XVI. 3. EX ANNALIBUS EYENSIBUS IN' AN. 1288.
105
A. d. 902. Arnulphus imperator Danis in Tentonia occurrens prostravit ex eis 100 (milia) hominum bello coelitus admini
strato. Eodem anno obiit Ericus Barn et regnavit pro eo Olaf rex Sveciæ.
82 a). Olaf rex Sveciæ. Iste vi et armis optinuit regnum in Dacia et regnavit 5 annis. Huic successit Gyurth.
90. Sven Tyugöskög. Iste propter scelera sua a Slavis ter captus est et redemptus, semel tanto pondere auri, quantum
in armis ponderabat et bis tanto pondere argenti. Novissime de regno expulsus apud regem Sueciæ O 14 annis exulavit. Tandem
ad Christi fidem conversus baptizatus est et mox deo favente regnum suum recepit, occiso rege Norvegiæ in Mesund «), qui
regnum ejus tenuerat d). — — —
100. Vivente adhuc prædicto Nicolao rege filius ejus Magnus factus est rex Dauorum et Gottorum.
Scanienses vero elegerunt praedictum Ericum Etnune, filium Erici Egothæ, in regem, contra quem venerunt re
ges Nicolaus et Magnus filius ejus et bello inito in Fothwik anno domini 1135 e), ubi corruit Magnus et
cum eo 6 episcopi, 4 de Jutia, unus de Byalandia, unus de Suecia et multi nobiles de Dacia cum eis. Nico
laus vero fugiens venit Sleswic, ibique occiderunt eum sutores f) Sleswicenses. Huic successit Ericus Emune
memoratus.
1142. Bellum fuit Difflingg) ter uno die et uno
anno 42 h) vicibus inter Ericum et Olavuin, et semper
fugit Olavus ante Ericum. Et conventus missus est
in claustrum 0-
MCXLII. Eric oc Olof stridæ thrysæ een dagh,
oc hvært sinnæ flyde Olof. Clastær kom forst til
Aluastær.
1144. Ericus duxit sororem Hartwicik) Bremensis episcopi. Conventus missus est in Herivadum et in
Nidal !)• Coelestinus papa sedit mensibus tribus. Lucius papa 2 annis.
1149. Eskillus archiepiscopus captus est a Sue-
none rege. Bellum fuit apud Arcune in Sclavia.
1150. Sanctus Ketillus m) præpositus migravit
Wibergensis. Bellum fuit in Slangtborp et fugit Ka-
nutus. Conventus mittitur in Wernaemn). Kalend.
Maiio), qui professus est postea in Esrom.
1151. Bellum fuit Wibergis et iterum fugit Ka-
nutus.
1152. Exulavit Kfanutus] in Rusciamp), qui as
sumpto auxilio de Saxonia pugnavit et fugit.
MCXLIX. Kuning Swen fangethæ erkebescop
Eskil. Closter kom til Wernæm.
MCL. Sanctæ Kiel word prouæst i Wiburg.
Strid wor i Wiburg oc Knud rymdæ af landæ.
MCLII. Knud foor in i Bytzen oc met Thydeskæ
hiælp stridæ han oc flydhæ.
1154. Desponsavit Waldemarus, filius sancti Kfanuti], Sophiam sororem Kanuti regis q). Dani om
nes elegerunt duos reges scilicet Kanutum memoratum et Waldemarum filium sancti Kanuti. Tunc Sueno
rex fugit in Saxoniam.
1160, Conventus venit in SabaD.
1164. Conventus missus est in Gutualiams) 6
Idus Septembris.
1208. Dani corruerunt in Lenæ. Kex Waldema
rus castrum Hwiceborg«) destruxit. Pons ultra Al
biam factus. Castrum Heræborg jussu Waldemari
factum est.
MCLXIIII. Idus Septembris: Gutualia Closter word
först boyd.
MCCVIII. Danskæ Jebbæt) Soneson oc Laurens
met thære tilfyliæ blævæ slafnæ wed Lænæ. Kuning
Woldemar broth Hwittænburg næyær oc laat ban byggæ
Horeburg. Bro word giord ower ælwæn.
1210. Expeditio facta.est in Pruciam G et Samland. Mistwin dux Poloniæ factus est homo regis.
Swærkerus rex Sueciæ occiditur. Conventus venit de Aurea insula in Eus regium.
1221. Obiit Berengaria, mater regum Erici, Abel et Christophori. Obiit Rikæcæ regina G.
a) Id est octogesimus secundus rex Daniæ. b) Scriptor Adami verbum: ’'Scotorum' perperam accepit. c) 'Me
sund hodie Missund est fretum sive trajectus brevis in sinu Slesvicensi sive flumine Slia.” Langebek. d) Quæ typis mi
noris formæ impressimus, maxima ex parte sunt ex Adamo Bremensi, Lib. 1. cap. 49 et 50, Lib. II. cap. 27 et 32, excerpta,
e) 1134, d. 4 Junii, v. supra pag. 103 not. a. f) Codex habet sittore. Lappenberg conjicit littore. Langebek rectius sutores,
ut etiam Cornerus habet, quod verbo sudhere in versione Danica roboratur. g) In aliis chronicis scribitur Dystling, Dyssing
sive Dyssice, quare Langebek proelium in campo circa amnem Dysia in Scania, quasi in Dysialyng commissum putat. h) Sic.
Chronicon Sialandiæ : duodecies. i) Lege : Alwastrum. Annus incertus videtur. Chronicon Sialandiæ fundationem Alwastri ad an
num 1143 refert. Sed res forsan citius facta est, cum annales Ryenses et Chronicon Sialandiæ mortem Erici Emun in 1139 pro
1137, obitum Olavi Haraldi filii in 1143 pro 1141, occisionem Eikonis in 1143 pro 1139 habent. k) Codex perperam:
Henrici. 1) Nydala in Wærendia. m) Codex habet: 'Dictus Retillns.” n) Hic est lacuna in codice. o) Hic
1 aliqua excidisse apertum est. Fortasse per Henricum vel tale aliquid. Cfr. Scriptores rer. Danic IV. 459. p) Hoc ad
annum 1151 verisimiliter pertinet, Cfr. Saxonem (supra pag. 95 not. z), qui (sicut Ann. Lundenses et Chron. Sialandiæ) Kanutum
primo ad Sueciam fugisse narrat. q) Cfr. supra pag. 97 not. n et o. r) Sæby in Stephanii editione. Monasterium postea
e parochia Juleta in Sudermannia, in qua est Säby praedium, quod Kanutus rex monachis donavit, (Diplom. Suec. I. pag. 91) nomen
accepit. s) In Gotlandia insula, postea Boma kloster vocatum. t) Idem ac: Ebbe. u) Byzenlmrg
Stephanius, quod Lappenberg approbat. v) Codex: Peneiam. x) Alii annales utramque reginam an. 1220 obiisse narrant.
Collatis annalibus et ceteris fontibus certum videtur, ut Suhm, Hist, af Danmark IX. 381, ostendit, Bikizam, viduam Erici Ka
nuti regis Sueciæ, d. 8 Maj 1220, Berengariam d. 27 Martii 1221 decessisse. Si jam annus a pascha numeratur, Berengaria an
1220 mortua esse dici potest. Hinc ortum est dictum reginas eodem anno obiisse, et ita declaratur eos, qui Berengariam an.
1221 defunctam esse sciverint, mortem Bikizzæ in eodem anno annotasse.
Tom. IIT.
I. 27.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.