130
XVI. 12. EX CHRONICO ARCHIEPISCOPORUM LUNDENSIUM.
Cui >1) successit electus Krlandus, qui sedit uno anno et ante ‘suam promotionem mortuus est. Hujus
tempore fuit bellum in Örebro e) in Svecia inter Dacos et Suecos, sub anno domini MCCLX ’ e ^ .
sunt Sveci a Danis die beatorum Viti et Modesti martyrum. Item eodem anno Stigotus marscalcus acie
qui prius bellum vicerat g), captivavit Valdemarum regem Svecie cum uxore sua Margareta e eposui
eum de sede et potenter instituit Magnum fratrem Ladeloss loco sui in regem, qui tres filios generavit,
videlicet Birgerum regem Svecie, Ericum Pinie et Smalandie, Valdemarum Öslandie (.) duce ^
Cuij) successit Johannes Grandh Sielandensis {Describitur, quomodo Ghnstoferus dux ampsö et
landice ex parte fratris Evict Menved regis Johannem captivavit). Du^ vero quater ejectus es e regno, e
octo pueri regum simul cum eo mendicabant, videlicet Birgerus rex Svecie, uxor sua Margareta, the sue
Agnes et Katherina, dux et tres filii sui'videlicet Ericus, Otto et Waldemarus. —
Cuik) successit Ysarnus Gallicus Item hujus tempore rex Ericus totam Suetiam usque
ad castrum Stæget hostiliter devastavit D, et tantus fuit hyemps, quod inter omnes terras et insulas Dacie
et Svecie omnes pontus per XI1II septimanas, et ultra quasi in solidos pontes conversi. Tunc Dani primo
habuerunt usum capuciorum sub anno domini MCCCVI« 1 ).
Cuin) successit Karolus primus o) prepositus Lundensis, qui sedit annis novem. Hujus tempore libe
rata fuit Schania ab Holsatis, et idem Karolus consilio Schaniensium fretus P), regem Magnum Svecie in
Schaniam, Hallandiam, Blegundiam introduxit anno domini MCCCXXVIq).
Cui successit Petrus, qui sedit annis XXI. Hujus tempore sub anno domini MCCCIXO, Valdemarus
qvartus filius Christofferi rediens ab exilio habitis nupciis suis in Synderborg Ö cum Helvige, sorore Valde-
mari ducis Jucie, intravit Daniam circa pentecosten, qui ultimo t) tempore viriliter debellando omnes Hol-
satos, Alemannos, Svecos et quoscumque alios transiens«) de omnibus castris [et] munitionibus a mari
Adriaticoiv) usque ad terminos Svecie ejecit e regno.
Item hujus tempore Magnus Svecie, Norvegle, Schanie rex intravit Ruciam cum exercitu et apparatu
magno et divisit*) castrum Pukkenzaity), in quo captivavit regem Rucinorum *) cum quingentis hominibus
promiscui sexus sub anno domini MCCCXL octavo.
Cui a) successit Jacobus Nicolai, qui sedit annis VI et qvarto pontificatus sui anno captus est Aosie
cum omnibus suis in dolo deb) rege Svecie Erico sub anno domini MCCCLIXc). Ob cujus arcbiepiscopi
captivitatem tanta infelicitas subsecuta est, quod post modicum temporis ipse rex, uxor sua Beatrix, primo
genitus suus d) et omnes consiliarii suie) interierunt. Et pater suus Magnus rex Svecie deductus estf) ad
manus exterorum. Item hujus tempore Valdemarus qvartus predictus Schaniam manu valida intravit et
castrum Helsingborgh in profesto sancti Kanuti regis et martyris g) obsedit et Schaniam totam, Hallandiam,
Blegundiam cum castris et municionibus suis obtinuit et regem Magnum de finibus lllisk) expulit. Et
eodem tempore fuit magna mortalitas in Dacia i)-
Cui successit Nicolaus, qui sedit annis XVIII. Hujus tempore rex Magnus Svecie in medio regni
sui juxta Öneköbingek) circa mediam Qvadragesimam a nepote suo Alberto in dolo captus est sub anno
domini MCCCLXI1H)
Cuim) successit dominus Jacobus Gerhardi et sedit annis XIX. Hujus tempore anno domini MGD
sexto crastino beatorum Crispi et Crispiniani martyrum «) dominus Ericus Dacie, Norvegie °), Slavorum Got-
torumque rex et dux Pomarensis celebravit nuptias suas in curia Lundensi cum regina Philippa filia regis
Angliep).
