Laven). Buir 
meister, A-, Steindr. — 1. Hemle, Ob.-^Fn-g. Deutsch 
mann, E., KaUfm. Westevmamr, F., Kau>fim. — 2. 
Häusler, H., Rentn. Sembill, O., Feuerlw.-Leiutn. 
Sembill, A., Ww. — 3. Scheide, M., Mar.-Ob.-Matsch. 
Horn, D., Rentn. Meyer, H-, cand. med. — 4. Dorsf- 
merster, K„ Vergold. 
Pliilolophengaiig. 
9 68600 216,00 3020 
Utecht, H., Privatmann, Bes. 
Eg. Wiese u. Rvsental, Teppichgesch. (Laden). —• 1. 
Rashge, F., Speisew. — 2. Erlenbach, W., Schlosserg. 
Scheuer, M., Buchh. Krästnski, A., Buchh. Hos- 
lmann, K., Arzt. Weeck, C., Photogr. — 3. Zacharias, 
T., GvmüschUr. v. Gvaffen, A., Stich. Möller, 
D., Gcistw. — 4. Hertle, G., Drehevg. 
58800 228,00 3019 
Utecht, H., Privatmann, Bes. 
Eg. IMers. E., Ww. Pniower, F.. Betr.-Ilss. Mahr 
holt, E., Ob.-^Leutn. z. S. Behne, W., stich. Umth. 
'Schöncke, A., Buchh. Friemann, F. W., Ing. 
BrunSwiker «rrakie. 
2 80000 216,00 3024 
Der Kieler Frauenbildungsverein, Bös. 
Eg. Langelo, A. u. M„ Eonfit.-Gesch. — 2. Pvehn, 
C., Ww. — 3. Ko-nopaki, A., Frl., Borst. 'Koch, E.» 
Frl., Lehr. 
8 30000 96,00 3023 
Hentze, A., Rentner in Grunewald, Bes. 
1. Hentze, A., Dr. med. — 2. Schacht, A., Reis. 
Macköpvang, I., Ww. Hausen, H-, Archit. — 3. 
Lüneburg, SB., Ww. Lüneburg, I., Zig.-Gösch. Hluep, 
B>, Handlgsg. 
U — (gch7 zu Brunsw. Str. 21.) 
Walter, R., Drogist, Bes. 
Eg. Mödintz, D., Ww. — 1. Koreuber, F., Dr. inöd. 
— 2. Bvatenahl, L., Kausm. Hamelau, V., Handlgsg. 
Schmidt, K., Techn. Deu^Ädt, E., Drog.-Geh. 
Petzte, A., Frl., Kehr. — 3. Biarcka, I., Ww. 
BrunSwiker Strave. 
Damm-Stratze, vom Lorentzendamm an. 
1A (geh. zu Nr. 1.) 
Der Fiskus, Bes. (Klassenhaus des Gymn.) 
MM, E., Heiz. 
~ I — 134,40 295 
Der Fiskus, Bes. (Gymnasium^) 
IB (giüj. zu Nr. 1, Rektoratsgebäude.) 
Löber, I., Prof., Gymnas.-Direkt. 
Fleethörn 
FX 75420 9,60 296 
Die Stadt Kiel, Be!s. (Stadthaus.) 
Prange, G., Mag.--Bote. 
5 96100 6,00 297 
Die Stadt Kiel, Bes. (Stadthaus.) 
Dg. Johst, H., Ratsdieuer. 
7 23000 72,00 298 
Flehn«, F. H. L., Drechsler, Bes., Eg. 
1. v. Neergaard, A., Rentn. — 2. Rebeusdors, D, 
' Eisksrklut 3. dl. Schiffe. Abt. II Malzgold. Beliebtestes Familiengetrflnk 
1 Kiels, — Hoher Extrakt Niedriger Alkohol, — Aerztlich empfohlen
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.