IX. PROELIA INTER SÏÏECOS ET DANOS ANNIS 1452—1524.
33
IX.
Proelia inter Suecos et Danos annis 1452 — 1524 .
Hic index exstat in registre» papyraceo ecclesiæ Lincopensis p. 67, quod, auctore Johanne
Erasino, episcopo Lincopensi annis 1513—1527, tempore ejus præposituræ et episcopatus est con
scriptum et anno 1751 dono Ehyzelii episcopi in possessionem Bibliothecæ Lincopensis cecidit, in
qua hodie n. 43 in folio signatur. Ex eodem fonte Necrologium Lincopense infra et Annotationes
de tributis diocesis Lincopensis (in sectione posteriore) sumsimus. Celeber secretarius Braskii,
Spegelberg, indicem incepisse videtur, ejus autem manus in media serie subsistit aliaque coaeva
manus a verbis: Item wid Hoff mz Eric Karsson etc. illum excepit. Jam antea in: Linköpings
Bibliotheks Handlingar, I. pag. 90 sub titulo ”Elenchus pugnarum cum Danis per 100 annos”
impressus est, quem tamen titulum Rhyzelius in codice superscripsit.
Nu i en manss aller hafve tlienne Slag
Forst i Dalby oc Skaane. a )
Item vid Lykkeaa. b )
Item vid Hola veden. c )
Item i Wærend vid Audrada skog. Item vid Bierqivarda. e )
Item vid Awaskær. f )
Item vid Danasorg. s)
Item vid Rwtnaby.D
Item vid Öresteen, b
Item paa Harlywng. k )
Item vid Haraakra. I Biscops Kætilss tiidh. b
a) Lege: Dalby i Skåne. Pactum est anno 1452, die 18 Fe
bruarii (cfr. Rördam, Monumenta Hist. Dan. I. 2. p. 208 et
Cbronicon Rhytmicum, ed. Klemming, 2. pag. 297).
b) Forsan eodem anno , cum arx Lykkea in Blekingia a Suecis
expugnaretur.
c) Eodem anno. Vide infra sect. 2 pag- 109, not r.
d) Qua de pugna silent tontes, neque nomen loci hodie restat.
Forsan respicitur Areda (multa sunt de cetero loca hujus no
minis) in paroecia Hjortsberga et territorio Albo (in Sma-
landia), quia Kristiernus I:s in hac regione vel circa an.
1469 in mense Martio cladem accepit (v. ejus epistolam apud
Styffe, Bidrag t. Skand. Hist. IH. p. 202; cfr. 1. c. CCIX
e) Prope urbem Wexiö. Bis hic locus incendebatur, annis
1467 et 1470 (Styffe 1. c. CXCIX et CCXXX).
f) Hodie Christianopel in Blekingia. Contigit in autumno anni
1456 (Chronicon Rhytm. etc. pag. 329).
g) A Danis eonstructum et ideo Danaborg appellatum, post
expugnationem an. 1455 a Svecis Danasorg vocatum est (v.
supra Tom. I. 1. p 173). Dicitur hæc munitio apud Toff-
tabro in diocesi Lincopensi sita fuisse (Scripts rer. Danic.
VI. p. 634), quod Tofftaholm apud lacum Vidöstern in terri
torio Sunnerbo verisimiliter respicit.
h) .Anno 1456 eodem tempore, quo proelium apud Awaskær.
(v. Chron. Rhytm. p. 329 et Grautoif, Lubeckische Chroni
ken II. p. 187).
i) In Vestrogotia, an. 1470 in mense Februario (v. Styffe,
Bidrag etc IH p. CCXXX.
Tom, III
varet mellom Swerige oc Danmark.
Item vid Norköptmg. m )
Item 1 slag i Dalomen. n )
Item i Arbogom. 0 )
Item i Ypsalum. p)
Item vppa Rotaskogi) Biskop Kætil oc her
Erich Nielson.
Item pa Bnvnkeberg r ) ll m slagne XVI rid-
dara gripne oc medh them VF faanger oc
xiiii men.
Item aa Lwndby heed. s )
Item vid Ælgisborg. H
k) Hodie Herrljunga in Vestrogothia Contigit an 1469, d.
28 Martii (cfr. supra Tom. I. 1. p 189, literas Kristiemi
apud Styffe 1. c. p. 202 et Historiam Joh:s Svaningii infra
excerpendam).
l) Anno 1464, d. 17 Aprilis; v infra Sect. H. p. 110, not. b.
m) Forsan anno 1470 in mense Martio, cum arx vicina, Ring-
stadaholm, caperetur (v. Handhr rör. Skand. Hist. Tom. VII).
n) Anno 1470 in secunda hebdomada Januarii, forsan apud
Uppbo in paroecia Skedvi (v. quæ attulit Styffe etc. 1. c. p.
eexxvn.
o) Et initio anni 1467 et in fine anni 1469 (v. Chronicon Rhyt
micum etc. III. p. 51 et Olaum Petri, ed. Klemming, p.
256 et 263).
p) Primum an. 1467, d. 1 Sept, (v Olaum Petri p. 258),
deinde an. 1470, forsan die 16 Augusti (v. supra Tom. I.
1. p. 98 et Olaum Petri p. 267).
q) Sine dubio respicitur saltus circa hodiernum Rotebro uno
et dimidio miliario ab Holmia distans, quia in vere anni
1464, cum metropolis ab Kætillo ejusque fautoribus oppug
naretur, plura certamina in his locis sunt commissa (v. su
pra Tom. I. 1. p. 185 et Lubeckische Chroniken, II. p. 276)
r) Anno 1471 d. 10 Octobris (v supra Tom. I. 1. p. 98 et
Chron. Rhytm. etc. HI. p. 82).
s) Hanc pugnam omittunt scriptores.
t) Hodie Elfsborg prope urbem Göteborg. Contigit an. 1502,
d. 19 Julii; v Allen: De tre Nord, rigers Hist. I. p.270_seqn.
I. 9.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.