»
121
fry
XVI. 8. EX CHRONOLOGIA BER. DANICAE. 1188-1319.
gulis vocabulis et in verborum collocatione valde differt; multisque etiam libellus abundat vitiis, quæ
non minus librariorum incuriæ, quam ignorantiae scriptorum debere videtur. Nihilominus pretio non caret,
quia facile elucet, fundamentis antiquorum annalium eum niti, etiamsi eorum verba nonnumquam
mutaverit et ipsas res temporumque ordinem deformaverit. Quare illum in nostro opere locum dedimus
et simul menda attendere atque corrigere studuimus.
Anno domini CIOCXCVIII moritur Sophia Waldemari primi vidua 3 Idus Maji a), quæ Ringstadii apud
maritum humata est.
A. d. CIOCCYIII gravissimum proelium commissum ad pagum Jæneb) in Svecia pridie Calendas Febru
arii, in quo occubuerunt Ebbo et Laurentius filii Sunonis de Knarderup, quos cum exercitu mille octingento
rum militum in subsidium Sverchero regi miseiat Waldemarus rex, quorum corpora Soræ sepulta sunt.
A. d. CIOCCX. Eex Sembios, Prutenos, Primeranos [o: Pomeranos] et alios bello aggressus, eos
superat. Eegiza Waldemari filia Erico Svercheri filio nuptum datur, quæ nuptiis non diu supervixit c). _
A. d. CIOCCXX. Moritur Beringaria ac Eingstadii conditur VI Kal. Aprilis d). Moritur etiam Eegiza
Sveciæ regina. — f
A. d. CIOCCL. V. Idus Augusti Ericus rex cervicem feriendam carnifici praebuit
Filiæ hujus Erici, Ingeburgis Magno Nortwegiæ regi, Sophia Magno (!) Sveciæ regi nupserunt; Agnes et
Jutta coenobium Eoschildiæ Agnetis dictum de suo patrimonio condiderunt, in quo etiam ad mortis diem
vixerunt.
A. d. CIOCCLVIII e). Corpus Erici regis, quem Abel obtruncari curaverat, Eingstadium Christophori
cura translatum est. Iu Scania convenere rex Christophorus et Birgerus Sveciæ dux, ut iniretur concordiæ
inter Christophorum et Jacobum constituendæ ratio, sed frustra omnia tentata fuerunt.
A. d. CIOCCLXI. Mechtilda ex Suecia cum duobus filiis reversa filio Erico, qui Slesvicensi ducatui
præfuit, author fuit, ut non solum ducatum invito rege occuparet, sed etiam ad regnum occupandum animum
adjiceret f). Quod cum Ericus rex intellexit, coacto magno exercitu una cum matre in Holsatiam venit et in
campo Lohethe XXVIII Julii facto proelio cum hostibus perfidia Petri Timonis g) amissa magna parte exer
citus capitur cumque Margareta matre Hamburgum missus custodiae traditur.
A. d. CIOCCLXXIV h). Waldemarus Sueciæ rex, stuprata germana sorore i) Sophiæ uxoris suæ, Erici
regis Daniæ filiæ, metuens sibi ob hoc tam dirum facinus, Hallandiam flamma ferroque vastat k). Stigotus
vero marschallus a rege cum exercitu missus Suecos magnis cladibus afficit ac tandem proelio primum ad
pontem Ore deinde ad villam Howæ facto 1) Waldemarum regem captum in Eussiam m ) exulatum dimisit.
Waldemaro regi successit Magnus Ladelaas dictus.
A. d ClOCCLXXIXn). Ericus rex Sueciam cum exercitu ingressus multum damni Suecis infert,
quod intelligeret Haquinum hostem suum ab ipsis juvari. Haquinus in Cimbriam traducto exercitu Scave-
niamo) aliasque maritimas urbes et pagos incendit.
A. d. CIOCCLXXXVI moritur Sophia regina Sueciæ quæ Eingstadii sepulta est.
A. d. CIQCCXCVI. Regi Erico nubit Ingeburgis, Magni regis filia, et Margareta soror Erici regis
Byrgero, Magni regis Sveciæ filio* uxor datur.
A. d. CIDCCXCVIII. Moritur Agnes mater Erici regis p). Mortem quoque obiit Christophorus
Erici frater, qui regnum diu multumque affectavit q). Byrgerus Sveciæ rex cum Margarita regina in Da-
niam venit, qui a rege sororio humaniter exceptus est 0.
A. d. CIDCCCVI. Ericus rex in Femariam insulam profectus dissidia orta inter vicinos principes
et Lubecenses sustulit ac petiit auxilium ab ipsis adversus Svecos, a quibus pulsus fuerat Byrgerus verus
rex ipsorum O.
a) Lege: III. Nonas* Maji (v. librum daticum Lundensem, Scriptor, rer. Danic. III. 512). b) Lege: Lænæ. Se-
° e» i -i ~\ lYTinim rpcte obiit enim 1220. ut infra diciturj cfi. etiam
quens dies rectus est. Cfr. supra pag. 2 not. b. c) Minus recte, omit , ’ .
sunra na°- 105 not x d) Hoc contigit an. 1221; vide locum modo citatum. e) Lege. 1257. Hoc enim
supra pag. mo not. ' , wistoriske Aarbö^er, I. pag. 63, not. 4), et conventus Knstofen et Birgen
anno corpus Erici regis translatum est (v. Moibecn, mstonsKe Aaiuu n ei, f o . a . , v
» — *— *Fi~" P S2
r-rxi “S, ™ ä xxxr - “*■
Ericus Sveciam intrabat, invenitur in Chronico Sialandiæ (supra pag. 112). o) Lappen eig c j ag >4
est promontorium Juti,. Tota res incerta est. Fortasse respicit auctor expeditiones Norvegoram anne 128L
Dan II- 527 ffSkaffen vastata est a Norraannis.”) et hic supra Tom. I. p. 41. p) - gnes (
Danmark XI 464 q) Error nobis ita declarandus esse videtur. Agnes et Valdemarus, frater Erici regis, eodem anno 1 04
obierunt Sed scriptor, qui fortasse aliquo loco solum viderit, fratrem quendam Erici regis eodem anno, quo Agnetem leginam,
ÂLÎ. Krist oferum i" — » —
„ Bea »U» * loco —• Soptiæ Birg» .t Mj^ire I i p a g. 26). s) Detmar (Liibeckisclie Chroniken ed. Grautoff. I. 189) hoc ad annum » 1
(II. pag. 93-97, in 4to) firmatur. y qi
Tom. Ill L L '

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.