EïtICï O L AI
M ^
*7 .
Kàliis ÿ); Marina vero Domino de Deffholt r). Quæ, celebratis earum
nuptiis Nycopiæ, cum regia ambitione et multo apparatu, abundantissime
dotatæ a patre, ad terras principum praedictorum honestissime duceban
tur. Ericus vero filius Regis obiit anno Domini MCCLXVIII.
Hujus tempore, anno MCCLXVL combusta est Upsalia quarto, Anno
Domini MCCLXV1II. obiit Dominus Laurentius Archiepiscopus Upsa-
lensis, etsepultus est apud fratres Minores Enecopiae, fratres videlicet or-*
dinis sui s), Anno MCCLXXIIL translate sunt reliquiae S» Eri ci , constru
cta Ecclesia lignea intra muros inceptos in monte S, Trinitatis, ubi quon-
dani stetit templum Upsala trium Deorum #)*
Procedente tempore, occasione discordiae inter Regem et fratres ejus
multiplici interveniente, et invidia paulatim, ut assolet, magis ac magis
crescente, quæ eatenus latuerant, in publicum sunt deducia, Cum enim
Rex cum tribus fratribus suis et regni consiliariis, ac pene omnibus po-
tioribus regni nobilibus statuta die convenissent in Trænyansess gra vis
facfa est contentio inter fratres. Aderant omnes Episcopi regni, partes su
as, ut oportuit, interponentes, et juxta vires suas pro concordia laboran
tes. Maxime autem frater Regis Benedictus, Episcopus Lincopensis,
qui cum haberet I inïandiam in Ducatum, et de patrimonialibus bonis par
tem suam, omnia exhibuit relinquenda et fratribus suis laieis dividenda,
ut saltem sic essent suis contenti limitibus, et pacem atque concordiam
servarent. Cseteri etiam Nobilium et PotentUm pro amicali compositio-
ne, modis omnibus sibi possibilibus laborarunt. Sed affuit inter eos etiam
et Sathan, qui plus omnibus profecit in malum, ut extreme discordes ab
invicem separati abinde recederent, Rege ipso a fratre suo Duce Magno
hostiliter diffidato. Rex ergo festinavit ad Holrmam, et Dux Nycopiam
primo adiens, ac deinde in Daciam properans, exercitum sibi ex Danis et
Alemannis, quantum sibi putabat sufficere, collegit in brevi sub Erico v )
rege, filio Christopheri, anno regni ejus XVII, cum jam anno præceden-
te x) celebratum fuisset Concilium Lugdunis a Gregorio X. Exercitu
igitur congregato, Dux Magnus intrat Vestgothiam, publice protestatus, se
aut regnum Sueciæ habiturum, aut in prælio moriturum. Hoc cum au-
îssefc Waldemarus, respondit eum minus aliquid obtenturum quam regnum,
affirmans et ipse, quod vellet cum eo pugnare, si et in quantum Daci et
Alemanni sui adventum ejus exspectarent ad pugnam. Collegit igitur omne
robur exercitus sui regni, omnes videlicet, qui in ejus arma jurati étant,
sed et rusticam multitudinem infinitam 5 et cum hoc grandi exercitu con
tra fratrem suum Magnum Ducem in Vestgothiam profecturus, neghgen«
tlus a S ens ’ multitudine præcedente, et continuo itinere procedente, ac sil-
Varn intermediam, quae Tijwedh dicitur, transcurrente, ipse electis pu
gnatoribus et viris bellatoribus in Ramundâboda remansit pausans et dor
miens,
g) Primislaus It. postea Rex Polonia!. \>) Clipping. Coci. i. in margine eadem, qua
. >') itudolplius de Diephult. (Jfr. quæ observa- textus, manu habet: Hic Ericus rex Daniæ quar-
vimus ad Ob tun. Rhythm. majus p. 12. tus erat ab illo Erico, cujus filiam habuit rex Wal-
s) Chroll. Aicbiep. p. 58 . JBenzelius, in notis demarus uxorem, tfic cum certo paeto tradidit
ad Mouttm. p. 199 - , Duci C. armatos bene expeditos, tu infra.
t ) Cod. 2. templum deorum. #) An. 12?i, cfr. ChröuoL N:o 12.
wj An Strængianas? Chrou. Rhythm, majus 1
Tranöynnäs.
10.
1'oni. t/.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.