IS
JOHANNIS MAGNI
A.chiepiscopum reducendis, lal.oraue.it et profecerit: exinde restat intueri, quanto p.elal.s
affectu S. Sedis Apostolicae, cuius autoritate praedicta conversio facta est, et indefesso summo
rum Pontificum studio, praedicta regna in eadem fide, plurimis iteralim emissis legatis con-
seruata sunt, seu collapsa, vt Reges, et Principes sincerissimis exliortalion.bus euocati, ab erro
ribus resipiscentes, ambulent in domo domini cum consensu. Inter alios autem eiusdem S.
Sedis Apostolicae sanctissimos Pontifices, cum ipse Gregorius VII. pro defensione fidei quasi in
superabili principum furori in magna constantia resistens, pluries in persecutiones incidisse legi
tur, dignum et iustum est, vt aliquot eius religiosae epistolae, ad Reges praesertim et regna
Aquilonaria, in noua fidei plantatione, et irrigatione laudabiliter scriptae, praesentibus inse
rantur, quatenus omnis Catholica natio clarissime videat, et Deum laudet, quod nunquam di
vina miseratio defuerat, aut sua inscrutabili prouidentia deesse velit, quin ad ostium pulsans
cum filiis hominum esse desideret, et loqui pacem in plebem suam, et super Sanctos suos,
et in eos, qui convertentur ad cor. Quin immo veluti gallina congregans pullos suos sub alas,
incessabili voce omnes exhortatur, vt iuste, pie, sobrie, caste, et sancte in hoc seculo viuentes,
superata huius seculi turbatione, quietem inveniant et possideant, sempiterna laetitia duia-
turam.
Epistolae igitur eiusdem Gregorii VII. annis XII. Ecclesiae Romanae de anno Christi M.
LXXIIII. praesidentis, ad Reges Aquilonares, vt praemittitur in causa fidei conscriptae, potius
pietatis zelo Olai Arch i episcopi Vpsalensis, quam ordinatione autoris huius libri, praesentibus
pro excitanda Regum et Principum emendatione, occasionaliter sunt annexae. h )
Gregorius VII. N. glorioso Sueonum Regi. *)
Quoniam Regni tui terram quosdam sacri verbi ministros fuisse ingressos audiuimus,
nouer it Excellentia tua nos in Domino multum laetari, deinceps quoque de salutis vestrae re
paratione plurimum spei indubitanter habere. Gallicana siquidem Ecclesia non vos alienis do
cumentis instruxit, sed quod de thesauris matris suae S. Romanae Ecclesiae accepit, salubri
vobis eruditione contradidit. Quapropter vt Christianae religionis, et doctrinae gratiam obti
neatis vberiorem, voluimus Celsitudinem tuam aliquem vel Episcopum, vel idoneum Clericum
ad Apostolicam sedem dirigere, qui et terrae vestrae habitudines, gentisque mores vobis sug
gerere, et Apostolica mandata, de cunctis pleni ter instructus, ad vos certius queat referre. In
terim vero monemus, vt prudentia tua commissum sibi Regnum in concordiae, iustitiaeque
custodia dirigat atque disponat, ac ita circa subiectos pacis iura, et aequitatis discretionem
seruare inter caetera virtutum studia satagat, quatenus per temporalis regiminis sollicitudinem
mereatur aeterni percipere securitatem, et cum iustis vocem totius iucunditatis plenam, in ex
tremo examine digne possit audire: Venite benedicti patris mei percipere Regnum, quod vo
bis paratum est ab origine mundi. Datum III. Non. Octob. k )
Gregorius VII. Visigotharum Regibus I. et VII. Q
Frater noster R. m ) Episcopus vester, ad Apostolorum limina veniens, suggessit nol is de
noua gentis vestrae conversione, scilicet qualiter relicto gentilitatis errore ad Christianae fidei
veritatem peruenerit. Vnde plurimum in Domino laetati, miseratoii omnium intimo corde
gratias agimus, qui mentes vestras lumine suo visitare, et de tenebris ad lucem, de morte ad
vitam, dignatus est vos aeterna sua benignitate reducere. Simul etiam ipsius ineffabilem mi-
matar. Svec. T. F. p. 40. sub anno 1080 tl. 4 0-
ctobr. Habent ile cetero Vastovius, Vit. Aquilon,
ed. Colon, et O rnhie lin, Hist. Eccl. Sveog. Cfr.
Celse, Bullar. Sveog. p. 23.
Baroni us: quarto Nonas Octobris.
”Gregorius Episcopus servus servorum Dei YVisigo-
tborurn gloriosis Regibus L. et A.” (Ingo ni cl A 1-
staun s. Halst ano? perperam posita littera L.
pro 1. in priori, et exclusa 11. in posteriori numine).
Baronius, 1. c. ad ann. 1081. §. XXX. Vastovius
et Örnbiei in, I. c. Diplomatar. Svee. ad ann. 1080.
Cfr. Celse, Bullar. 1. c.
Rodulvardus, Episcopus Scarensis? quem meminit
vetustus Catal. Episcopor. ad calcem LL. WGoth.
Cfr. Celse, Bullar., I. c.
h) Gregorii VII. P. 31. quae heic sequuntur, epistolas,
nisi omnia fallunt criteria, e Codice quodam Episto
larum Gregorii P. Vil., Rouiæ facile obvio exscripsit
Olaus 31agnus. Regesta Pontificum de cetero inspe
xisse Nostrum, a fide baud absonum diceres, si
conferantur ea, qnæ mox infra refert auctor de ”Pa- '
storali libro Basilicae S. Petri de urbe” nee non l)
de ”libro Taxaruui omnium ecclesiarum mundi, qui
catenatus servatur in libraria secreta summi Ro
mani Pontificis Banco XI. in australiori parte” etc.
Quae cuivis adire non licuit, coram vidit et exami
navit Noster.
i) ”Gregorius Episcopus servus servorum Dei I. .. . (In
go ni?) glorioso Sueonum Regi.” Ita Baronius in m
Annal. Ecoles, ad ann 1080. §. LXI. Concilier, colle
ctio R gia T. XXVI, p. 439. quam sequitur Diplo-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.