122
XVI. 8.
h
EX CHRONOLOGIA RER. DANIC. 1188-1319.
A. d. CIOCCCVII. Haqvinus Norwagiæ rex Hafniam veniens filiam suam Ingeburgin Magno filio
Byrgeri regis in Dania exulantis promittit certis conditionibus additis t). Sed Haqvinus mutato consilio
eandem filiam Erico duci Saxoniæ u) despondit; qui Ericus irruptione in Hallandiam facta multum damni in
colis infert v). Rex Ericus comparato magno exercitu in Sveciam progressus, flamma ac ferro multa vastat.
Sed perfidia Thimonis Laurentii et aliorum rei bene gerendæ occasione amissa in regnum misere ingenti
cum periculo revertitur*).
A. d. CIOCCCIX. Regressus rex in Sveciam cogit duces Byrgeri regis fratres, ut condicionibus pa
cis, quas ipse praescriberet, se acquieturos promitterent.
A. d. CIOCCCX. Escherus Jul, episcopus Arhusiensis Isarno archiepiscopo surrogatus est. Rex
Ericus comitia Helsingburgi celebrat; quo venerunt Henricus, dux y) Mechelburgensis, regni vasallus, Gerhardus
comes Holsatiae etiam vasallus et fratres Byrgeri regis, inter quos hæc ineundæ concordiae ratio sancita est,
ut Sveciæ regno in très partes diviso major pars Byrgero, reliquæ duæ partes fratribus attribuerentur, ac
regi Daniæ pro expensis in bellum factis repraesentarentur CIG Marcæ argenti puri*).
Erico duci Sveciæ ab Erico rege ducatus Hallandiæ in feudum concessus est, illique desponsata filia
Nicolai comitis a) de Werle, neptis Erici Daniæ regis, qua paulo post repudiata [H] Aquini Norwegiæ regis filiam
uxorem duxit b). Qua re offensus rex ipsi ducatum Hallandiæ adimit.
A. d. CIOCCCXVIII. Rex nobilibus et clericis decimas omnium proventuum ejus anni tributi nomine
pendendas indixit; qua in re Escherum regni primatem adversantem habuit.
c) Byrgero Sveciæ regi, cui ob fratres duces Sveciæ in turri fame necatos bellum fecerant Sveci, exer
citum misit Ericus rex, cui praefecit Nicolaum dapiferum suum, qui recuperatis arcibus Stochholmo d) et
Stageburgo e), quas transfuga Eschillus Tache f) occuparat, Byrgero regi, ut jussus erat, se conjungit. Qui
Vestrogotis occurrentes initio magnam stragem ediderunt, postea vero g) resumptis animis fortiter regiis resti
terunt. Quo anidmadverso Byrgerus Magno filio suo Stageburgo arci praefecto in Daniam se recipit, ubi
non multo post cum uxore, quam secum adduxerat, mortuus sepelitur Ringstadii pridie Kalend. Junii h).
Sveci Stageburgum, in quo erant Magnus Byrgeri filius et regni hæres, gravi obsidione premunt,
adeo ut Magnus, promissa sibi et Danis qui in praesidio fuerunt incolumitate, arcem dederet. Sveci vero
non ita multo post violata jurata pace Magnum comprehensum obtruncant i) et Stockholmii in coenobio divi
Fransisci in tumulum Magni regis avi sui inferunt.
Postea k) duce Christophoro regis Erici fratre etEschero archiepiscopo Lundensi in Scaniam irruptio
nem faciunt; qui mox positis armis ad sua redeunt. Rex omissis curis leges condidit, quibus hodie utuntur
Selandi, Lolandi, Langlandi, 'Fionii et alii 1).
t) Hoc ad annum 1309 pertinet. Vide Munch 1. c. IV. 2. 519 — 521. u) Lege: Sveciæ. v) Scriptor hic
aperte, quæ ex pluribus locis et annis collegit, in unum connectere studuit. Verisimile quidem est Haqvinutü, violata promis
sione Hafnis an. 1309 data, Erico duci filiam Ingeburgem nuptui se daturum sequenti vere pollicitum esse (cfr. Munch 1. c. IV
2. 532), sed irruptio Hallandiæ in annum 1307 aut 1308 est referenda. Vide supra pag. 112 not. m. x) Hoc tertiam
expeditionem Erici in Sveciam an. 1309 spectat. Cfr. supra Chronicon Sialandiæ, quod idem in an. 1308 narrat, et Continuato
rem Saxonis (infra). y) Lege: dominus. z) Verisimile est duces Sveciæ hanc summam exsolvere promisisse.
Sed attendendum est, Birgerum præter decem milia, quæ Hvitfeldtio testante (pag. 127) ab Erico mutuo acceperit, ultro pro
quatuor milibus marcarum se Erico obligatum esse an 1310 confiteri (v. Better. Banste Artiv Registraturer III. 363, 364).
a) Lege : domini. b) Hoc anno 1312 contigit. Sed, quævis fuerit ira Erici Menwed regis, certum est Ericum ducem
Hallandiam conservasse. c) Sequentia melius redduntur in Chronico Sialandiæ (supra pag. 113), quod eodem fonte, quo
hæc Chronologia, usum est. d) Fortasse distortio nominis Lagaholm. e) Lege: Stägeborg; quamquam illud
non in manibus Eskilli erat; cfr. Chronicon' Sialandiæ. f) Lege: Krate. g) Sc. Westrogothi. h) Sc.
anno 1321 ; vide Tabulam Ringstadiensem, (Scriptor, rer. Danic. IV. 281). Uxor vero Margareta demum anno 1341 obiit (dies
est incerta; et VI. Non. Martii et V. Non. Octobris afferuntur; vide Script, rer. Danic. IV. 281 et 312. i) Anno 1320.
k) Post scilicet expugnationem Stegeburgi an. 1318. 1) Cfr. Suhm, Hist, af Danmark, XI. 833.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.