334 XT.TT EX DIVERSIS FONTIBUS GERMANICIS BREVIORA EXCERPTA.
Deinde anno domini MCCCCL circa festum assumtionis Mariæ tertia dieai venit quidam cubicula
rius papæ, nobilis H etiam doctor, archipræpositus Upsaliensis c) de curia Romana et transivit tribus vel
quatuor equis et curru similiter duobus equis cum valisiis suis. Et cum venisset in opidum Delmenhorst,
Gerhardus comes de Oldenborg ibidem captivavit eum et suos, et spoliavit primo equis, valisiis et literis
legationum et mandatorum suorum ad civitates et reges. Postquam hoc capitulo innotuit Bremens!, fece
runt dominum comitem Gerhardum moneri et requiri per praepositum ecclesiae s. Alexandri Wildeshusensis.
ut dimitteret eundem; alias oporteret eos per districtum diocesis imo totius provinciae cessare a divinis et
servare ecclesiasticum interdictum, qui renuit. Item secundo monitus est literis capituli et totius Bremen-
sis consulatus, et nihil profecerunt. Sed idem equitavit in civitatem Bremensern ipsa die Magni «D in ca
strum Schonebeke ad vasallos istos. Tunc archiepiscopus Bremensis Gerhardus fecit monere Gerhardum
per quosdam secretim pro liberando hujusmodi nuncio papæ, quia et idem concernebat ejus juramentum:
tunc statim comes fugam cepit in Delmenhorst. Postera autem die idem archiepiscopus convenit cum ca
pitulo Bremæ, et eonceptæ sunt literæ excommunicationis, et idem archiepiscopus Gerhardus Gerhaidum
comitem monitum et requisitum realiter excoramunicavit in scriptis et excommunicationis literas per dio-
cesin et provinciam direxit, et posuit generale ubique interdictum suorum. Et sic cum literæ excommuni
cationis et interdicti venerunt Hamborg, statim præpositus et decanus cum capitulo elaborare coeperunt
cum duce Slesuicensi, quod de consilio episcopi Lubecensis et aliorum sine intermissione inclytus dux
Adolfus ad nepotem suum Gerhardum mitteret et redditis suis praepositum Upsaliensem captivum et integro
quitaret et secum absque mora componeret, alias posset maledici usque in quartam generationem a papa,
quia impediret delatorem literarum suarum sacerdotem et praelatum captivando. Et sic praeposito Hambur-
gensi ipso die Nativitatis e) veniente hac ipsa de caussa absolutus et liberatus est idem præpositus Upsali
ensis, doctor decretorum nobilis et papæ cubicularius 0, et reddita sunt sibi bona sua ex integro: et Chri
stianus g) secum secrete pepigit, ut idem dominus præpositus captus sibi injuriam h), quam comes sibi fecit.
Et sic comes Gerhardus ab archiepiscopo Bremensi procuravit, quantum in eo fuit: sed de sede apostohca
contempta et suis se non intromisit, et de facto domino liberato realiter et effective resolutum est inter
dictum, quod archiepiscopus etiam in scriptis relaxavit.
ai Scriptor forte ”feriam tertiam” post assumptionem Mariæ, i. e. diem 18 Augusti respicit. b) Arma ejus nobilia
anud Perinuskold, Monum. Ullerakerensia p. 195 describuntur. c) Birgerus Magni vocabatur et postea episcopus Arosiensis
(■1462-1464) nominatus est (v. infra sect. 2. pag. 127). Nicolaus V. papa bulla d. 12 Junii 1450 Romæ data eum collectorem
suum generalem in regnis aquilonis instituerat (v. Diplomat. Norvegic. VI. n. 532). d) Die 6 Septembri, e) Di
a twembris f) Jam d. 15 Octobris Birgerus Magni Lubecæ literas signat (v. &tyffe, Bidrag t. Skand. Hist. Iff a 17).
g) Kristiernu's rex Daniæ, cujus impulsu hæc captivatio profecto facta est, ut ea, quæ Karolus rex Sveciæ, per eundem Birgerum
Magni apud curiam impetrasset, in effectu impedirentur. h) ”Ignosceret” vel tale aliquid excidit.
21. Ex Chronico juniore magistrorum ordinis Teutonici.
Liber, qui Die Jüngere Hochmeister Chronik hodie inscribitur, exeuute seculo XV :o compo
situs exiguam auctoritatem historicam possidet Editionem in Scriptoribus rerum Prussicarum V. pag.
1 sqq. in excerptis (pag. 122 et 141 ibidem sumtis) adhibuimus.
Daer nae a) lange jaren by des paeus Urbanus sextus tyden soe werff die eerwerdighe Kathenna, s.
Brigitten dochter, aen den voirseiden paeus Urbanus dese selve gracien ende offlaten plenissimam remissio
nem omnium peccatorum eens des jairs opten yrsten dach van der oostmaentb) in Zweeden in o[nsen] l[even]
vrjouwen] kerck, daer s. Brigitten lichaem rust, gheheiten Watsteyn in allen manieren, ais dat tot Romen
is in s. Peters kerck ad vincula op s. Peters dach ad vincula, ende wert ghegeuen in Urbani ierste jair 0.
(Reai Polonia cum militibus conductitiis, qui castrum Marienburg in Prussia occidentali defende
runt, ita egit, ut pro certa pecunia summa illud sibi traderent &)). Ende die gelden daer thoe leenden
Kaerl Kunutze, die uyt Sweden verdreven was e). Aldus wert die hoichmeister Marienborch quyt.
a) Scriptor Pelagium secundum papam festum s. Petri ad vincula in die 1 Augusti instituisse narrat. b) Aliud MS. ;
Ostermaent. Mensis Augusti interdum hoc nomen fert. c) Hæc bulla Urbani sexti III- Kal. Julii anno pontificatus primo
(1378) data est (v. Celse, Bullarium Svio-Goth. p. 138). d) Die 4 Juni 1457 Marienborg portas aperuit (Voigt, Gesch.
Preussens, VIII. 530). e) Kasimirus, rex Polonise, d. 11 Augusti se 6200 marcas Karolo Knutsson regi debere agnoscit
(v. Handl. rör. Skand. Hist. XXXYI. s. 23).

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.