XXII. EX ANNALIBUS LÜBECENSIBUS 1264-1324.
175
oculos eum etiamnunc habuisse antiquissimum illud chronicon civitatis Lnbecmsis, **) postea a Det-
maro auctum et continuatum. Cui ea potissimum videtur debei'e, qua; de rebus Lubecensibus refert
ad a. 1291 , 1301 , 1307 .... Ignoratur utrum JJetmarus — — — annales istos noverit,***) an
omnia mia ex fontibus similibus, quibus noster modo amplius modo brevius descripserit. Illud ta
cendum non videtur Detmarum fere in omnibus, quœ de rebus Gallicis et Flandricis dicta sunt
cum nostro congruere. Neque prætermittendum est de rebus Lubicensibus hic illic nostrum plura
proferre quam Detmarum. — — — In aliis auctor noster Detmaro accuratior et prolixior est f)
— —- Nonnulla quoque omnino desunt apud Detmarum f f ).
Nobis quoque persuasum est, scriptorem antiquissimum illud, hodie perditum, chronicon Lube-
cense non modo ante oculos habuisse, sed etiam saepissime adhibuisse, quod Detmaro et annalibus col-
latis, haud dubium videtur (qua ipsa comparatione etiam convincimur, Detmarum non annalibus usum
esse, sed utrumque ex eodem fonte, illo antiquissimo chronico, plurima hausisse), sed illud praeclarissimo
editori nullo modo adsentiri possumus, annales nostros annales Ryeuses secutos fuisse. Tribus euim
fontibus inter se accurate comparatis similitudo et tamen dissimilitudo eorum ita explicandae nobis vi
dentur, ut Detmarus et annalium scriptor, illud perditum chronicon civitatis, sua quisque ratione, alter
alteras res recipiens vel omittensi secuti sint et ipsum illud chronicon, quoad res Danicas attinet, ex
eodem fonte, ex quo Annales ßyenses, sed saepissime plenius et nonnumquam melius excerpta fecerit.
Qnæ nostra sententia, ut melius illustretur, narrationes trium fontium in nonnullis annis conferre volumus.
Ann. Ryenses.
1266. venit Guido cardinalis in Daciam
et excommunicavit regem et reginam.
Birgerus dux Sveciæ obiit.
1272 Obiit duv Ericus et redditus est
ducatus Erico regi cum filio ducis.
Andreas pincerna obiit. Creatus est
papa Gregorius, qui colligavit ecclesiam.
Eodem anno 12 Kal. Septembris Teu
tonici occupaverunt civitatem Slesvik
multitudine copiosa et 6 Kal. quibus
dam de exercitu amissis cum magno
spolio et præda pecorum diversi gene
ris recesserunt. Obiit Guydo Cardinalis.
Obiit ducissa Margareta in partu.
Ann. Lubecenses.
1266. Papa misit quendam Guidonem
Cardinalem in Daciam, qui regem et
reginam excommunicavit.
1272. Eo anno obiit dux Jutiæ, cui
successerunt filii ejus Waldemarus et
Ericus, qui cum essent minoris ætatis
multas a Danorum rege oppressiones
pertulerunt Tamen sua misericordia
tandem optinuerunt videlicet Wolde-
marus ducatum Jutiæ et Ericus frater
ejus dominium Langlandiæ et effecti
sunt 'Woldemarus largus, Ericus stre
nuus et ambo sapientes et amabiles
usque in finem vitæ. Eo anno Teuto
nici cum magno exercitu occupaverunt
civitatem Slesvicensem et terram rapi
nis et incendiis vastaverunt.
Chronicon Detmari.
By der tid quam to Lubeke Guido
Cardinalis, en legat des paveses, de
vor vort in Denemarken unde dede to
banne den koning, umme dat he vengli
den biscop van Lunden. — Dessulven
iares starf hertoghe Birgher van Swe
den etc. (v. Detmarum infra).
1272. In deme iare Christi MCCLXXII
do starf hertoghe Erik van Sleswic. De
koning sic do underwan also en vor-
mundere des hertochdomes unde der
kindere, Woldemeres unde Erikes, de
de hertoghe hadde \an heren Iermers
dochter. Dat moyde de greven van
Holsten unde toghen to Sleswic mit
groter macht; de stad unde det land
se roveden unde branden wol ses daghe.
Do toghen se to lande mit eneme grö
ten rowe VI kal. Octobris,
Jam ex horum excerptorum comparatione elucet, annales Lubecenses illis Ryensibus ea, quae de
Dauia traduntur, debere non posse neque Detmarum sive ex utro istorum sive ex duobus conjunctis sua
hausisse, quod legentes si annos 1275 — 1278 et 1285 — 1288 sub uno aspectu collocaverint fff), sibi
etiam melius persuadere possint. Si contra illam a nobis supra propositam sententiam amplectimur^
fuisse olim communem quendam fontem §), ex quo annales Ryenses summatim, perditum illum chronicon
Lubecense uberius (et ex illo annales Lubecenses et Detmarus sua sibi quisque adsumentes) hauserint,
/
res satis bene explicari videtur.
Ad extremum hoc Lappenbergii dictum afferri debet: Annales nostri historiographis serioris
aetatis videntur fuisse ignoti. Comerus et Rrantzius eos non descripserunt , omnia enim, qua; ex
iis descripta videri possunt, ex Detmaro desumpta sunt.
**) Hoc cronicon ad an. 1350 e Detmari præfatione, qui ex illo opus suum maximam in partem extruxit, novimus. ***) Super
fluum fere est hic refutare errorem Grautoffii in præfatione sui libri: Die Dübeckischm Chroniken, ubi annales nostros nihil msi
excerptorum ex chronico Detmari factoru „ versionem Latinam esse contendit, quod jam e collatione utnusque textus contradicitur
et eo ipso, quod annales ineunte seculo mde Lappenbergium supra , liber Detmari exeunte seculo scnpt. sunt, omnino refntatur.
+) Lappenbergius annos 1273, 1276, 1288, 1312, 1303 et 1305 indicat. +tl Wem ad annos 1292, 1298. 1308 et 1323 le
gentes relegat. ttt) Cfr. Ann. Ryenses supra pag 106. et Detmarum infra. §) In quo perditos filos annales Lundenses
Majores, de quibus supra in excerptis Danicis plus semel memoravimus, agnoscere nobis liceat

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.