Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

104 V. CHRONICON RHYTHMICUM EPISCOPORUM LINCOPENSIUM. 
Thet godha the giorde i jorderik, 
Tliet lone them Gudli i himmerik, 
Oc for sin hårdha dödh och pina 
Tliæ f ) mine them alla nadher sina, 
Och allom Christnom samaleedh 
The Linkiöpings kyrkja holla i freed, 
Oc vid henna gambla frijheeth, 
Som konga och första hafva henna weet s'). 
Oc alla the Ostregylland stiörkia, 
Hielpe them Gutli och the helga kirckia, 
At the måge krönas i hemmerik, 
Oc ther at glädias ewerdelik 
I Guthz beskodning h ) alla samman 
Och alle the ther sigia till Amen. 
Herhertusförste biskop i Lincöping. 
Herbertus förste beskop war 
Ther beskops nampn i Lincöping baar. 
En vel lärder vtländsker man 
Ther elskade gerna reth och san. 
Sidan Christendomen var fulkomith 
I Niderlanden hafwer iak förnummit 
Thaa war han then fempte beskop 
Then undfik Christendom och dop 
Either Gudz byrd paa nijonde hundradt aar 
Som i gambla böker staar. 
Giötha voro faa sik till honom lotho 
The andra voro flere öfwer mothe. 
The flere fingo raade, som verre ville, 
Ty monde the Christendomen spilla. 
Vid then tijd var pafue Leo then tridiæ 
Then verdis för oss i hemmerik bidiä; 
Then keisaredömet fran grefven j) vende 
Och then ära till Karl i Franckerike sände. 
Then andre beskop i Lincöping. 
Then annan beskop hetli Rikard 
Either her Herbert!) beskop wardh, 
Wid halfnionde hundrade aar 
Sidlien Ihesus Gutz Son föd war. 
Tha sanctus Ansgarius her monde prædika 
Christna thro för fattiga och rika. 
Konung Erich Ericsson tha för riket stod 
f) R. et U. : Han. 
g) R.: gifuit. 
h) R. et U. : beskijdning. 
i) U. : Hubertns. Quæ de hoc et sequente episcopo Richardo 
leguntur, pæne nullam merentur fidem, ut apparet ex con 
fusis personis et temporibus. Cfr. Benzelii monumenta, pro- 
leg. pag. XXXIV— xi, 11 . 
j) Nonne legendum: Greken, h. e. imperator Byzantinus? 
k) Æn in prisca lingua: sed. R. et U.: Men. 
l) Circa annum 966, vide Widukindum et Adamum Brem. 
Pertz Mon. Germ. Hist. III. p. 462, 63, et VII. p. 313). Cfr. 
tamen IH. p. 748, not. 51, et VU. p. 318, not. 26. 
Sielfuer Christhn och Christuom godh 
En k ) almogen blcf i sina villa, 
Osseedh lathr sik siellan stilla. 
Fröte konung noget epther kom 
Han sende til pafua Agapith til Rom 
Epfther lärda men til Christendom. 
Han doo för bädet återkom. 
Ty blef hedendomen starck 
Til konung Swens tijd af Danmarck, 
Och til tess Popo bar eth brinnande jern 1 ) 
Sik uthan skada til throna wem. 
Gislo, tertius Lineopensis. 
Biskop Gislo war then triedie 
Then Ostgiöta lärde goda sidie, 
En erlig rn ) herre och mykitb blid, 
Han var wid S:t Sigfritz tijd 
Och prädikade fast mot heden lag, 
Sedan tron var kastat mongen dag. 
Nydala kloster monde han sticktha 
Och thet af biskopz bordena ») ricktha °) ; 
Thy hafuer han ther til faderlig rät 
Som biskoper är, ey anar äth. 
Konung Swerker p) gaf tha Alwastra by 
Med Biskops räth til closter aa ny. 
Sin almoga monde han gudelika lära 
Huru han skulle sin Gud ath ära 
Met tionde och offer i hans kirckia, 
Gutz bodord bollan och trona styrekia, 
Hedra fader och moder, oc wigde men, 
Och läna herberge som the giöra en. 
Celestinus war tha paffue 
Och keiser Conradh af Gutz nade. 
Kolo, quartus Lincopens.fi) 
Then fierde som beskops namn bar 
Biscop Kool han kallader war. 
En fuldtaga man till örlig och fridh 
Eehwilket som best torptis widli. 
Kolsbro fick af honom nampn, 
Som han lät huielfua till lantzens gangn. 
I Härestade war hans mesta wara 
Eehuart han mellan ath kunne fara. 
m) R. : herlig. 
n) R. et U, : bönderna. 
o) Quamvis graviter errat scriptor asserens, jam tempore S. Sig- 
fridi vixisse Gislonem, qui apparet ut episcopus a. 1145 et 
postea Carolo Sverkeri regnante (vide Diplom. Suee. I. pagg. 
53 et 187), tamen maxima fides habenda reliquae narrationi 
de fundatione monasterii Nydala. (Cfr. Diplom. Suec. I. pag. 
469, SS. rer. Suec, I. 1. pagg. 23 et 51 et Annal. Ryenses, 
SS. rer. Danic I. pag. 162). 
p) R.: Swerckill. 
q) Omittit scriptor Colonis antecessorem Stenarum, de quo vide, 
quæ supra attulimus ad III. Nomina episc. Lincop.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.