/
%
XVII. 1. EX COMPENDIOSA CHEONICA BEGUM DANIÆ.
143
XVII.
EX DIVERSIS FONTIBUS HISTORICIS ÜANICIS EXCERPTA.
1. Ex Compendiosa Chronica regum Daniæ excerptum.
Ex codice chartaceo vergente seculo XVI:o scripto Biblioth. Begiæ Havniensis sign. 792, qui
varias res ad historiam Daniæ spectantes, ut videtur ab Henrico Bantzow collectas, continet, excerptum
sumsimus. Titulus hujus opusculi, quod viginti solummodo foliis constat, hujusmodi est: «Incipit
quædam Compendiosa ac jucunda chronica regum Daniæ cum nonnullis incidentibus regnorum Sweciæ et
Nonvegiæ.» Ut ex ultimis verbis excerpti apparet, opusculum regnante Johanne, Kristierni I 1 filio,
compositum est. ,
— — Centesimus rex Danorum dictus fuit Christiernus Comes de Oldenborch, qui more
regio coronatus reginam Christophori relictam de communi consensu omnium sibi matrimonio copulavit, quæ
statim ab eo concepit ac peperit sequenti anno Olavum primogenitum suum et plures postea genuit, oppro
brium sterilitatis, quod ad sexaginta et eo amplius in Dacia in domo regali fuerat, remouendo. Hic rex anno
domini 1449 Wisbui et Gotlandiam potenter obtinuit, que usque modo Erico regi paruerat. Hix rex anno domini
1461 venit in Sweciam in Stockholm, et inquisivit et habuit thesaurum quendam ad valorem septem millium
marcarum et 22 vasa argentea magna et parua a). Anno domini 1463 rex Christiernus persuasus, ut Sue-
ciam intraret, plures ibi ictus sustinuit, et Holsati ibi capti sunt nondum liberati. Anno domini 1470
Rex Christiernus fecit foedus cum civitatibus et (!) hoc necessitate compulsus, ut videlicet assisterent sibi
contra fratrem suum Gerhardum. Anno domini 1479 b) rex Christiernus cum duce de Lawenborch Romam
iuit, ubi honorifice satis fuit receptus, qui rediens in regnum suum post multa facta, quæ adhuc in me
moria sunt humana, tandem mortuus est, et regnauit [o : regnat] Joannes filius eius pro eo.
Centesimus primus rex Danorum est iste Joannes regis Christierni filius, qui quando adhuc in humanis
est, de eo cursus sui historiam texere superuacuum extat et temerarium.
a) Cfr. infra excerpta ex Chronicis Lubecensibus et supra Tom. I, 1, pag, 178 et XI, 164. b) Lege: 1474; ut
annalium et diplomatum testimonia docent.
2 . Ex Chronico Danico Kristierni Petri excerptum.
Præclarissimus ille vir, cui editionem principem Historias Saxonis Grammatici debemus, inter
multa alia etiam Chronicon Danicum concinnavit, quod cum ceteris ejus scriptis a C. J. Brandt editum
est in opere: "Christiern Pedersens Danske Skrifter”, cujus ex Tomo V t0 Hafniæ an. 1856 impresso
excerpta nostra hausta sunt. Chronicon ante tempus Reformationis, certe ante annum 1529, compositum
esse Brandt monuit (1. c. 544). Omnia fere, quæ Kristiernus de rebus Sueticis narrat, sunt, ut ipse
memorat, e Chronico nostri Erici Olai mutuata, sed nonnulla aliunde sumta addidit, quos locos etiamsi
paucos nunc infra reddemus.
Siden foer dronningh Margret till Suerigh med stuor mact och lod sigh der krone och 467
tog saa alle rigen ind wnder sin haand mellom alle ende. Der hun da hagde disse iij kongerige frj och
quit forvden all igiensigelsse, da regerede hun dennom alle till lige ganske well, ath alle som det hörde
eller spurde forwndrede der paa. Hun hagde det alldrigh kunde giort, hagde Gud icke giffuen hinde serdelis
raad och lycke dertill, thi elste hun Gud aff all sin hierte och thiente hannom bode orligh och sildigh. Hun will
aldrigh nogen tiid æde eller dricke, för hun hagde [hört] iij messer om dagh den ene effther den anden, hun
offrede huer dagh guld till the samme træ messer med en aff sin jomfruer, hun lod och en aff sin hoffsinder offre
pendingh till alle de messer, som sagdis i kirckene, ehuor hun wor wdi dem, emen de sagdis, hun lod och giffue
all fattige folck pendinge i kircken, ehuor hun kom, hun ville aldrigh thaïe eller snacke med nogen och ey
heller bestille nogen aff sin ærinde men hun hörde messe, men hun bleff stedsse i sin gudeligh böner och
loffuede oc tackede Gud for sin wellgierninger, hun elste megit den heilige kircke och hindis personer

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.