168
XIII. VITA S. BRYN OL P H I.
huiusmodi votum emitteret, existente, hora vesperarum vel quasi in vigilia Pentecostes, dictoque infirmo in
domo sue habitationis in loco, sue egritudinis decumbente et huiusmodi emissionem voti penitus ignoiante.
Mane autem facto, habentem, cum autem ad sepulchrum dicti patris Brinolphi pro voto huiusmodi reddendo venisset, subito
perfecte 'conualuit.
Item super eodem articulo prouidus vir Gunnarus de Madelby [o: Medalby] principalis et in dicto
articulo principaliter nominatus, etatis L. annorum et vitra, vt dixit, laycus Scarensis dyocesis, testis pro
ductus, iuratus, interrogatus et per nos diligenter examinatus respondit, suo* medio iuramento, et dixit
prout supra immediate, addens quod scit et perfecte credit se meritis beati Brynolphi fuisse et esse ab
huiusmodi dementia liberatum.
83. Item super eodem articulo prouidus vir Boecius Asgoti campanarius ecclesie Scarensis, testis pro
ductus. iuratus et interrogatus dixit prout supra immediate, addens quod pluries visitauit eum in infirmi
tate huiusmodi, quia idem testis loquens nepos eiusdem Gunnari est, et vidit eum amentem, et postquam
conualuit, fecit sibi ymaginem de cera, quam eidem beato Brynolpho, pro recuperata sanitate obtulit,
ipseque principalis rem gestam pluries tunc et deinceps eidem testi loquenti retulit, gratias agens deo et
beato Brynolpho Searensi.
Die Mercurii quarta [decima] predicti mensis Aprilis super XXIII. dictorum articulorum articulo
qui incipit: Item quod eodem anno, quidam Haquinus Oddonis etc., honorabilis vir, dominus Alexander
Benonis, Curatus ecclesie Odh,v) Scarensis dyocesis, etatis vt dixit XXX. annorum, testis productus, iura
tus et interrogatus dixit contenta in dicto articulo fore vera, causam seien tie reddens, quia eum vidit et
sciuit eum infirmum continue per biennium, et ipsum in eadem infirmitate sua oleo sancto vnxisse ac vo
tum pro eo vna cum ipsius Haquini principalis filio fecisse de anno domini MCDX. prima die mensis
Februarii.
Item super eodem articulo prouidus vir Oddo, filius eiusdem Haquini principalis in dicto articulo
principaliter nominati, laycus Scarensis dyocesis etatis XXX. annorum, testis productus iuratus et interro
gatus dixit contenta in ipso articulo esse ver , causam reddens scientie sui dicti, quia sic ea fieri sciuit,
vidit et audiuit Et cum idem pater suus esset tam amens factus, quod omnes timeret et per debilem
fantasiam videretur sibi, quod omnes volebant eum rapere, impedire et captiuare, nunciauit idem testis
loquens prefato domino Alexandro supra testi proximo coadueniente [o: quo adueniente] et votum beato Bry
nolpho pro eodem infirmo faciente, plenam sanitatem recepit.
84. Eodem die super XX1III. dictorum articulorum articulo qui incipit: Item quod anno eodem quedam
Margareta, Scarensis dyocesis etc., honorabilis et discretus vir dominus Ingieldus, Canonicus ecclesie
Scarensis etatis L. annorum, vt dixit, testis productus, iuratus et interrogatus et diligenter examinatus
dixit, contenta in dicto articulo fore vera, causam reddens scientie sue quia sic ea fieri vidit et audiuit ac
votum pro ea fecit, eo quod esset soror vxoris fratris sui, presentibus ibidem XX. personis discretis et
honestis vtriusque sexus, de anno domini MCDIX. in fine mensis Octobris vel quasi, apud ecclesiam Ver-
therlosa,*) Scarensis dyocesis, in stubay) minori ipsius Margarete pacientis, principaliter in dicto articulo
nominate.
Item super eodem articulo prouidus vir Ostanus Petri, filius eiusdem Margarete principalis prefate,
alias in Vetherlosa, nunc autem in Rabech,z) parochie Medeluplanda, etatis XXX. annorum vt dixit, testis
productus iuratus et interrogatus, suo medio iuramento, dixit, contenta in dicto articulo fore vera, quia
linguam suam vidit adeo tumefactam, quod extra os eiusdem matris sue tenebatur ad tres dies, quasi glo
bus ad quantitatem pugni et panis magni, adiiciens, quod hoc miraculum sanitatis contigit die qua cele
brabantur nuptie eiusdem testis loquentis in domo matris eius prelibate de anno et mense quibus supra
immediate, et preterea multi presentes aderant, vt dixit, qui viderunt linguam suam, statim voto facto
subito relaxari.
Item super eodem articulo honesta matrona Gunnor in Jersyslaa) prope duitatem Scarensem L. an
nos habens etatis, vt dixit, testis producta, iurata et interrogata dixit prout supra immediate, addens,
quod per plures noctes custodiam eiusdem pacientis tenuit, quia apud omnes eam inspicientes putabatur
mortua pre doloris sui vehementia et magnitudine lingue sue.
85. Die Martis XIII. predicti mensis Aprilis super XXV. dictorum articulorum articulo qui incipit:
Item quod anno domini MCDXII. quedam virgo, filia cuiusdam Turgilli etc.. Prouidus vir, Gunnarus Ni
colai de Restwabergh, b) parochie Marka, Scarensis dyocesis, maritus eiusdem puelle principalis et princi
paliter in dicto articulo nominate, Gunnor nomine, etatis XXX. annorum vt dixit, productus, iuratus et
v) In territ. Gäsene.
x) Pro Wæterlôsa, hodie Wattlösa in territ. Kinne.
y) Teutonice scriptum pro ”stufva” vel ”stuga;” Latine, camera.
z) Hodie Råbäck, prædium in par. Mellplana, territ. Kinne.
a) V. supra p. 144, not. o.
b) Forsan scriptum fuit Westra Rebergh, sed transpositione
litterarum sub prelo corruptum. Hodie exstat Redberga,
prædium magnum in par. Marka, territ. Wilske.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.