28
VIL
ANNALES HOLMIENSES 1457-1463.
Item eodem a.mo in nocte sequente dominicam proximam post conversionem sanet,
PauliI , erat eonsimiiis tempestas comitante tam vehementi frigore qnod malt, hommes cu-
nuaaue sunt ex frigore suffocati et eciam signa Holmis contmgeba[n]t, nam tums nova
cumquaqi g , . r , nlnrima envcausteria i) vehementem rumam
SU "‘ ‘Tl eodem anno in festo sancte Birgitts) circa pulsum per excubium») in vespera
ex consimili tempestate cecidit turris ccclesie parocMalis sancti Nicolai Stocholmensis, et obnt
episcopus Skarensis Benedictus circa hoc tempus. b ) ^
Item anno domini MCDLXIII vocatus fuit dominus rex Cliristiarnus de Dacia ad Sue-
ciam in XL“« et intravit oppidum Holmense XVII Kal. Aprilis in profesto beate Gertrudis,
quod cecidit in 4 a feria. „ T . .
Item proxima 6 a feria sequente captivati sunt doctor Xicolaus Rytmgh, Xicolausle-
dersson, e) Sandarus Leeksson et Bertollus Gramso eines Holmenses, et dominus Archiepi-
scopus intravit Holmis. u ,
Item eisdem etiam diebus captivati fuerunt Georgius Karlson h ) miles et Steno Benet-
son nobilis, b item subsequens festum Marci evangeliste k) prefatus Archiepiscopus obtinuit
castrum Holmense.
Item eodem anno ipso die Erasmi martyris, que [fuit] feria 6* pentecostes b obnt Siggo
episcopus Strengenensis circa minores fratres Holmenses.
Item eodem anno ipso passionis die beati Eskilli m ) in insula fratrum minorum Hol
mis obiit nobilis juvenis dominus Anundus Sture miles nepos regis Karoli. D
Item proximo festo visitacionis Marie °) prefatus rex Christiarnus cum comitiua sua
nauigio transivit ad Finlandiam; interim in castro Holmensi predictus Archiepiscopus
• • TTnlon^onttînm ari sip missis rp.mîftît trihlltlim . niiod DOT rG£T6IIl
et consiliarios regni diffinitum fuit per totum regnum expositorum p) et Archiepiscopus per
sonaliter in plebi[s]cito Holmensi prefatos rusticos simpliciter absolutos a tributo declaravit.
Item eodem anno idem rex Christiarnus cum comitiua sua reversus fuit de Finlandia
ipso die beati Laureneii martyris que fuit 4 a feria. q)
Item in consequenti vigilia assumptionis Marie que fuit dominica die 1 ') in castro Hol-
mensi hora 4 a ante prandium predictus dominus Johannes Archiepiscopus Upsalensis capti
vatus fuit per eundem prefatum dominum regem Christiarnum et consiliarios regni Suecie.
x) Nocte inter 27 et 28 Januarii.
y) Fumaria vel camini.
z) D. 7 Octobris.
a) Excubium vel excubiae sunt ”vigiliae ecclesiasticae” ; Du Cange,
b) Annus vel dies emortualis a nullo alio memoratur, sed dic
tum annalium diplomatis roboratur. Adhuc 1460 d. 17 Martii
vivit Benedictus (v. literas papyraceas hujus diei in Ar
chivo regni ab Acone Johannis milite datas), sed eodem anno
d. 9 Septembris, eum desideramus, cum quinque episcopi
literas indulgentiarum pro Askaby subscribunt (lit. membran,
ibidem); et an. 1461 mense Januarii delegati capituli de he-
redidate episcopi cum Magno Benedicti milite Arbogis dis-
ceptarant (v. literas papyraceas ibidem Arcbiepiscopi et Sig-
gonis episcopi datas 1462, d. 12 Maji, in quo legitur qui
dem hoc Arbogis contigisse an. 1460, sed multis rationibus
probari potest hoc lapsum esse pro 1461).
■c) Omisimus sequentem annotationem, qme sine dubio fuerit
glossa marginalis fortuitu huic loco ascripta: ”Anno d.MCXXIX
constructa fuit lignea ecclesia beati Botvidi martyris et
consecrata per duos episcopos videlicet Hynricum Upsalensem
et Gerderum Strengenensem. item augente christianitate facta
est lapidea circa annos domini MCLXXVI et consecrata eciam
per duos episcopos videlicet per Stephanum primum archiepisco- •
pum Upsalensem et Vilichinum [o: Vilhelmum] Strengenen
sem.” Superiora sunt exscripta ex vita Botvidi (v. supra
Tom. II. pag. 382).
d) Prima dominica quadragesimae hujus anni in d. 27 Februarii
incidit.
e) D. 16 Martiii.
f) Olim cancellarius Karoli regis, qui decessit an. 1472 (v. sa
pra Tom I. 1. pag. 75.
g) Forsan idem , qui postea annis 1465—1474 consul urbis ap
pellatur (v. librum supra not. k laudatum passim).
h) De quo cfr. Styffe, Bidrag etc. III. pag. LXIV.
i) Sine dubi > de gente, quam genealogici ”Tillbakaseende Ulf’
apëllaverunt , et frater militum, Arendt et Knut Bengtsson.
Cfr. infra Anna Bylow: Chronicon genealogicum.
k) D. 25 Aprilis.
l) D. 3 Junii. Idem legitur supra Tom. I. 1. p. 78.
m) D. 12 Junii.
n) Frater senior Stenonis Sture senioris gubernatoris Sveciæ.
Anno 1462 d. 25 Aprilis in castro Borkholm literis, qui
bus Magnus Gren’ miles dotem Gertrudi filiæ Narvonis
Jepson assignat, sigillum appendit (lit orig, in archivo
curiæ Eriksberg in Sudermannia) Lapis ejus sepulchralis in
ecclesia Thoresund (in Sudermannia) habet: Arum epther
Gxiäz börd MCDLXII tha do Waümrih man h:r Anund
Sture riddare aff JRääfsnes Gudh hang siel nadh.
o) D. 2 Julii. Diarium Vastenense: modicum ante festum b
Joh. Baptistæ
p) Forsan pro : expositurum vel expositum iri Difficile omnino
est, ubi menda occurrunt, rectum augurari, cum scriptor et
periodos et singula membra orationis miro quodam modo
conformet
q) D. 10 Augusti
r) D. 14 Augusti. Ita etiam supra Tom. I. 1 p. 97. Assen
sus consiliariorum eodem die datus es: (v. Diplomatarium
Kristierni I:i pag. 149).

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.