74
JOHANNIS MAGNI
emporio nolabilissimo, vnde neruum belli minis extorserat, solvit in Noruegiam, et
inde ipse ac Archiepiscopus (sequenti anno) post infelicem pugnam secretis Dano-
rum artibus in Daniam sunt perducti atque captivati, ibique aliquanto temporis spa-
cio Goslauus delituit, donec, mortuo rege Daciae Friderico, ciues Lubicenses Da
niam sibi subiugare conarentur, quorum turmis (dum per eas speraret Christiernum
a captiuilate liberari) associatus, fortissime pugnans in bello Fionensi vulneratus et
capliuatus atque in carcerem Slesvicensern perductus, miserabili fato occubuit, anno
a nato Christo M.D.XXXV in medio mensis Iulii, sepultus in ecclesia calhedrali
Slesuicensi.
IOHANNES MAGNUS GOTHUS, XXYI Upsalensis Archiepiscopus, Lincopiae M.CCCC.LXXXVIII.
XIX Marcii natus, parentes habuit Magnum Petri et Christinam, eius loci ciues, genere honesto' et nobili
sed virtute clariores, qui in mandatis et iustificationibus Domini sine reprehensione incedentes, felici sex
liberorum prouentu felices euaserunt, quorum tres filii ad sacerdotalem dignitatem peruenerunt, tribus filia
bus inter sanctas moniales educatis, quarum duae ante professionis votum honesto matrimonio collocatae
sunt, dum tertia, voto castitatis emisso, ad vitae finem Christo sponso suo in sanctitate vitae in monaste
rio S. Ingridis Schenningiae adherens obiret. Hic Iohannes domi et in patria liberaliter doctus, admiran
dum adolescentioris aetatis suae videlicet xvm. anni coram duobus episcopis Lincopensi et Scarensi ac eorum
capitulis, omnibus viris doctissimis successive congregatis suum ostendit ingenium. Nam totam bibliam to
tumque decretum summarie et memoriter a principio usque in finem, conuenientiores allegando sententias in
laudem studiosorum, quod a timore Domini inicium sapientiae sit sumendum, 2 horis allegauit, quocirca
canonicus utriusque ecclesiae illico factus, studiis earum artium (quae ad pietatem faciunt) djligentius inten
debat, hanc consuetudinem habens totas algidissimae hiemis noctes pauco sopore admisso, nedum diuersa
philosophiae rudimenta inquirere, sed ad altiora continue studia extremas ingenii vires eleuare (prouerbia
Salomonis in triuialibus scholis exponens, ut sui studii inspectores (cur ita austere viueret et alta doceret)
conuerteret in stuporem. Nec quieuit, donec se clarioribus Germaniae, Galliae et Italiae gymnasiis inser
uisset atque ex eis honesti studii titulos reportasset, siquidem, postquam tirocinium eiusdem studii sui pri
mum in Louaniensi schola (cui tunc Adrianus de Traiecto presidebat) deinde in Colonia non infeliciter ex-
pleuisset, iussus est a Stenone regni Sueciae, principe in grauibus regni Sueciae negociis ad Romanam cu
riam se transferre, in qua doctissimorum virorum consuetudinem nactus, totos ingenii sui neruos intendere
coepit, ut eorum conuersatione talis euaderet, qualem de eo spem Suecana ecclesia concepisset. Interea Ste
none (cuius négocia, imo regni gerenda susceperat) in bello occiso, vt superiore capite dictum est, se in
gymnasium Perusinum recipere curauit, a quo rursus post temporum interualla (accepto in theologia magi
sterio) Romam reuertitur, motus illo diro vulnere, quod Suecanae ecclesiae a Christierno Danorum rege nu
per inflictum fuerat. Qui cum salutares poenitentiae partes a summo Pontifice ob occisionem sanctorum
pontificum, Vincentii Scarensis et Matthiae Strengenensis, petere debuisset, adiecit taliter et tam indigne oc
cisos multa infamia ubique aspergere, ut credi possit, tales Episcopos non iniuste trucidatos. Insuper cona
tus erat quosdam indignos sanguinarios in eorum locum (sanctae sedis apostolicae illudendo authoritati),
prout erat Iheodericus Slaghec ad ecclesiam Archiepiscopalem Lundensem et Scarensem ac Iohannes Otto-
nieusis in ecclesiam Strengenensem, quarum Episcopos occidi procurarunt, intrudere, cuius rei indignitate
Iohannes Gothus plurimum prouocatus, non cessauit informare Leonem papam X et amplissimum senatum
Caidinalium de occisorum innocentia, sanctimonia, religione, pietate in patriam, constanti fide in Deum et
sedem apostolicam et de omnibus aliis (quae gloriosam mortuorum memoriam facere poterant) adducere cu-
îauit, summopere suadens, vt ecclesiae vacantes in libertate conseruentur, et rex ad subeundam canonicam
poenitentiam potius Dauid poenitentem sibi imitandum proponat, quam illum Saul, qui sacerdotum sanguine
conspersus vita et regno pariter est priuatus. Doluit vehementer summus Pontifex Leo X, doluit totus se
natus, doluerunt et omnes boni tam atrox vulnus ecclesiasticae libertati inflictum, nec minus doluerunt re
gem illustrissimum, imperatoris generum, tam imprudenter ad quorundam malignorum hominum suggestio
nem sui regii honoris rationem neglexisse, putatumque fuit, vt ad cor reuersus grauissimo supplicio affec
turus esset eos, qui tam audax-facinus persuasissent, ad cuius solam memoriam tota catholica ecclesia con
cutiebatur. Quid enim apud Christianos homines horribilius dici aut audiri queat, quam aliquem regem
Christianum eos occidere, quorum vita, exemplo et doctrina Christianus est aut in Christianismo conserua-
tur? Igitur missus est nuncius sedis apostolicae ad regem Christiernum, Iohannes Franciscus de Potentia,
qui ipsum ad sinceriorem facti confessionem conuersum efficaciter inducat, vt tanti delicti contagium plenis
poenitentiae lacrimis expiare conetur et laesam sedis apostolicae maiestatem dignae satisfactionis partibus
placare contendat. Hac prouincia apud Christiernum fungente Iohanne Francisco, moritur Leo papa, et in

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.