JOHANNIS MAGNI
dori permisisset, quod ecclesiae Ypsalensis confirmatio ab archiepiscopo Lundensi
postulanda esset, non sine maximis laboribus et expensis se ad ipsum in Lundiam
contulit, sperans se eius auctoritate, non consulto summo pontifice, pallium archiépi
scopale assequi posse, at longe secus euenit, nam loannes, qui tunc metropoli
Lundensi praesidebat, asseruit sibi minime licere ipsum pallio archiepiscopali investire,
nisi summus pontifex denuo auctoritatem concedat. Quod autem fama esset, Nico
laum vrbis Romae Cardinalem, dum legatione Eugenii papae III. in regnis Aquilo-
naribus fungeretur, potestatem dedisse Eschillo archiepiscopo Lundensi et suc
cessoribus eius confirmandi archiepiscopos Ypsalenses, inde euenisse credendum est:
quia idem Cardinalis, ordinaturus in Suecia sedem Archiepiscopalem, Gothisque et
Succis, oh inveteratam aemulationem, de vrbe et persona, tanto muneri idonea, con
cordare nequeuntibus, apud Eschillum pontificem Lundensem illud luturum Suetici
sacerdotii insigne, quod palleum dicimus, deposuit, dandum ei in quem concors Suc
onum Golhorumque suffragium convenisset: attamen Eschillus ea auctoritatevsusnon
est, nam contemporaneus eius Stephanus, primus archicpiscopus Ypsalensis, eisdem
annis, ne videretur ecclesiam Vpsalensem in aliquo subiecisse archiepiscopo Lundensi,
curauit immediate ab Alexandro papa III. pallium archiépiscopale cum omnibus immu
nitatibus, gratiis et priuilegiis, quibus Archiepiscopi, sedi apostolicae immediate sub-
iecfi, gaudent impetrare, cuius vestigiis tota deinceps Ypsalensium archiepiscoporum
successio ita semper inhaesit, vt nunquam alibi, quam apud sanciam sedem aposto-
licam, tantae auctoritatis praerogatiuam quaerere voluisset. Hoc si Magnus Boetii
electus suo tempore perpendisset, nequaquam suo incommodo eius rei veritatem ex
periri curauisset, vcrumtamen ne poenitentia longi et difficilis itineris frustra susce
pti nimium torqueretur, consecrationem, quae absque pallio nihil aut minimum iuris
tribuit , ab archiepiscopo Ioanne suscepit , qua suscepta magis impeditus quam expe
ditus, in suam Ypsaliam est reuersus w ). Siquidem Martinus papa quartus, eam conse
crationem sine apostolicae sedis confirmatione factam reprobans, pallium taliter con
secrato denegauit, idemque fecit eius immediatus successor Honorius Illi, nam apud
vtrumque ipse Magnus electus pro pallio instanter instantius atque instantissime, sed
frustra, supplicauit. Igitur totis septem annis, quibus praefuit ecclesiae Ypsalensi,
coactus est satisfacere suo officio pontificali, per aliquem ex suffraganeis episcopis,
non enim permittunt sacri canones Archiepiscopo, sine assecutione pallii, praecipuas
sui officii partes exercere: nihilominus tam laudabiliter et vtiliter rebus ecclesiae
et regni consuluit, vt in omnibus factis suis se sanctorum pontificum imitatorem
fnlclemque patriae suae amatorem ostenderet. Inprimis cum considerasset regem
Y'aldemarum, relictis maiorum exemplis, totum se pel ulantissimi luxus illecebris manci
passe vitiaque pro virtute complexum, omnia regiae maiestatis officia intermisisse, ac
sordidissimum luxuriae mancipium euasisse, velleque legitime depositam regni admini-
stralionem denuo invadere, suasit et persuasit fratri eius regi Magno, cuius memoria
superius facta est, vt ipsum Yaldemarum publicae custodiae manciparet *), potiusque
fratris quam regni charitatem abiiceret: deinde Folchungorum familiam, atque in ea
sanctissimum patrem Brinolphum Scarensem episcopum, audita prius et examinata
vtriusque partis ratione, regis gratiae conciliauit »). Vcrumtamen ipsum regem stupen-
sv) Magno Boëtii , Lundis consecrato, subirascitur No
ster, primatiae nimirum Lundensis impatiens, rem
simplicissimam mire detorquens. Etenim dum conse
crationem a Primate Lundensi efflagitavit Magnus, pal
lium al> illius manibus accipere recusavit, Cfr. Bullam
Honorii P. IV. d. 18 Maji 1283 Archiepiscopo
Lundensi datam, np. Celse, p. 91. Pallium identidem
Lundensi misit Nicolaus P. IV. d. 4 Jul. 1289 Ele
cto Upsalensi tradendum. Circa hoc vero tempus
moritur Magnus Boetii d. 12 Jun. 1289. Cfr. Por
than, Access, ad Celse, Bullar, p. 62.
x) Cfr. Litteras Magni, Electi Upsalensis et Benedicti,
Ducis Finlandiae, Episcopi Lincopensis de Walde-
maro Rege. quas e Messenii Scondia derivavit Di-
plomatar. Sv. T. I. p. 649. cfr. p. 719, 726.
y) Sciens praeteriit auctor viam, qua in gratiam Re
gis redierat S. Brynolphus, scii, sollenni decla-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.