HISTORIA METROPOL. ECCLES. UPSAL.
*
burgenscm Ecclesiam, clauslrumque, et bibliothecam summo studio collectam, bel
lico furore vastauerunt, et S. Ansgarius paene nudus cum reliquis euasit in Ramso-
lam: ubi diu, et continue commoratus est, donec post longum exsilium (agente Lu
dovico Germanorum Rege) in vacantem Ecclesiam Bremensern est assumptus: a qua
in Suetiam nunquam est reversus, quamvis apud vicinos Danos in novissimis diebus
pontificatus sui (ut idem Albertus testatur) nonnihil praedicaverit, et solum Eri-
cum Regem, cui scelera Impii cognomen (ut dicit Saxo) affixerant, convertit, et de
impio tyranno pium Christi ministrum effecit , caeteris Danis post eius obitum diu
in perfidia remanentibus, usque ad annum Christi nongentesimum oetogesimumsex-
tum, quando Popo candentis ferri laminam nudis, et illaesis manibus portans, ipsos
ad Christum convertit: idque sub Suenone Oitone, qui patrem Harallum, quod fi
dem Christi praedicari permitteret, a regno eiecerat. Quod autem Saxo scribit,
Frothonem eius nominis sextum Danorum Regem (qui tertius post illum Regem
Ericum Impium erat) ab Agapilo Papa Christianam fidem ad Danos usque extendi
petiuisse, Romanaeque legationis aduenfum fatis suis praecucurrisse, apud me veri
simile non est. Duos enim Summos Pontifices eius nominis fuisse certum est: quo
rum prior praecessit tempora Frolhonis VI. parum minus, quam trecentis annis: al
ter vero in pontificatu circa annos Christi nongentos quinquaginta sedit, quando Ot
to eius nominis primus Imperator effecit, ut idem Harallus Rex Daniae ab hocFro-
thone (testimonio Saxonis) quintus, ad sacrum baptisma cum filio Suenoltone per
veniret. Potuisset forte Frolho ad alium quempiam Romanorum Pontificum lega
tos misisse, et errore scriptoris nomen illius Pontificis mutatum fuisse. Sed ista
remissa sint Danis. Ego aduentum sancti Ansgarii in Suetiam prosequar: quem
considero fuisse circa annum a Christo nato octingentesimum sedecimum. Lupoldus
enim Bebenburgensis in libro, quem conscripsit De zelo Christianae religionis vete
rum principum Germaniae, dicit, in historia Francorum contineri, quod Ludovicus
Imperator Caroli Magni filius, conuertit Succos ad fidem Christi per S. Ansgarium,
anno Domini octingentesimo sedecimo. Harallum vero Regneri Danorum Regis
competitorem, Maguntiae una cum coniuge et filiis baptizari fecit, anno Domini octin
gentesimo trigesimosecundo, ut idem ipse Lupoldus ex Francorum historia affir
mat. Ludovicus namque principium sui imperii habuit anno Domini octingentesimo
quindecimo, finem vero quadragesimo post octingentesimum. Hunc Ludovicum in
primo sui imperii anno Succorum legati accedentes, Christianae fidei doctores impe
trarunt: et in eis praecipuum Ansgarium Corbeiensem: qui cum zelo amplificandae
Christianae religionis ardentissimus esset, nequaquam ad vigintiquinque annos opus
tam pium, et sanctum, differendum duxit. Considerandum tamen est ex testimonio
Crantzii, quod non semel, sed saepius ad Aquilonaria regna pro plantanda Christi
fide transiuerit. Quocirca fatendum est, ipsum eo tempore, quo diximus, prima vi
ce in Suetiam peruenisse, summoque honore a Rege Berone in civitate Birchensi
susceptum, verbum Domini cum summa fiducia praedicasse, summaque humanitate,
et pietate eiusdem Regis fretum, totam ciuilatem Birchensem (quae tunc populosa,
et praegrandior totius regni habebatur) omnemque in circuitu regionem ad veri Dei
cultum convertisse, idola destruxisse, Ecclesias construxisse, ac multa miracula ad
Christianae fidei corroborationem operatum fuisse, diebusque, et noctibus ab ora
tionibus incessanter summum pastorem Christum exorasse, ut vineae suae uberiorem
gratiam largiri dignaretur. Quod autem nonnulli asserant, Ansgarium cum Haraldo
praedicto, qui ab aliquibus Rex Danorum scribitur, ex Maguntia ad Danos praece
pto Ludovici, ut Christi fidem eis praedicaret, peruenisse, nequaquam de primo eius

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.