62
JOHANNIS MAGNI
pcs, omnesque Irium Aquilonarium Regnorum Pontifices ad hoc induxit, ut eam
arcem (in qua lot virtutes residebant) adorirentur, et a favore Summi Pontificis, per
literas, per informationes, per nuncios, inportune deiicerent. Insuper, inierioris
ordinis praelatos, collegia, capitula inducendo, precipiendo, cogendo, ul quovis quae
sito ingenio consulerent, rogarent, inculcarent, ne tam nociuus homo (ut dicere co
gebantur) Ecclesiae Metropolitanae praeficeretur. Vix credibile est, tot potentes
hostes unquam contra alicuius Pontificis promotionem consurrexisse. Igitur tot im
portunis precibus et literis expugnatus summus Pontifex, et lotus Senatus Cardina
lium, deliberare coepit, quomodo ipsum ad aliam Ecclesiam transferrent. Sed inuicta
hominis innocentia, nullis potuit adversis superari. Quamvis enim solus esset et ab
omnibus, praeterquam a Deo et iustieia atque unico Cardinale Nouariensi, derelic
tus, tamen ea prudentia, ea soliciludine, ea gratia, causam vacilanlis Ecclesiae et de
fensionem suae innocentiae ubique egit, ut brevi morarum processu, quos causae suae
adversarios habuit, constantiae et integritatis amatores inveniret. Et cum seueritas
Regis, nec ad mandatum papae, nec ad preces instanlissimas Cardinalium, ipsum
admittere voluisset, nihil eo exilio, aut tot aerumnis, et adversis casibus fractus,
sed mature se ad concilium Basiliense conferre studuit, in quo ea morum et hiera
rum claritate fulgebat, ul inter precipua membra illius amplissimi Sinodi (omnium
iudicio) aestimaretur, multaque ejus prudenti consilio pro tota republica Christiana
agerentur, neque omisit sacrosanta Sinodus, quin, justificata eius causa, scriberet
Regi Erico pro eius reditu ad Ecclesiam Vpsalenscm. Sed citius motus fuisset Rex
Tartarorum, aut aliorum ethnicorum ad literas a tanta Maieslatc et amplitudine pro
deuntes, quam Rex, qui iam iuraveral se nunquam eum Pontificium honorem Succis
permissurum, sed suis Danis aut Morvegianis quos idoneos putavit alienae Ecclesiae
occupalores ; iamque a principio vacantis Ecclesiae quendam Arnoldum Clementis
Bergenscin Norvegianum ad tale sacrilegium salis aptum super ipsam intrusit, qui
postquam hoc in Ecclesia Vpsalensi egerat, quod olim minister crudelis Seleuci
Heliodorus in templo Salomonis allemptaUeral, a Deo percussus foedissima morte
exspiravit, ostendens plus obediendum esse Deo, iustiliam et pietatem, quam Ty
ranno rapinas et sacrilegia imperanti. Eo e numero vivorum sublato substitutus est
alter similis propositi homo, Torlacus etiam Norvegianus, qui mancipium Regiae
crudelitatis effectus, venerabile Capitulum Vpsalcnse (quod semper integram fidem
suo Pontifici servavit) multis damnis et intolerabilibus injuriis affecit, ipsamque Ec
clesiam (cuius pastorem se mentitus fuerat) ita protexit, ul salis infelligeictur, ag
nos lupi custodiae commendatas. Hic tandem Torlacus dum illae oves Vpsalenses
non audirent alienum, et bella adversus Regem pararentur, fugam paravit. Sed
saevissima maris tempestate diu retentus effugere non potuit, donec sacrosanctas re
liquias pollicem sancti Erici Regis clam abstractum palam remisisset, quo remisso,
permissus est ad suum Regem, aut quo voluit remeare. Interim dum haec fierent,
et optimus Archiepiscopus videret nullum humanum auxilium superesse, ad vota con
versus, Deo causam suae innocentiae permittit, nec mullo post Engilberlus (cuius
supra meminimus) ex Libertino patre apud Dalacharlos natus, desolationi patriae
pleno corde compatiens, lotius Regni populum in Regem Ericuin (ob diu paratam
tyrannidem) suscitavit, ausus ea aggredi, quae delicate nutriti proceres formidabant;
erat quidem corpore pusillo, ceterum animo adeo magno et excelso omnique virtute
instructo, ut facile Tyrannis terrorem, bonisque praesidium polliceri potuisset. Sub
hoc publico tumultu, Olaus Regi reconciliatus atque cum summa omnium letilia in
Ecclesiam suam Vpsalenscm reductus, ut summum gaudium ceteris, ita sibi ipsi gra-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.