HISTORIA metropol. ECOLES. ÜPSAL.
21
tum propter longinquitatem terrarum, et maxime propter ignotas linguas, valde difficile est:
rogamus vos, sicut et Regi Danorum denunciavitnus, vt de iunioribus vestris et nobilibus
terrae vestrae ad Apostolicam aulam mittatis: quatenus sub alis Apostolorum Petri et Pauli,
sacris ac Diuinis legibus diligenter edocti, Ap. sedis ad vos mandata referre, non quasi ignoti
sed cogniti, et quae Christianae religionis ordo poslulauerit, apud vos non quasi rudes aut
ignari, sed lingua atque scientia moribusque prudentes, digne Deurn praedicare et efficaciter
ipso adiuvante excolere valeant f ). Relatum quoque nobis est: fratres Regis Danorum ad vestram
se contulisse excellentiam, vt vestris viribus copiisque nitentes, quatenus cum illis Regnum
diuidat, fratrem cogere intendant Q. Quae quidem res, quantum ad regni detrimentum, quan
tum ad confusionem populi Christiani, quantumque ad destructionem Ecclesiarum, quibus quo
tidie vicina paganorum crudelitas inhiat, et tolius terrae desolationem attineat, per semetipsam
nos veritas, quae Christus est, in Euangelio docet, cum dicit: Omne regnum in se diuisum
desolabitur, et domus supra domum cadet. Vnde eminentiam vestram id summopere cauere
monemus: vt nullius vnquam persuasione in hac parte cuiquam assensum praebeatis, vel adiu-
torium: ne peccatum hoc (quod absil) in vos retorqueatur: neu de dissidio regni illius contra
vos, aut Regnum Y. Diuina indignatio concitetur. Hoc autem vos procurare libenter volumus
atque consulimus, vt praefatus Rex Danorum fratres suos in Regnum cum charitate suscipiat,
et ita eis de reliquis bonis et honoribus (vt potest) distribuat, vt illos non angustet indigna
necessitas, nec regni status labefactetur aut dignitas. De cetero semper cogitate de spe vo
cationis vestrae, et attenti ad ea quae Dominus in Euangelio dicit: Quia venient ab Oriente
et Occidente, et recumbent cum Abraham, Isaac et Iacob, in regno coelorum. Nolite tardare,
currite et festinate. De vltimis finibus estis: sed si curritis, si festinatis, primis patribus in
regno societati eritis. Sit cursus vester fides, amor et desiderium: sit iter vestrum, mundi
gloriam assidue meditari esse caducam, et ideo cum amaritudine potius, quam delectatione te
nendam: sit vestrae patientiae vsus et exercitatio, subuenire oppressis: defendere viduas: iudi-
care pupillis iustitiam: non solum diligere, sed etiam tota virtute defendere. His namque ve
stigiis, hoc thesauro, his opibus, de terreno ad coeleste regnum, de fluxo et fragili ad certum
et perenne gaudium, de caduca et transitoria ad aeternam et semper mansuram peruenitur glo
riam. Deus autem omnipotens, qui diues et copiosus est in misericordia, meritis et autori-
tate Apostolorum Petri et Pauli, et nostra, per illos nobis (licet indignis) Diuinitus concessa,
absoluat te, et omnes fideles tuos, ab omnibus peccatis vestris, et dirigat vos in omnem vo
luntatem suam: vt in hac vita vos promereri faciat, quod in aeterna beatitudine, multipliciter
vobis adaucta corona, retribuat. Datum Romae XVIII, Kalend, Iunii u ), indict. 2.
Gregorius Achono Regi Danorum.
Sincero charitatis affectu, dilectioni tuae congratulamur: quod (licet in vltimis terra
rum finibus positus) ita tamen quae ad Christianae religionis cultum pertinere noscuntur, vi
gilanter studes inquirere: et quod sanctam Romanam Ecclesiam, matrem tuam et vniuersorum
recognoscens ipsius documenta, tibi exoptas et exposcis. Volumus etiam atque monemus: vt
in his studiis et desideriis deuotio tua persistens, et quantum pietas Diuina perstiterit cre.
scens, nullatenus a proposito recto deficiat, sed ad meliora quotidie, sicut prudentem virum,
et Regem decet, constantia roboretur. Animaduertere siquidem debet excellentia tua, quod
quanto pluribus supereminet ac dominatur: tanto magis sibi subditos potest exemplo suo, aut
ad deterius (quod absit) inflectere, aut ad sanum consilium, ignauos etiam, prouocare. Intueri
quoque prudentiam tuam necesse est temporalis vitae gaudia: quam sint caduca: quam fugi-
tiua. Quae etsi vita diu crederetur mansura, tamen saepe multis aduersis ex improuiso sur-
gentibus, secura stare non possunt. Vnde summopere curare oportet, vt ad illa quae transire
nesciunt, et habentem deserere nequeunt, gressus tuos constanter dirigas, et affectum mentis
intendas. Cuperemus nimium certe, de vestris aliquem prudentem Clericum ad nos venire: qui
et vestrae gentis mores, seu continentias, sciret nobis pleniter intimare, et Apostolicae sedis do
cumenta siue mandata, plenius eruditus ad vos posset perferre. Datum Romae Idibus Octob. *)
s) In margine: Simili pietate motus IuliusPapaIII.au-
toritate S. It. E. Cardinalium instituit lioniae colle
gium Germanicum, in quo Germani .adolescentes
citra vllas proprias impensas foveri debeant, vt
aliquando Reipuld. Christianae prodesse queant.
t) De filiis Svenonis Regis, eorumque eum Haraldo
fratre dissidiis cfr. quae monet Suhm, 1. c. p.
581, 593.
«)Legc: Januarii. Ita Imitent Baronins et Conci
liorum editores a La libe o ad Mansi. Cfr. etiam
Regesta Diplom. Hist. Dan. T. 1. p. 50. Danice
Tom. HL
versam hane epistolam Historiae suae inseruit Suhm
1. c. p. 590.
■v) Sic. Lege: Aral do 1. Haraldo, Svenonis nimi
rum successori, lia Suhm, qui hanc epistolam et
proxime sequentem meminit, conjecturae adsenliens
Langehekii, qui litteram initialem et solitariam
A. in Regestis vetustis ohviam a librariis perperam
explicatam recte judicat.
jr) Absque nota anni. Ad annum vero 1079 refert
Suhm, 1. c. p. 596, et Regesta Hist. Dan. 1. c.
p. 51.
n. 6.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.