Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomus 3)

XIII. E COLLECTIONIBUS ERASMI LUDOVICI EXCERPTA 
81 
1451. Samme åhr lot konung Karl vtgå sine brefl til alle landzender her i Riket, ther med kan giorde sin 
vrsect om all then lögn, som the på honom för Rigsens inbyggere hade vtfördt nembligen, att ingen 
bonde . . (etc. ut in literis superioribus usque ad finem) och andre lögner flere som honom vpå sact 
war. Om g) thet alt eller någet annet, som almogens wärste kan ware, kom aldrig i hans hug eller 
wilie och aldrig komme skall, vtan att han ju altid warit then som sit lift’ och godz hade offte 
wåget for Sueriges almoges beste och bestånd skuld, så wilde han än nu göre, så lenge gud vnte 
honom liffuet, begärendes at the ingen tro til sådane lögn ställe wilde. 
1452. Same åhr hölt konung Karl her Tord Bondes bröllop i Wastena medh jomfru Iliana her Åche Axelsons 
dotter och gaff sin dotter Richissa in vdi Wastena clösterh). 
1456. Konung Karl gaff the Ängelska, som feigdede medh them aff Danmark frij hampn widh Billingx- 
borg i) och Gulborg wedh Malstrand , huilke tw fäste han seger seg haffue byggie latit för the Danskes 
anfall skuld, datum anno 1456k). 
1457. Cause quare archiepiscopus Johannes se opposuit regi Carolo, prima quod inhibitionem fecerit, ne 
plura praedia darentur ecclesiis et monasteriis, sed et multa reuocarentur, que diu [fujerunt ab ecclesiis 
possessa ; secunda, multa festa sanctorum oboleuit dicens ea propter questum instituta, item ne nobiles 
fierent clerici, nisi prius vendiderint sua prædia suis consanguineis 1). 
1463. Eodem anno iuit Rex ad Finlandiam, interim in castro Holmensi archiepiscopus Johannes rusticis 
Vplandensibus remisit tributum, quod per regem et consiliarios regni definitum fuit, vt exigeretur, 
et Archiepiscopus personaliter in plebescito m) Holmensi rusticos simpliciter absolutos a tributo decla- 
rauit, imo dedit eis patentes literas, sed forsan hoc fecit bono animo, vt cessaret tumultus, qui Epi 
scopus eodem anno captus est et castrum Stäck expugnatum. 
1464. Samme åhr bleffue någre Clösterssens i Wastena ägher lagde vnder S. Peders kyrckie ther samme- 
stedes genom syster Ingeborg Gerdzdotter Abbedissa i Wastena Clöster etc. Hon war hertug Gerdz 
dotter til Holsten. 
1465. Eodem anno diffamatus multum fuit per regnum archiepiscopus Johannes , quod voluerit iterum intro 
ducere Cristiernum regem, scribens Holmensibus facit suam excusationem. 
1466. Vnum quod objiciebatur Christierno in ejus expulsione erat, quod non debite peruenisset ad regnum, 
sed illi qui Carolum regem expulerunt, nobilibus et communitate irrequisitis, eum introduxerunt. 
Eodem anno conuersionis Pauli electus est her Erick Axelson in gubernatorem regni in Vasteno >0, 
och något ther epter resignauit archiepiscopus Vpsalensis eidem arcem Holmensem mandans ciuibus, 
vt eidem obedirent. o) Sed forsan postquam vidit eundem dominum Ericum adherere Nicolao Sture et 
sic velle restituere Carolum regem, incepit penitere facti et venit cum suis domino Erico Nilson et 
domino Iwaro Green et obsidere cepit ciuitatem Holmensem, scribens ciuibus, quod callide arripuerit 
regnum gubernandum, cum tamen ipse cum aliis consiliariis regni ipsum ad hoc elegerit, at odium 
Caroli regis videtur hoc fecisse. Dominus Ericus et Iuarus scripserunt, quod dominus Ericus Axelson 
inuaserit regnum violenter, volentes (o : volens) introducere suos Danos in regnum. Acta sunt hæc 
1467 [tempore] Olaui regis, cum eis etiam fuit Erick Karlson. 
1467. Dominus Olauus Axelsson habuit Gotlandian pro pignore a Christierno rege pro C mark lödige huita 
Ängelska, 360 suåre nobler, 600 mark Pryske, 5600 Rens[ke] gyllene p). Et quia Christiernus se 
male gessit contra fratres et nepotes domini Iuari, sade han q) konung Christiern vp hulskap och 
manskap anno 1467 och hölt sig så til the Swenska. 
Samme åhr bleff Wastena Stadz inbyggiere effterlatit aff Wastena Clöster att graffua en graft kring 
om stadhen, som skedde vdi her Nils Stures och her Staffen Wlffsons närware, doch medh så skääl, 
att thet skulle skee medh Stadzssens och icke medh Clostersens bekostning eller tunge, icke heller 
Clösterssens rente och skatt ther vdi quitteres. 
g) Forsan pro : Och. h) Hoc sine dubio ad annum 1455 est referendum. Chronicon Rhythmicum (edid. Klemming III, 
pag. 5) utrumque eventum ad eundem annum refert, sed addit legatos Danicos pnesentes fuisse. Quum vero Birgitta (Rikizza 
mendum est), quamvis jam anno 1454 in conventu relicta, tamen primum d. 23 Febr. 1455 consecrata est (v. Diarium Vadstenense 
supra Tom. I, 1, pag. 170—172) et eodem tempore legati Kristierni Wastenis interfuerunt (vide Hadorph 1. c. pag. 185), nuptiae 
certe ad an. 1455 pertinent. i) Locus in vicinitate urbis Göteborg juxta Nya Varfvet occidentem versus, adhuc Billingen 
vocatur. k) Cfr. supra pag. 5 not. v. Jam an. 1304 arx in campo Gulberg memoratur ; (Chronicon Rhythmicum, Tom. I, vers. 
2258; de munitionibus Karoli Kanuti cfr. 1. c. III, v. 9-12). 1) In secunda causa cfr. defensionem ipsius Karoli (Styffe 1. c. 
III, pag. 114). m) Suetice: burspråk. Annotatio eundem fontem, ac Annales Holmienses supra pag. 28, indicat. Vix ex 
illis sum ta esse potest, cum aliter apud Erasmum plura ex Annalibus excerpta reperiri oporteret. n) Erratum, quod ex 
plicare non possumus. Archiepiscopus Johannes erat gubernator regni usque in mensem Octobrem, cum Ericus Axelsson ei suc 
cessit (vide Hadorph 1. c. pag. 247), neque Vastenis, sed Holmiæ hæc mutatio regiminis facta est, Eventus anni 1457 narratio 
respicere non potest, quia d. 25 Januarii hujus anni seditio nondum in Ostrogotiam manaverat, ut omittam Ericum primum in 
mense Martio una cum Archiepiscopo gubernatorem electum esse. o) Quæ sequuntur ad an. 1467 pertinent, ut in fine 
notatur. p) Quamquam idem legitur apud Olaum Petri (pag. 276), rem hic inseruimus, cum ex illo plane non excerp 
tum sit. q) I. e. Iwarus. 
Tom. III. 
I. 21.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.