P R Æ E A T 1 0.
Duodesexaginta fere anni abierunt, ex quo Scriptores rerum Suecicarum medii aevi
unius potissimum viri cura et industria foras dari coepti sunt; nam Ericus Michael Fant,
professor Upsaliensis, qui anno 1817 mortem oppetiit, huius operis primum tomum (quem
socii ejus sequenti anno ediderunt) integrum fere ex schedis præcipue Nordinianis colle
gerat et curaverat; alterum vero Ericus Gustavus Geijer, professor Upsaliensis, et Ioan-
nes Henricus Schröder, qui vicarius bibliothecarii tum erat, decem post annos divulga
runt; nunc demum tanto temporis intervallo tertius ad finem perductus sequitur. Qui
secundum tomum curae habuerant, iis ut tertium quoque adderent fuerat mandatum; at
Geijer et docendi et scribendi amplo munere impediebatur, Schröder autem opus, quod
revera aliquando denuo inchoaverat (qua de re plura infra dicentur), eam sine dubio ob
causam seposuit, quod negotiis, quae ad officium ejus pertinebant, satis erat occupatus.
Sic ea res diu jacuit, donec decem annis post quam Schröder e vita discesserat, Rex Au
gustissimus Carolus XV. d. 20 Decembris 1867 tribus viris eam detulit: fuerunt hi H.
Reuterdahl , Archiepiscopus Upsah, C. G. Malmström, Historiarum Professor extraord.,
C. G. Styffe, bibliothecarius. Mortuo a. 1870 Reuterdahlio pristinus consiliarius regius
F. F. Carlson successit princeps trium virorum. lam mense Januario a. 1868 primo con
ventu habito illi grave illud atque honorificentissimum negotium mihi detulerunt, ut ipsorum
auspiciis ea scripta, quae ad fontes historiae Suecanae mediae aetatis pertinerent, et
colligerem et in lucem ederem. Itaque quod mihi deinceps fuit injunctum munus pro
virili peregi, quamquam praefectus Bibliothecae Upsal. C. G. Styffe, quoties uius amici
mei auxilio opus fuit, perhumaniter mihi adfuit, id quod gratissimo animo _ confiteor.
Annis post opus inceptum tribus quatuorve interjectis altera hujus tomi sectio
anno 1871 edita est; totus jam tomus tandem, priore quoque sectione ad finem perducta,
vulgatur, quod temporis spatium fortasse, si quis numerum foliorum huius voluminis
solum respexerit, ad id perficiendum vix opus fuisse videbitur. . Primum vero monen
dum est, me non per totum illud tempus huic uni negotio vacavisse, ut excepto ultimo
anno, quo sectionis prioris partem posteriorem totam confeci, tempora modo subseciva ei
tribuere potuerim. Nam et aliis tum in bibliotheca nostra occupationibus distinebar tum
in Academia annis 1869—1874 publicas scholas habere ad officium meum pertmeba .
Tum non est silentio transeundum praeter tredecim plagulas sectionis alterius huius tonn,
quas Schröder typis describendas curavit, et paucos libellos transscnptos, vix quicquam
a praecedentibus fuisse nobis paratum. Itaque initio sub uno adspectu ponenda fuerun
omnia, ac singula scripta, quae maxime idonea videbantur, omni ope atque opera inqui
renda et critica ratione tractanda; qui labor fugit legentes. Nec domesticos solum fontes
perscrutari oportebat, sed etiam exterorum libros pervolvere, e quibus haud raro m maxima
rerum copia pauca modo mihi erant excerpenda. In tot tantisque molestus, quibus solus
conflictabar, parem non fuisse studio meo facultatem facile concesserim.
si conspectum illum totius operis, qui a. 1816 aute primam partem editam emis-
sus est, cognoveris, comparatione facta cum iis, quae in tomo tcrtuo continentur, per
multa ibi non indicata invenies. Crevit enim prater exspectationem opus. Pristini qui
dem editores in præfatione tomi secundi bona fide scripserunt: Tomus tertius idemque
ultimus, Deo voknte, ceteros scriptores ecclesiasticos mediae nostrae aetatis maxime
Tom. III.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.