XXYI.
TRIBUTA E G G L E SI A S TI G A DIOC. LINCOP
ENSIS.
A Tya hÜ ' Svanshals > Egbyborne, Æluestada, Apunda, Veto,, Sya, Vediskorsten e), 0ra.be.rgha,
Odesio, Kœrna, Normalesa, Vesterlesa, Meleby, Flidisby. Relique sub ecclesia et capellis reue-
rendt episcopi et capituli. Iste sunt decime animarum inter capitulum diuidende. Primo
Laurencii, Lanaro, Swanshals, Gamblakiil, Nyakiil, Rydzstadha, Swinzstada, Egbybm-na, Stydil-
stada, Skerkind, Oraberga, Furunxstada, Steen, Normalesa, Askaby, Wardhanœs, Æluestada, Her-
seeme, Daæberg, Scrucuby, Wibi, Vesterlesa, Litlakyrkio, Flidisby, Wrena, Biornasœter, Apunda,
Yxnerum, Finxstada, Ringliarum, ETusaby, Odissyo, Molaby, Oratompta. Scolasticus Sudercopen-
sis habet Trinitatis , Mogatha, Skinbergha. Omnes alie sunt inuariabiliter sub capella excepta por-
cione studendum. ■ Item hospitales et animarum decime parochiarum Wetha et Sya sunt sub
notariatu capituli Lincopensis f).
Tertia sectio, quæ ”Noctes” inscribitur, indicat, quot per noctes curati episcopum visi
tantem in hospitio recipere eique cum comitiva sumtus necessarios suppeditare obstricti essent.
Qvantas molestias illud visitationis onus curatis exhibuerit, si quis quærit, in memoriam revo
care volumus querimonias de anno 1320, allatas in Diplomatario Svecano , Tom. III, pag. 453
et inqvisitionem annno 1328 a legatis sedis apostolicæ Lincopiæ institutam, quam ex archivo Va
ticano exscriptam P. A. Munch collectaneis in musæo regni asservatis inseruit, et Celse: Statuta
Synodalia, ed. Reuterdahl, Lund. 1841, pagg. 54 et 142, ex quibus elucet, quantis pecuniis et
victualium tributis hæc visitationis procuratio solvenda esset.
Canonicales
Animarum
Noctes episcopales
Leprosorum
Margerete
Capella
2
Aa
Episcopus
Cantoria
Cg)
2
Aaby
Erasmi
Michaelis
C
2
Aasbo
crucis minoris
Andree
capitulum
2
Apunda
capitulum
Petri martyris
capitulum
2
Ascaby
Episcopus
Magdalene ,
C
1
Aask
Omuium sanctorum
C
2
Atwida
Bartolomei
Olaui
capitulum
2
Biörneseter
Episcopus concedit aliquan
do campanario h)
Magdalene
C
2
Bielbo
Erasmi
Michaelis
C
2
Birkeberg
Erici
Olaui
C
1
Borg
Episcopus
Laurencii
C
1
Broby
Birgitte
Olaui
C
1
Brunneby
Hundaberg i)
Skratto k)
capitulum
2
Daxberg
Episcopus
Archidiaconus ab episco-
Scolasticus Sudercopensis
2
Egidii Regalis 1)
Episcopus
po concessiue
Cantoria C
Anunciacionis capitulum
Skratto capitulum
Olaui C
Egby rinna
Egby borna
Eluestada
Eneby
Anne
capitulum
capitulum
Episcopus
e) Lege: Wigbyskorsten hodie Wiby.
f) Verba: ”Item hospitales capituli Lincopensis" pa-
ullo recentior manus addidit.
g) C. significat capellam quandam his decimis frui (vide pro
li) VerbaT^’concedit-cainpanario” paullo recentior manus ascnp-
i) Præbendæ nomen erat deductum a pnedio Hundaberg prope
Lincopiam, quod Olauus canonicus ecclesiæ am 13 19
verat (Diplomat. Svecanum. UI, pag. 396 et 6 ).
k) Hoc vocabulum forsan a verbo skräda (secare, sehgere) de
ductum, significasse videtur aliquid secatum et reservatum.
In codice enim membranaceo ecclesiæ Lincopensis (vide pr -
fationem) pag. 3, series præbendarum Lincopensium, in qua
distributio decimarum canonicalium ex ecclesiis provenienti
um per singulas præbendas annotatur, ita terminatur. Po
cio proporcionis sesquitercie, que wlganter dicitur Skiatte
1 )
D axberg, Hærseme, Æluastada, Hæradstada, Kætilstada,
Styra, Næsby”. Et in hoc registro papyraceo, quod sequi
mur pagg. 181—185 annotationes de reddituum capituli par
titione inter annos 1504-1513 occurrunt, in quibus legitur:
"fuimusque 5 in distribucione, excepta porcione ses-
quitercia, que fuit sexta Ex' Scrattone recepit archidia-
conus iiii marcas danicas et 8 solidos holmenses . Pa
ullo infra: ”et erant 9 pro diuisione et Skratte decimus .
In sequentibus diuisionibus ”Skratten” nunc septimus, nunc
nonus, nunc decimus est. Ex quo conjicere licet in quaque
partitione certam ceteris æquatam portionem, Skratte vo
catam, forsan ut futurarum necessitatum præsidium, seposi
tam fuisse. . . , „„
Nomina ecclesiis adjecta et minoribus typis impressa, ut Re
galis, Sigfridi, Laurencii”, etc. significant, quis hujus eccle
siæ jus patronatus tenuerit.
1 ■
I
sgpsSffs*

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.