XVI. 3. EX ANNALIBUS BY ENSIBUS IN AN. 1288.
Ericus rex coronatur. Offo archiepiscopus consecratur et rex Sveciæ etiam“).
Sore combusta. Folkenne o) corruerunt.
Rex Daciæ et Sveciæp) pacificati sunt in Haffn.
1265. q) Guido Cardinalis fuit in Dacia. Obiit Birgerus dux Sveciæ- .
1275. Dani percusserunt Svevos regem destituentes r), alium substituentes. Benedictus fuit m Dacia,
nuncius domini papce pro decima colligenda. Conventus venit Helsingboi c/i et H . „. ,
1286. Capitulum fuit Syctuniæ et frater Johannes tunc prior domus illius factus est episcopus Fin -
landensis ibidem presente domino rege Magno, et prior Roskildensis frater Olaus factus est prior provincia
lis ibidem s). In vigilia omnium sanctorum visum est signum mirabile, quasi tres so es, e qui eia u imus,
ascendit in medium coeli et factus quasi Iris. Parum post rex Daciæ Ericus occisus est a suis urpissime
in lecto suo de nocte juxta Wibergium in nocte beatæ Ceciliæ virginis.
n) Strinnholm: Svenska Folkets Historia, IV. pag. 303 hoc de Kanuto rege dictum accipit, Er ^"tsaTfÏendum
i» — (, Diplom. Soeoon I. « », C„, SSftÄST* — •» -
Ct. Annales Sigt.nenses pag. 4, “^"" 1286 . Sequo.tio, '.lio.n »hri.il-
»S..L d, monasteriis .1 H.lbok (cft. Amuri» M-4 «“ » «*"*
distractio evenerit, declarare non possumus. s) Cfr. supra Annales Sigtunenses.
3. Ex Annalibus Ryensibus in Annum 1288
cum versione Danica in an. 1314 continuata.
Hos annales sub inepto titulo ”Chronicon Erici regis” Lindenbrog an. 1603 primum edidit,
deinde Stephanius an. 1629*), tum Langebek in Script, rer. Danicarum I. 148, qui quamquam scripto
rem fuisse monachum conventus Buris Kegii (Bude vel Euhe kloster in Jutia meridionali) recte agno
vit, tamen falsum titulum servavit, cum manuscripto deficiente illos secundum duas priores editiones
evulgavit. Ad extremum Lappenberg eos, reperto in bibliotheca publica Hamburgensi antiquo codice,
denuo in Monumentis Germanise Tom XVI. 386—414 in lucem emisit nomenque Annalium Byensium recte
indidit. Hic codex, quem editor eundem esse, quo Lindenbrogius uteretur, demonstrat, in membrana
exeunte, ut videtur, seculo XIII 0 est scriptus et, ut vitia et lacunæ manifestum faciunt, non auctoris
autographum, sed librarii descriptum est. Hanc Lappenbergii editionem nos, praesertim cum manuscrip-
tum Stephanii ignotum sit, in excerptis nostris secuti sumus. Versio Danica ad annum 1314 continuata ex
codice membranaceo Bibliothecae Universitatis Havniensis seculo XV 0 scripto a Nyerup edita est in
Nye Danske Magazin, V Bind, Kjöbenhavn 1827 in 4 to , pag. 161. Quam solum, cum a textu Latino
differt, lateri hujus apponere necesse duximus, ceteroquin, si nonnulla textus Latini in versione Danica
omittuntur, illud attendere satis putantes.
Annales, quæ eorum nunc est forma, circa tempus, quo Artiuntur, id est in fine seculi XIII 1 scrip
tos esse, jam conditio codicis demonstrat. Eos autem, ut plura opera ejusmodi generis, sensim elabo
ratos esse, usque dum præsentem formam acceperint, verisimile est, et Schäfer 1. c. pag. 55 seqn. an
nales in anno 1262 primitus desiisse putat, quia versionis Danicæ cum textu Latino similitudo ab hoc
anno evanescit et illa postea ad annales Lundenses propius accedit. Praeterea eum, qui versionem Da-
nicam curaverit, alium textum Latipum, quam quem in annalibus Byensibus hodie possideamus, in mani
bus habuisse, facile apparet **). Hi annales perditis illis Lundensibus Majoribus profecto nituntur
(qua de re cfr. Usinger et Schäfer), unde multa, quæ cum ceteris annalibus Danicis communia habent,
declarantur, et ob eandem causam in eventibus, qui ad finem seculi XIII 1 se extendunt (imo fortasse aliquid
longius), plane non dici potest, utrum hi annales alios, an alii hos secuti sint, cum omnes ex communi
illo fonte, Annalibus Lund. Maj. plerumque hauserint ***). Adamnm Bremensern inter fontes annalium
Byensium esse neminem fugit. Saxonem vero in eis adhibitum esse Lappenbergius negat, Usinger in
stituta accurata inquisitione se ostendisse putat. Scriptores seculi XIV 1 et posterioris ætatis, præsertim
Kornerum in Chronica novella, annalibus Ryensibus vicissim usos esse, certum est (qua de re cfr. Monu
menta Germaniæ XVI. 391).
*) De Lindenbrogii et Stephanii editionibus vide Monumenta Germaniæ XVI. pag. 386. **) Hic monendum vide
tur, Laurentii Stralii Annales Danicos 1084—1314, qui vocantur (Scriptores rer. Danic. III. 302), nihil esse præter excerptum
ex hac versione Danica Latine redditum. ***) Quod Schäfer 1. c. pag. 14 et 15 recte attendit contra Lappenbergium,
qui Chronicon Sialandiæ fontibus annalium Byensium adnumerare vult.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.