Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

XLII. EX DIVERSIS FONTIBUS GERMANICIS BREVIORA EXCERPTA 
335 
22. Ex Historia de fundatione monasterii Kastedensis. 
Ilie libellus fata monasterii Kastedensis *) a fundatione in medio seculo XI:o usque ad finem 
seculi XHI:i breviter describit. Unus codex solum in archivo Oldenburgensi exstat, qui in membrana 
vergente seculo tertio decimo scriptus esse videtur, quamvis alia manus e priore parte sequentis seculi 
deinde nonnullas res diversis locis addidit; quæ nos infra excerpsimus, illi antiquiori manu e seculo 
XIILo debentur. Hanc historiam J. M. Lappenberg primus accurate descripsit et edidit apud Ehren 
traut, Friesisches Archiv, IL pag. 238 - 289, Oldenburg 18,54. Henricus Wolterus canonicus Bre- 
mensis, qui Chronicon Rastedense (ex quo infra nonnulla excerpemus) paulo post medium seculum XVun 
conscripsit **), hanc historiam totam fere suo operi inseruit, qua in re tamen haud exiguam licentiam 
ostendit, ut e comparatione utriusque textus, praesertim in iis, quae excerpsimus, statim apparet. 
*) Rastede in ducatu magno Oldenburgensi (paulo ab urbe Oldenburgensi boream versus) situm est. **) Vide Lap 
penberg 1. c. pag. 243. Idem Wolterus etiam Arcbiepiscopatus Bremensis Chronicon scripsit, ex quo supra excerptum dedimus. 
(Scriptor rarrat, Swederum secundum abbatem anno 1124 electum esse et monasterio inultis annis 
prcefuisse, cui deinde Symonem tertium abbatem (anno electionis tamen non memorato) successisse a)). Tem 
poribus istius Symonis abbatis quidam episcopus Upsaleusis, Siwardus nomine, per insolentiam paganorum 
expulsus, de Ybernia, quæ est insula Angliaeb), hic veniens ad locum istum, placuit sibi hic propter loci 
amoenitatem commorari. Qui etiam a Hamenburgensis ecclesiae archiepiscopo uicariam regendi pontificalia 
in suo dyocesi impetrauit. Hic episcopus ad petitionem quorundam nobilium in Twischena et Elmedorpe c) 
commorantium capellam in Elmedorpe ligneam inter castrum et stagnum positam, quam ipsi nobiles fundave 
runt, sub anno Domini millesimo centesimo trecesimo quarto in honorem beati Bartholomei apostoli, deuotis- 
sime consecrauit. Isti duo nobiles, dum essent fratres propter eorum insolentiam expulsi fuisse dicuntur de 
Frisia. Quorum unus qui morabatur Elmedorpe, fratrem suum morantem in Twischena, in loco qui Cruce- 
wisg dicitur, prope maredi interfecit. Postquam autem Symon abbas bene et laudabiliter huic monasterio 
multis annis prefuisset, mortuus est et aput antecessores suos est sepultus. 
