Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

108 V. CHRONICON RHYTHMICUM EPISCOPORUM LINCOPENSIUM. 
[*Huadh*] til biscopzstolen och prosten laa. 
Then skada som kirkan hon fik mädan 
Thet forwmma the aldrig sedan. 
Eemädan bispen lefda laa [*han*] i Norge 
Och doo på Bafuehuss n ) af sorge. 
Gotzscalcus, XVI. Lincopensis. 
Biscop Gotscalck kom til Lincoping snart, 
Sidan biscop Niels fördrefuen wart, 
Inträngdher och aldrig ther til walder, 
Ty blef och ekke långher hans aldher. 
För än han til Linköpingz kom 
War han screptafader i Rom. 
Biscopz ränta wille han förswara, 
Och hafua the godz som borta vara, 
Tha biscop Niels utdrifuen war 
Och godzen hafde intet förswar, 
Ty ath fogedr och embetzmän 
Hafde mycket borttagit som the giöra en, 
Kirkana warnad nn ) skada och skinna, 
At biscopz saköre wart thess minne °), 
Mot kirkiana ret oc gamla frijhet, 
Som herre och konunga hafde honump) vet. 
Ty stack sik up en ondher man, 
Som fruchtade hwasken Gud eller ban, 
Mattis Gotzstaffson, epther gambla saga, 
Och tog den gode herre af daga 
I Linderaas q) föruthan skel, 
Och sedan gik honum aldrig wel, 
Ey heller slecht eller afföde, 
Ther nu thet neste r ) ligger öde. 
Han war monge aar af landet drefuen s ) 
Til Rom och annor landskap förschrefuen, 
Sedan bötte han starcke both, 
Kirkiana som han giorde emoth, 
Han twinade bort i all sin tid, 
Ty war herre war honum oblid. 
Thet sintes i sanning margaledis, 
Af thet ärende honom tedis, 
I liuat husse ther han war 
Ther södh ey griitha, ey giordis *) öhlkaar. 
Epther Gutz byrd XIHC. aar 
n) R. : Baahws. obiit Nicolaus a. 1374 tempore consecrationis 
Nie. Hermanni, nt infra legitur. 
nn) Familia. 
o) R. et U.: Kyrekian bleef häriatt och skinnatt, Endoch saak- 
ören bleef eij tbes minder. 
p) R. et U.: henne. 
q) R. et U.: Tindra-bäck. Linderaas est ecclesia in territorio 
Norra Wedbo. Cfr. literas capituli d. 7 Februarii 1374 apud 
Spegel, Skriftl. Bevis, p. 130. 
r) R. et U.: masta. 
s) Jam a. 1376 Mats Gustafsson Lincopiae exsistit, ubi promit 
tit se proventam facturum. Vide Styffe, Bidrag, L p. 164. 
t) L e. gäste. Cfr. Ihre, Gloss, ad verb. gäsa. 
u) Interfectus vero Gotscalcus a. 1374 d. 3 Febr. Vide literas 
ad not. q. Birgitta jam a. 1373, d. 23 Julii erat defuncta. 
n och LXX som screfuit staar u ). 
Sancta Birgitta do tha i Rom, 
Thet v ) sedan heen i riket kom. 
Sanctus Nicolaus, XVH. Lijicopensis. 
Efter honom kom en helog man 
Then XVH. biscop tha war han, 
Her Nicolaus var han at nampne, 
Han war mången man ath gangne w ). 
I Skeningis stad tha war han boren, 
Af erkediækne til biscop kohren. 
Huat oskel war han straffade thet 
Eehuem thet var mot eller met. 
Konung Albreckt satte han i ban, 
Och epther Gutz lagom straffade han 
För mycken oret som han giorde, 
Han wandade x ) inthet hoo thet sporde. 
Konung Hakan giorde han samaled, 
Och achtade inthet at han war vreed. 
Then annan dag för han fik wielss 
Dog do then gambla biscop Nielss, 
I Norge, som för war af sagt, 
Som hans tijd war förelagt 
Bo Jonsson do oc i hans tijd, 
Konung Karly) tappade i alle strid. 
Then Humblarums ägor fran kirken tog 
I schipthe for Stong och Twära skog. 
Han skipte eij met kirkena wæl 
Ther hunna giör skade met slijkt oskel z ), 
Som kronan och giorde för Skelwiks äga, 
Thet skipte mona en kirkiana träge a ), 
Til thes fult giörs för fulla, 
Som sancte Erickz lag the hulla b ). 
Ther nokit epthr wart skrinlakt, 
Sancta Birgitta för saner sakt c ). 
Han doo oc er i hemmerijk, 
Sent komber en annar biscop slik, 
XIIIC XC oc I aar d) 
Epther ath Gutz Son föddher war, 
Bonifatius monde tha wara pafue, 
Wentzlaus Keissare af Gutz nade. 
v) Lege : ther. R. et U. : Som. 
w) R. et U. : — war hans rätta nampn, Och war mången man 
till myckit gagn. 
x) Bry sig om, curare. 
y) Lege: Albrecht. Vide eiusdem et Nicolai literas de prædio- 
rum permutatione d. 27 Jan. 1381 (R. Arch. perg. bref, p. 
483). 
z) R. et U. : Utan giorde mott henne mykin oskääll. 
a) Dolore afficere. 
b) Quatuor praecedentes versus omittuntur in R. et U. 
c) R. et U.: som fbr är sacht. Translatae sunt reliquiae corpo 
ris Birgittæ a. 1374 ad Wadstenas, quo advenerunt d. 4 1. 
5 Julii (vide infra vitas Birg, et Katherinæ), et exaltata; d. 
1 Juni 1393. Diar. Vadstenense. 
d) Obiit d. 2 Maii a. 1391, Diar. Vadsten.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.