72
JOHANNIS MAGNI
GOSTAUUS”) TROLLE XX Y. Upsalensium Archiepiscopus, patrem habuit Eri-
cum Trolle, genere, eruditione, virtutibus, nobilissimum, ceterum modestiore animo,
quam decorum aut utile putabatur, at mater eius, ut magno genere ita animo ex
celso atque vehcmentiore existens, credebatur virile cor femineo corpori inseruis
se. Hi hunc Goslauum filium doctis praeceptoribus in bonis literis et optimis mori
bus erudiendum tradentes, multa sollicitudine efficere conabantur, ut non solo san
guine, sed praeclaris virtutibus nobilis putaretur et esset. Hac optima spe de eo
concepta, venerabile capitulum Ecclesiae Lincopensis (quae tunc a suo electo Epi
scopo, doctore Hemmingo Gad, nobilium quorundam ope sulfulto, vexabatur) decrevit
ipsum in suum Episcopum assumere, ut vires viribus opponendo, se facilius et feli
cius in libertatem vindicaret. Sed cum Iacobus Archiepiscopus Upsalensis simili pro
posito erga ipsum duceretur, datus est locus electioni Iohannis Petri Brasconis, eius
dem Ecclesiae Lincopensis praepositi. Quis tunc non credidisset optimum Archie-
piscopum prudenter consulere voluisse toti nationi Gothicae, quando loto conatu ad
id ferebatur, ut Ericus Trolle, tot virtutum partibus ac numeris instructissimus, in
locum defuncti Suantonis Gubernator Regnorum Gothiae et Sueciae constitueretur,
eiusque filius Gostauus ad Upsalensem archiepiscopafum assumeretur, ut summa in
capitibus necessitudo summam omnibus incolis concordiam et pacem generaret. Sed
longe aliud est, quod piissimi patres de salute Regni optime consulere intendunt, et
aliud, quod ipse Deus peccatis populi provocatus praestare solet. Siquidem cum
Steno Sture iunior, defuncti Suantonis filius, acceptior esset nonnullis patribus et
proceribus ac plebeae communitati, posthabito Erico, Gubernator Regnorum efficitur.
Quem non longo post tempore Archiepiscopus aggressus, iampridem deponendi Pon
tificatus allatam sibi cupidininem dicit, quem tanto oneri imparem aetas, viribus de
functa, constituat, neque enim in fastigio se, sed privatum ac procuratione liberum
decedere velle, praeteritae conversationis habitum solitario vivendi genere mutaturum,
adiecitque se in successorem suum elegisse nobilem virum Goslauum Troile, eiusdem
Stenonis Gubernatoris consanguineum. Facile persuasus Steno consensit literasque
pro confirmatione et assecutione pallii Archiepiscopalis in favorem ipsius Gostaui ad
Leonem papam X. aliosque suos in urbe Roma procuratores scribi curavit, quibus
acceptis, nuncii Archiepiscopi et capituli Upsalensis celerrimo cursu in Romam, ubi
tunc Gostauus morabatur, properabant, ipsumque mox in eodem loco (currente anno
a nativitate Christi M.D.XV. tempore Maxirniliani Imperatoris) a Leone papa X.
consecratione et pallio Archiépiscopal! decorari fecerunt. Qui tandem cum primum
littora Suelica ex navi insiliisset, statim aderant suasores, qui monerent ipsum, quod
directo cursu in Upsaliam se conferret, eo celeri transitu insidias Stenonis (quas di
cere volebant in civitate Holmensi paratas) cassaturus. Quod cum Steno persuasum
et factum fuisse didicisset, vehementer indoluisse dicebatur modosque idoneos in
venire studuit, quibus in colloquium eius venire possit, ut quaecurnque esset controver
siae causa, prius in semine quam perniciosos fructus pariat exlinguatur. Sed heu
dolor, tantum invalescebant ex utraque parte maligni (aut certe imprudentes) con
siliarii, ut haec scintilla (quae in principio facile sopiri potuisset, si sana consilia af
fuissent) ad inextinguibilem flammam (qua magna pars patriae desolata est) exhala
ret. Interponebant consilia sua prudentissimi Pontifices et proceres Regni, sed
(ut nimis saepe fieri solet in nostra Suecia) plus potuerunt consilia in cameris nata,
n) Hic in editione Eomana superscriptum legimus * liber sex
tus *, quae verba ideo omisimus, quod titulus * lib. quin
tus* ibi desideratur (quamvis in nonnullis paginis alterne
legitur superscriptum : 1. quartus et 1. quintus), et vix divi
sio librorum ab ipso auctore originem ducit. Praeterea haec
mutatio ob id nobis non aliena visa est, quod vitam I. Magni
(ut ad medium aevum non attinentem et verisimiliter a fratre
Olao conscriptam) minoribus typis inprimendam curavimus.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.