Unde conuentus eundem Siwardum episcopum, cum esset uir religiosus et deuotus, in abbatem con 
corditer elegerunt. Quicquid autem idem episcopus cum suis pontificalibus deseruierat, contulit huic mona 
sterio cum clenodiis infra scriptis: Casulas e) uidelieet quatuor; sex stolas cum fanonibus f) (ex bis duae 
stolae erant deargentatae) cum subcingulo. Mapulasg) duas ad subdyaconos, unam magnam et aliam 
paruam, sex albas cum singulis h), argenteum calicem cum fistula i) argentea, mitras duas et cytotecask) 
quatuor, tres dalmaticas 1) et duo subtiliam); cappasn) IV:or, pallia duo et manuterium de serico, quinque 
cruces, ex his duae eburneae et duae argenteae, et una de cupro : marmoreos lapides duos et unum o) de 
argento; Candelabra duo cuprea et duo de cristallo et cupro; tria mauuteriap) ad altaria; et octo corpora 
lia q) cum fotris C. Contulit etiam libros, duos ordines episcopales; missalem et matutinalem in uno uolu- 
mine et I graduale; collectarium unum; excerpta canonum; quatuor euangelistas per se; herbarium, lapi 
darium in uno uolumine. Gemmam animae, elucidarium; poenitentialem; baptisterium; Chronicas), Ysydo- 
rum de summo bono; Regulam sancti Benedicti et martyrologium in uno uolumine; item ordinem de diui- 
a) Scriptor bullam huic Symoni ab Anacleto papa datam affert, quam Lappenberg ad annum 1130 refert. De cetero gra 
ves errores interdum in hoc tempore comparent, ex. gr. cum Adalberonem, arehiepiscopum Bremensern (1123—1148), Adalber- 
tnm (qui annis 1043—1072 sedit) vocat. b) Chronicon Rastedense hoc ita mutavit: — episcopus Svethice, suffraganeus 
ecclesiæ Hamburgensis, Siwardus nomine, per insolentiam paganorum Hibemite, proprie Irland, expulsus de Sveda-, nam Hi 
bernia est insula Anyliœ, quee nondum in ista parte conversa; et ergo ista gens irruit in Sveciam in Vpsaliensem ecclesiam, ubi 
postea factus est archiepiscopus, quæ fuit antea Hamburgensis et Bremensis ecclesiarum suffraganea. Hic archiepiscopus exsilia- 
tus a barbaris venit etc. — Hæc historia de Siwardi exsilio ex eo firmari videtur, quod annis 1141 (d. 11 Julii) et 1142 Siwar- 
dns episcopus Obsalensis Bremæ versatur (Brem. Urk. Buch I. n. 33 et 35), quem Siwardum supra pag. 329 not. d conjecimus, 
illum episcopum Svetiæ esse potuisse, quem papa anno 1123 Romæ ordinavit. Siwardus forte in tumultibus, qui cum electione 
Sverkeri I:i an. 1132 conjuncti erant, ejectus est. Attendendum vero est, Henricum, Sictunensem episcopum, an. 1134 in pugna 
apud Fotevig occisum, etiam expulsum de Svecia vocari (v. supra pag. 94 not r et 103 not. a); qui certe idem est, ac Henri 
cus, episcopus Upsalensis, qui an. 1129 dedicationi ecclesiæ Botkyrka in Sudermannia adest (v. supra Tom. II. 1. pag. 382). — 
Fortasse in illo Sverinio, qui agmen præsulum Upsaliensium ducit (v. infra sect. 2 pag. 92) nostrum Siwardum agnoscere licet, 
c) Hodie Zvischenahn et Eimendorff; Lappenberg. d) Zwischenahner Meer; idem. e) Vestis sacerdotalis, vide Du 
Cange, Glossarium, unde etiam sequentes explanationes sumtæ sunt. f) Vestimentum, quod in mensa domini ministranda 
clerici induere debebant. g) Mappula et sudarium, quo nasum tergimus, et mantile significare potest. h) Lege: cin 
gulis. i) ”Cujus opera sanguis domini a communicantibus fidelibus hauriebatur. — Diaconus enim tenens fistulam intra 
calicem propinabat sanguinem fidelibus, ut quisque admoto ore sugeret de calice ex alio fistulae capite”. k) Chirothecce 
quibus manus tegebantur. 1) Tunica amplis manicis, in Dalmatia primum usitata. m) Vestis subdiaconorum, quæ 
et stricta tunica dicitur. n) Ita vestes maxime diversa specie vocabantur. o) Hic aliquid excidit. p) Et 
idem ac manutergium et species candelabri ad formam manus. q) Palla, qua sacrificium contegitur in altari. - r) Fo- 
trum est capsa, fodera vero pellitium, quo vestis ornatur. s) Codex: Crhonica.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.