HISTORIA METROPOL. ECCLES. UPSAL.
49
aetas, vt neque se, neque alios regere potuisset: actum tunc de regno fuisset, nisi
Matthias Catilmundi, regni gubernator et eiusdem regis tutor, hunc optimum archie-
piscopum, non secus ac pientissimum patrem et Dei vicarium, in arduis et difficillimis
causis audiuisset, seque et totum regnum, iuxta eius sapientissima consilia, in mori
bus diuina et humana lege probatis conseruare studuisset. Hic enim prudentissimus
gubernator tanta diligentia, fide et integritate, ac constantia Gothos et Suecos in
pace, concordia, obedientia tenuit, vt domi et foris summa tranquillitas esset, toto
tempore, quo principis munere fungeretur, nec unquam a memoria historiae tran
quillius, prudentius, gloriosius Suecia creditur gubernata fuisse ’). Tantum praestat,
rempublicam prouido gubernatori, quam alicui regi minus idoneo committi, Numquam
enim boni reges nascuntur, sed fiunt: magnum nomen est rex, magna species, magna
dignitas, magna maiestas regis, quam nulli vnquam tyranni sustinere potuerunt. Enim-
vero in regibus est magnus et excelsus animus, in tyrannis foeda pusillanimitas: in regi
bus liberalitas, in tyrannis rapacitas: in regibus iustitia, aequitas, clementia et omnia
virtutum genera: in tyrannis iniquitas, crudelitas, feritas et omnium vitiorum horren
dissima monstra, quibus si Suecia oppressa non fuisset, dudum inter praecipua
regna totius Europae palmam reportasset. Praeterea hic Petrus inter cetera vir
tutum officia, quibas praeditus erat, maximum de se patientiae exemplum ad poste
ros transmisit: per hanc enim omnes aduersitates (quae ei opponebantur) nobiliter ao
potenter superauit: quippe non solum militares homines (qui liberius, quam hone
stius insultare solent suis pontificibus) patientia paterna sustinuit, sed sacerdotes et
monachos, praesertim eos, qui de familia sancti Francisci erant, admirabili tole
rantia ad mores religiosos reuocauit *)• Tandem multis virtutibus confirmatus, obdor-
miuit in Domino, anno ab Eius natiuitate M.CCC.XLI. dominica infra octauas sancti
Laurentii, sepultus Sicluniae apud fratres Praedicatores.
HEMMING YS, quindecimus Vpsalensis archiepiscopus, a Benedicto XII., tem
pore Ludouici Bauari secundi Romanorum imperatoris, accepto pallio '), meruit inter
archiepiscopos numerari. Hic cum antea esset praepositus Arosiensis, tam eximia
litterarum scientia, ac morum probitate et prudentia rerum gerendarum conspicuus
erat, vt omnium oculos animosque in sui venerationem facile prouocaret, semper
vigilans et sollicitus, quomodo patriae suae regno Sueciae sempiternum honorem
conciliai e posset. Interea dum tam pio et honesto proposito duceretur, multisque
praeclaris operibus Suecanam rempublicam honorare et augere contenderet: accidit,
Scandiam litoralem (quae dioecesim Lundensem complectitur) grauissima seruitute
Teutonicorum diu vexatam, auxilio Suecorum liberandam esse et ad regnum Sueciae et
Gothiae reducendam, ad quod quidem negotium hic archiepiscopus Hemmingus, saluti
totius patriae consulturus, non parum laboris, industriae et expensarum contulit : non
enim paruo labore, aut facili itinere ex Ypsalia cum omnibus suis coëpiscopis et tota
sua familia se transtulit ad Yardbergum, oppidum Hallandiae, in medio mensis No-
uembris, in quo loco ipse et Petrus archiepiscopus Lundensis, consentientibus et id
ipsum maxime petentibus rege Daciae Yaldemaro et loto senatu Danico, solutaque
ingenti summa XXXYI. millium marcarum Coloniensium argenti puri, iudicauerunt et
declarauerunt, eam ipsam litoralem Scandiam siue Schoningiam adeo legaliter et in-
dissolubiliter vnitam essse debere regno Gothiae et Sueciae, vt de cetero perpetuis
r) Consentiunt et Chron. Rbjlhm. et Er. Olai in ejus
laudes, quas Noster more suo aniplitieat.
/) A Benedicto P. XIJ. minime, sed a Clemente P.
VI. hujus successore pallium ohlinuit Hemmingus,
Bulla data Avenione 1342 d. 13 Nov. Cfr. Celse,
Bullar, p. 118.
s ) ”Perpessus multas injurias a Minoribus’’ Chron. Ar-
chiepiscopor. Ups. cfr. quae ad h. I. observavimus.
Tom. III.
II. 13.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.