64
JOHANNIS MAGNI
rum extremum posse adiuuerant quod regnum, et nos saeculares, reducti sumus ad nostras leges, priuile-
gia, equitatem, libertatem, vsum, et voluntatem et nostrarum rerum plenariam possessionem, quae omnia a
nobis longo tempore per violentiam erepta fuerant et denegata. Et ad horum omnium premissorum robur
et testimonium securitatem et firmitatem nostra sigilla Apposuimus ad literas praesentes quae datae sunt
in oppido Sudercopensi diocesis Lincopensis. Anno Domini M.CCCC.XXXVI. v. die Octobris b).
Similes etc. literae infra de priuilegiis ecclesiasticis violatis et reformatis suo ordine reperiuntur quod
scilicet regni status saecularis nunquam prospere stetit, nisi communi adiutorio Ecclesiae et nobilium. Vtris-
que enim concorditer vnitis omnia eorum bona coalescunt et disgregatis infinita mala ex omni parte etiam
a vilissimis hostibus accrescunt et infliguntur. Ideoque credant frustra scriptum non esse omnia quaecunque
vultis vt faciant vobis homines, eadem facite illis. Item quod Esaiae 33. dicitur. Ve qui predaris Nonne
et ipse praedaberis, et qui spernis nonne et ipse sperneris? cogitent ergo quam bonum et quam iucundum
est ambulare in domo Domini cum consensu, et assequi aeternam felicitatem.
NICOLAVS Ragualdi Gothus Vexionensis anlequam locum inter Archiepisco-
pos Ypsalenses meruit obtinere, mulla tulit fecitque puer sudavit et alsit, cum enim
adolescens ab amicis emissus esset, ut transmisso mari, ad praeclariora Gymnasia
in Germania aut Gallia, discendarum litterarum causa se transferret, accidit ipsum
in littore Pomeranico (quassata tempestatibus navi) periculosum naufragium nocturno
tempore incidere omnibusque sociis fato absumptis, appraehensa tabula, inter undas
vario fluxu, nunc in litus nunc rursus in mare iaclari, nec posse auxilium (unda
fauces obstruente) clamando implorare; interea, ruricola procul a littore mansionem
complexus, vocem desuper elapsam in cubiculo suo audivit, qua monebatur repente
a somno surgere, et periclitanti in mari amico Dei auxilium sine mora afferre; huic
voci mox obtemperans, se (quamvis media nocte) in cimbam misit, et iuvenem sae-
uissimis tempestatibus erutum litori restituit. Quo facto salis ostensum fuit, divi
nam providentiam curam de eo gerere singularem. Enimuero, docillimum sortitus
ingenium, brevi tempore inter doctissimos habebatur, doctrinamque suam ita praecla-
et emunitatibus cum omnibus eorum colonis, hominibus et
servitoribus, coloniis, bonis et possessionibus, mobilibus et
immobilibus libere frui et gaudere valeant juxta formam mo
dum et" tenorem eorundem jurium, legum privilegiorum et
libertatum in omnibus suis articulis, nullo dempto, prout
ea ipsis a sanctissimis Bomanis pontificibus, catholicis regi
bus aliisque principibus, magnatibus et dominabus data et
concessa sunt usque ad praesentem diem et in futurum
auctore domino concedentur. Quorum tenores omnes et sin
gulos cum omnibus suis clausulis hic habere volumus pro
expressis. Hanc autem nostram approbationem et ratihabi
tionem pro nobis et nostris successoribus et haeredibus adji
cimus et quantum in nobis et ipsis est in perpetuum in
violabiliter observare volumus nec in aliquo contrariare, ad
laudem et honorem omnipotentis dei suaeque gloriosae ma
tris et specialiter patronorum hujus regni ad exaltacionem
orthodoxae fidei nec non ad bonum et tranquillum statum
tam ecclesiarum quam ecclesiasticarum personarum, ut eo
liberius et devotius quo quietius divino cultui velint et va
leant inservire. Et si, quod absit, quisquam cujuscunque sta
tus aut conditionis exstiterit, qui dictos ecclesiam, praelatos
et clerum cum eorum supradictis attinentiis in eorum juri
bus et legibus, privilegiis, libertatibus et emunitatibus mole
stare aut perturbare praesumserit, hujusmodi perturbatoribus
et molestatoribus nos pro viribus efficaciter et fideliter op
ponere et resistere volumus et tales nos in eorum exhibere
perturbatione, quales ipsos affectamus, si nos in nostris ju
ribus, legibus, privilegiis, libertatibus et bonis regni consuetu
dinibus, a quoquam contingeret molestari; et merito, cum
ecclesia, praelati et clerus saepedicti nobiscum hactenus ad
hoc fideliter pro extremis eorum viribus cooperati sunt, quod
regnum et nos seculares ad usum privilegiorum et liberta
tum nostrarum pervenimus, quibus longo jam tempore supe
riorum violentia fuimus destituti. In cujus rei firmitatem et
majorem evidentiam sigilla nostra praesentibus duximus ap
pendenda. Datum Sudercopiae anno domini MCDXXXVI, xxv
die mensis Octobris.
Litera principalis est in ecclesia Strengnensi,*
b) Litera originalis (sub die XXV Octobr. 1436) suecico ser
mone conscripta adhuc in fine XVH:i seculi exstabat, ut vide
tur ex registro Erici Palmsköldii chronologico actorum prin
cipalium in archivo regni. Aliud exemplar in eodem con
ventu latino confectum sermone, quod ad concilium Basile-
ense mitteretur, postea asservabatur in ecclesia strengnensi,
unde transcriptum est in registris upsalensi (et aboensi). Ex
quo cum patet, exemplar ab auctore hist, metropol, allatum
nihil aliud esse, nisi versionem ex suecico originali poste
rius factam, hic textum latinum secundum supradicta registra
inserimus.
"In nomine domini Amen. Universis et singulis, ad quo
rum notitiam praesens scriptum pervenerit, Christiernus Ni-
clisson, miles et dapifer regni Sueciae ejusdem
regni consiliarii et nobiles, salutem in domino sempiternam,
Ad futuram rei memoriam omnium et singulorum, quorum
interest, aut quomodolibet in futurum interesse poterit de
ducere cupimus notitiam per praesentes, quod quia de om
nipotentis dei singulari et ineffabili ordinatione et gratia
speciali regnum Sueciae cum omnibus suis inhabitatoribus
spiritualibus et secularibus ad hoc devenerunt, quod in po
sterum possint et debeant suis juribus ac legibus, privilegiis
et libertatibus ac antiquis laudabilibus consuetudinibus uti
pariter et gaudere, prout in litera placitationis inter serenis
simum principem, dominum nostrum gratiosum, dominum
Ericum Dei gracia, regem Sueciae, Daciae, Norvegiae du
cemque Pomeraniae ex una et nos ex parte regni ex altera
partibus, prima die Septembris anni praesentis factae Cal-
mamiae et auctoritate sacrosancti generalis concilii Basili-
ensis per reverendum patrem, dominum Nicolaum episcopum
Wexionensem, potestatem specialem desuper habentem con
firmatae, plenius continetur. Hinc nos pro nobis et nostris
successoribus et heredibus bona et inviolabili fide promitti
mus, et in futurum absque contradictione et dolo malo fir
miter observari volumus, quod ecclesiae cathedrales et pa-
rochiales, monasteria, capellae, hospitalia et alia quaecumque
spiritualia loca, archiepiscopi, episcopi, praelati, capitula et
totus clerus, seculares et regulares utriusque sexus regni
Sueciae suis et juribus et legibus, privilegiis et libertatibus

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.