Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

VI. CHRONICON VETUS EPISCOPORUM SCARENSIUM. 
113 
com [>ær cristuu .a. oc liff sit at rættum doôæ. *) oc .j. Wæxyo hwilæs ben hans. Æn hæl- 
hir s) ænglær toko wiô sial hans oc fordeo lianæ til paradis, oc ær jnen sæl. ær slikæ ar- 
wuôliis lon skal wp takæ sum lian tok. 
Annar war Vnni ærcliibiscupær. ban wighis .i. Ænglanôi. oc sændis swa hingat. jia 
wildi hær swa noôhoght h ) folk wiô cristnu takæ. oc 1 ) l>er toko biscupin. oc tyrffôhu i) till 
banæ mæô stenum. siôjiæn tok guô wiô sial hans. oc hælghir mæn. 
t>riôlii war Astmuôær. k ) biscupær . l ) han satti fyrst staff oc stoll .i. Skarum. oc hanum 
skottes 1 “) bolstaôhir. hær aff almænnighi. vtæn n ) prowæstu boll .a. Alildu heôe. °) i. Skarum 
liggær han. 
Fyarôjii war. Stenfindær. biscupær. lætllatær P) man oc godhær drængær. oc han gat 
fyrst comet sit biscufsdome till rættæ lyôuu. oc .i. Skarum liggær han. 
Fæmti war Adalwarôær. gambli. i) 
Sætti war hin hælghi Adalwarôjiær vngi. r ) han læth fyrst gravæ grunwal vndir sancta 
Mariu kyrkyu .i. Skarum oc J>ær liggær han .i. guz friôhi oc hælghræ mannæ. 
SyunÔi war. Roôolwarôær. s) aldræ }>æghnæ *) wærstær. [ni waru .VII. boo till staffs 
oc stols, oc hwart sit bo afllæt. “) aff fcæmmæ .VII. biscupum. oc .j. Skarum liggær han. 
Attunôi war Rikulwær. biscupær. han war Ænskær at ædllurn. v ) oc .j. Skarum lig 
gær han. 
Niundi war Hærwarôær. biscupær. oc Ænskær han atti baôi kono oc born i Ænglandi. 
oc lopp fra Item oc hit till lanz. oc war hær biscuppær. oc octe hwarrti*) staf ællær stoll. 
han sankæôi gull oc sylwær. oc stals y) swa hæôhan oc attær .i. Ænglanô till sinnær kono 
oc till sinnæ barnæ. 
Tiundi war Storbiorn. biscupær. han octe myok staff oc stoll. oc han fullæôhi rnykyt 
aff sancta Mariu kyrkyu .i. Skarum [»er waru fyrstu infoôer mæn. Adalwarôær vngi. oc 
Storbiorn. i. Skarum liggær han. 
Ælliuppti wær. 0ôgrimbær. z ) biscupær. han war goôær maôær oc sniællær. l»a wai 
sauctæ Mariæ kyrkyæ fulkomæô .i. hans dagluim. oc han wighôi lianæ til. fæm pænmngæ 
bla. a) af hwarium bondæ. fore \>y at [ni gek erpænningær .i. ait Gôtllanôi. ællær skuldi 
gialdæ syu skiæppur hafræ. ællær. frer bygs. b ) oc i. Skarum liggær han. 
Toi [fl te war Jtæn goôhe. biscupær. Bændictær. slikær warô aldrigh till godgiærningæ. 
hwartti fyr ællær siôhæn. han tok ælliuwu. bo. oc læt nitan. han tok ha[l]fthundræô lanbo. 
f) Com lift sit at rættum dôôæ: naturæ debitum reddidit.' 
g) Pro hælgbir. 
h) Gravate. 
i) At legendum videtur. 
j) Feriebant. 
k) Verisimilis est Benzelii coniectura, hunc Asmundum eundem 
esse ac Osmundum episc. a rege Emundo Gamall intrusum. 
Vide Adamum Bremensern, lib. UI. cap. 14 et /0, lib. IV. 
cap. 38. Præterea omisit scriptor antecessores Osmundi, 
Thurgotum et Gotscalcum, 1. c. lib. II. cap. 56 et 62, lib. 
IV. cap. 23. . 
1) Hic et in sequenti pro 'biscupær 5 solum litera B. legitur. 
m) Appropriabatur. 
uj PTtBtcr» 
o) Pratum Mildesmaden (adhuc villula eccl. cath.) in paroecia Her- 
lunda forsan nomen retinet; ipsius curiæ situm ignoramus. 
p) Comis. .. 
ni De quo cfr. Adamum Bremensern, lib. HI. cap. 14, 16 (in 
fine) et schob 94; üb. IV. schob 119, cap. 23 et schob 131. 
r) Adalvardus junior primum ecclesiæ Sictonensi præfectus, 
post obitum Adalvardi senioris se intrusit ecclesiæ Scarensi, 
quare ab Adalberts Bremam est revocatus (ante igitur an. 
1072, Adalberti an. emortualem), ubi postea defunctus est. 
Cfr. Adamum, lib. HI. cap. 70 (in fine); lib. IV. schob 131, 
cap. 28, 29 et schob 138. Anno 1068, Adalbertus, episc. 
Sictonensis, subscribit literas donationis sedi Bremensi factæ , 
Staphorst, Hist, eccb Hammaburg. Hamb. 1723, T. I. p. 437. 
s) Hunc aut successorem literæ papæ an. 1080 (Dipl. Suec. I. 
p. 41) videntur respicere. 
t) Hominum liberorum deterrimus. 
u) Acquisitum. 
v) Anglus genere. 
x) Neque. 
y) Furtim se recepit. 
z) Circa annum 1145. vide Dipl. Suec. I. p. 53. 
a) Hæc verba, sicut etiam 'erpænningær' infra, solent explicari : 
nummi ærei. 
b) Hordeum. 
Tom. IU. 
II. 29.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.