XVII. 6. EX MAGNI MATTHIÆ BEGUlf DANIÆ SEKIE.
147
6. Ex Magni Matthiæ regum Daniæ serie excerptiTm.
Quamvis re vera hic scriptor nullo modo scriptoribus medii ævi adnumerari possit (natus enim
erat an. 1527, obiit ut episcopus Lundensis anno 1611), sequens excerptum, quod vetustis fontibus
aperte nititur, gravius esse, quam ut omitteretur, putavimus. Illud sumsimus ex manuscripto Biblio
thecae regiæ Hafniensis, N:o 2447 signato, quod: ”Kegum Daniæ Series una cum notatione succincta
temporum et rerum maxime memorabilium” .... inscribitur.
Anno domini 1510 .... die Ruffi, nempe 27 Augusti, qui erat feria III proxima post Bartholomæi,
Acho Johannis exercitus Svetici ductor, Miles strenuus cum nostris Scanis potissimum pugnans, ad spe
luncam, vulgo dictam Fanttehulle, quod nomen est loci a quodam N: Fan the appellato sic dicti, in con
finio Sveciæ et Scaniæ in parochia Örkeliunge provinciæ Nörre Asboherrit, occumhit cæsus et quidem
lancea transfixus a Laurentio quodam cognomento Frost, duce exercitus Danici Tychone Krabbe, eodem
capitaneo arcis Helsingburgensis et Scaniæ præside. Cadaver defuncti currui carbonario impositum et
Helsingburgum delatum, in monasterio fratrum Praedicatorum sepelitur. Signa Suecis erepta in eo conflictu
Hafniam deferuntur, ubi in æde primaria hodie etiamnunc visuntur suspensa a).
De hac clade cfr. supra pag. 40, cap. XVIII in Historia Johannis Magni. Dno quoqne loci ex Olai Magni Historia Gen
tium septentrionalium hic apte subjici possunt. In libro XI 0 et capite XXX, cum de honoribus, quibus occisi belli duces tra
duntur et sepeliuntur, sermo est, Olaus ait: ”Veluti recentius exemplum est de quodam potentissimo equite aurato, domino
Achone Hansson Vestrogotho anno MDX in Schoningia [o : Scania] haud satis feliciter pugnante ac lancea veteris sui familiaris
Dani transfosso, qui totius terræ nobilibus accurrentibus honestissimae traditus est sepulturae.” — Et in libro XIII 0 et cap. XLIX,
cum duces nimium splendidis vestimentis in pericula adduci censet, ita continuat: ”quemadmodum maximus Gothorum princeps
Acho Hanson rubeo holoserico (morbo Gallico laborans et pugnans) indutus atque a veteri suo familiari Dano, Lasse Frost dicto
proditus et lancea transfossus interiit ac plerique ejus duces familiares.” Cfr. etiam L c. lib. XXI, cap. XLIX et Chytræi narra
tionem apud Bring, Monumenta Scanensia 1. p. 309.
Carmen de expeditione Danica in Sueciam anno 1497 .
Ex codice papyraceo in 4:to, manu posterioris partis seculi XVI 1 scripto, quem bibliotheca Katerinæ
Brahe in Odense possidet, Paludan Müller hoc carmen exscripsit et in Danske Magazin III. Række,
I, p. 143—154 edidit, quam editionem nos hiq secuti sumus. Auctorem eadem ætate, qua expeditio
facta sit, vixisse ex omnibus elucet. Libellus jam Hvitfeldtio erat cognitus, qui illi in iis, quas de hac
re tradit, haud minima debet.
Vise om Kong Hanses Tog til Sverrig.
1. Stor lycke er ingen eye dom,
allt som ett hiull om vendelig
thett vedt veil Steen Sturre.
Huem thett kand rætt besinde;
saa mangen mand tha gior hun from
oc lader ham stondom winde.
Hun er saa saarre behendelig
paa hende ter ingen man murre
3. Meg tyckes thett lader ey megett veil
y blantt gode mend eller klærcke,
huem breff eller seyll ey holde medt skell
oc lader them ter y mercke,
y fordom tiidt tha var thett skam
haa a) thet pleye mest att giere,
nu holdes hand aff oc dragis frem
ho snig kand mest fram förre.
2. I Swerrigs krone hagde hand stor magt
att ingen motte værre hans lige
thett skulle da værre som hand sagt
for ingen da ville hand vige,
En lodt hand dog sine breff vd schriffue
oc lod som saa skulle værre
thy kieste kong Hans medt gode mend
tiill Suerrigs krunne att bærre.
4. Kong Hans fornam thett gandske snart
huad suig tbyb) hagde,
hand skreff sine breff vdt med en fartt
all Danmarck offuer att sende
thy [o : till] fry oc frels alle kioffstedz mend
oc ther tiill bonder the beste,
han badt thy skulle kome medt en fardt
her Sten saa ville vy gieste.

a) I. e. qui, Suetice hvilJca.
b) Pal. Müller verba for Tuende vel tale aliquid omissa putat.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.