Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

•-o40%tr 
216 
XV. DU GENERE ET NEPOTIBUS BIRGITTÆ. 
en stor mæstare til lekedom oc war nær ko- 
nungenom som tha styrdhe i rikeno, oc hænne 
fik lian moth allas hænnas frauda oc wena 
samtykkio, the haffdo samman try barn som 
war jomffru Birgitta Larenza dotter, hon wart 
hær syster oc jngiffwin oc war mykyt gude- 
giffœen i Schåne i Drottning Margreta bröllop 
och honing Håkans 2 ); Ter fick och konung 
Magnus förgifftelse och andre flere herra. Tå 
hade honungen meth sig en welboren man ter 
vel hunne weth lekedom och han heett Lauritz 
Joansson; och han hajflde wel gitit a ) 
lik mænniskia, Oc doo för æn conuentet wigdhes. The andra hænna dotter heet frw Kate 
rina, hon atte en ærleken hærra som heet hær Sten Stenson, the haffdo samman twa söner 
som war Sten oc Wlff, the twa piltane bliffw dödlie för æn frw Cecilia doo oc fru Kadrin 
tliera modher tæslikes b ), Oc the liggia hær, Æn thænna samme ærleke hærran hær Sten 
Stenson gaff sik sidhan hær jn i clostrit för en lekbrodher oc liffdhe hær ærleka oc wæl oc 
doo sææl c ), æn frw Cecilia sancta Birgitta dotter gik til gifftemala annan tidh oc fik en 
ærleken hærra, som heet hær Bænkt Philippa son d ) oc mædh honom fik hon enghen barn, 
wtan æpther hans dödh foor hon liiit til Wastena oc bodbe hær Oc gaff hiit til clostrit my 
kyt godz e ) som nogli kan finnas i iordabokeune, Oc nar hon haffde ærleka oc wæl leffwat 
kallade gudh hænne aff wærldenne Arom æpther giidhs byrdh MCCCXC oc a IX areno sancti 
Gregorii dag i fastonne *). 
The tridhia sancta Birgitta dotter war waar hælga modher oc frw sancta Kate 
rina, hænna liffnadher oc stadge ær allom oppenbar oc kwnnogher. 
The fiærdha sancta Birgitta dotter heet iomffru Jngcborgh, hon war jngiffwiie i Ri- 
sabærgha closterg), Oc liffde thær gudelika oc wæl oc ær nw i himerike mædh gudhi sææl, 
Oc tros hælogh wara, thy at gudh gör mangh iærtekne wid hænna graff, hwilke som tith 
komina -oc kalla hænne sik til hiæln. 
z) Sollennia nuptiarum celebrabantur d. 9 Aprilis an. 1363. 
a) In cod. Ba ita legitur: ”Swå gaff benne Kong Magnus eenom 
wällbomom man, beet Her Lauritz Joanson som henne til 
läbna biddis, tba ban tber medb Läkedöm baffde freist Ko- 
nungsens Lijff, som ocb förgifwin 'war”. De dubia lila 
historia veneficii in nuptiis an. 1363 tentati cfr. Munch, Det 
norske Folks Historie, Anden Hovedafd. I. pag. 738, not. 1. 
b) Domina Katerina Larsdotter obiit ante d. 1 Maji 1386 (R. 
Arch. Perg. Bref, H. n. 2213). /Filii Sten et Ulf comme 
morantur an. 1391, d. 21 Sept. (1. c. n. 2577). 
c) Sten Stenson (Bjelke), miles, consiliarius et legifer Vestman- 
riiæ ac Dalecarliæ, conventum iniit an. 1395, d. 20 April. 
(Diar. Vadsten., cfr. pretiosam donationem ejusdem anni in 
B. Arch. P. B. n. 2753) et decessit ibidem anno 1431, d. 2 
Martii (1. c.). 
d) Miles et consiliarius de gente ”Ulf” (Panter) , qui in priore 
matrimonio Birgittam, fiham Karoli Näskopungsson , habuerat. 
e) Aiino 1391, d. 21 Juin prædia, a maritis Benedicto et Lau 
rentio, jam mortuis, pro dote oblata, monasterio condonat. 
(B. Arch. P. Bref, II, n. 2577). 
f) I. e d. 12 Martii (item Diar. Vadst.). 
g) A parentibus monasterio tradita an. 1341, d. 29 Martii, 
(Dipl. Suecanum, V. pag. 28), matre Eomæ commorante obiit 
(attestante Petro Alvastrensi super art. 19). 
Hic sicut in fine vitæ Birgittæ addimus schema genealogicum. 
Tab. I. 
Birgerus Pederson. 
Israel Ingrid Margareta [forsan nupta Birgitta uxor 
legifer Nicolao Ingevaldsson] Ulfonis G udmarsson 
Helena uxor 
Caroli de Tofta 
Märta Karolus 
v. tab. III. v. tab. H. 
Birgerus f 1391 
uxores 
1) Glysingsdotter 
2 ) Märta Siggesdottcr 
Katerina Ingeborg 
f 1381 monialis 
uxor Eg- 
gardi. de 
Kym t 
circa 1352 
') Ulf ') Gudmar 
Tab. H. 
Katerina, uxor Magni Gudmarsson 
Cecilia f 1391 
uxor 
') militis ignoti 
2 ) Laur. Sunason 
3 ) Bencd. Filipson 
Ingeborg f 1390 
uxor 
‘)Bened. Thure- 
son (Bjelke) 
2 ) Ereng. Sunason 
comitis Orcha- 
densis f 1392 
2 ) Birgitta 2 ) Katerina t ante 1386 
uxor Stenonis Stenson (Bjelke). 
Sten Ulf. 
Ingeborg uxor 
Gotscalci 
Bengtson 
Karolus Ulfsson 
legifer Nericise t 1372 
uxores 
') Katerina Gisladotter (Sparre) 
2 ) Goda 
Johan Moltke —— — 3 ) Ka rin Eriksdo.tter Glysing f 11=13 
"Margareta f 1413 ' 3 ) Ulf 3 ) Karl legifer Nericiæ 
uxor Cristiemi 1 1398, uxor 
Nilson (Wase) Katerina Algotsdotter 
postea nupta cum —■ 
Birgitta 
Tab. III. 
Håkan (Pederson) Tott 
Märta uxor Erengislonis 
Nilson de Hammerstad 
Sune Jonson 
legifer Smalandiæ 
;—*■= —- Märta Ulfsdotter uxor 
Ulf Ambjörnsson (Sparre) ——— Marta Erengisle n sicrvidi Bibbing 
legifer Smalandiæ v. Tab. I. Ramiti Algotsson 
Karolus de Tofta f 1407 Kristina de Foglävik- ‘) Petrus Bibbing ‘[Arvid 2 ) Ingegærd 2 ) Katerina f 1407 uxor 2 ) Ingrid uxor 
legifer Uplandiæ t 1389 11379 abbatissa Agmundi Finspn Gautonis Erici 
f 1412
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.