d) Sc. Jaeobo Erlandi. e) Vulgo e villa Hofva proelium cognominatur. Cfr. quæ supra pag. 109 not. d. diximus,
f) Lege: 1275. g) I. e. priorem victoriam reportaverat. h) Lege: Sofia. Scriptor eam cum uxore Birgeri regis confudit,
i) N. Oelandie Tituli minus recti sunt. Valdemarus dux Finlandiæ an. 1302 factus est iv, supra Tom I. 1. pag. 27) et hunc -titulum
fert usque in autumnum anni 1306, a quo tempore semper se scribit ducem Sweorum, ut frater Ericus dux semper consveverat
(cfr. Diplomatarium Svecanum et Hildebrand: Svenska sigill etc. passim). Neque Ingeburgis, vidua Valdemari, ducissa Ôlandiæ
ante annum 1310 appellatur (Dipl. Svec. V. p. 703). j) Sc. Johanni Dross. k) Sc. Johanni Grand. 1) Hæc
enuntiatio: ”Item hujus tempore devastavit” apud Tuvonem desideratur. m) Expeditio in Decembri anni 1306 incepta
usque in annum 1307 continuata est (v. Ann. Lund, supra pag. 109). Unde hie error ortus sit, Ericum usque ad castrum Stäke-
borg in Ostrogothia penetrasse, cum euin jam in Vestrogothia meridionali coustitisse certum sit, explicare nequimus. Munch
(1. c. IV. 2. p. 445) hic confusionem cum expeditione anni 1318 auguratur. De verbo ’Capuciorum cfr. Script, rer. Danic. V.
627. n) Sc. Esgero Juel. o) T. recte prius. p) T. addit potenter. q) Lege: 1332. Idem error
supra pag. 126, not. g. r) T. recte: MCCCXL. s) T. Svinburge Alsye. B.: Sönderborg. Lege: Sünderborg in
Alsia. t) T. multo. u) T. extraneos alios. v) Forsan pro Atlantico. x) Lege : devicit. y) N.
Pakkenzart. Lege: Pekensaari; cfr. supra pag. 126, not. h. z) Fama captivationem Bojari cujusdam ita amplificavit.
Quod de bello Russico narratur, apud Tuvonem omittitur. a) Sc. Petro. b) T. recte a. c) Alibi 1358, v.
supra pag. 126, not k. d) Cfr. supra pag. 18. e) Quod diplomatis nullo modo firmatur. f) T. melius
Magnus rex Svecie captus et totum regnum deductum est, g) D. 9 Julii. Adhuc, ambigitur, utrum in mense Julio, an
potius in Augusto obsessio castri Helsingborg instituta sit (cfr. Styffe, Bidrag etc. I. pag. XXIX et Munch 1. c. Anden Hoved-
afdel. I. pag. 691). h) T. hujus modi. i) B addit anno domini 1361. k) Lege: Enköping. Pugna commissa est
d. 3 Martii (v. supra pag. 128, not. r). Scriptor igitur septimanam post dominicam Invocavit (quæ in d. 2 Martii incidit) Qva
dragesimam vocat. 1) Lege : 1365. Tota res a Tuvone omittitur. m) Sc. Petro. n) D. 26 Octobris. Petrus
Olai (v. infra) eundem diem habet. o) N. addit Svecia. p) T. omittit totam enunciationem Cui successit . . . .
regis Anglie.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.