ERICI OLAÎ
nimenta. Afflante igitur vento prospero, brevi temporis spatio mari tran
sito, Sueorum navalis exercitus portui applicuit Tavestorum. Jam autem,.
quid acturi essent, dudum deliberato, relictis navibus, vexillis erectis,
omnis multitudo armata terras ingreditur, ferocibus animis hostium ca
stra irrumpens, fugitque pavore deterrita hostium turma, sequitur a tergo
victrix Sueorum audacia, et opulentam praedam fugientium apprehendit.
Datur nihilominus optio fugientibus, ut qui vellent herent Christiani, vi
ta et bonis salvis sibi remanentibus; alioquin tam vita quam bonis excide
rent. Multis igitur Christianis effectis, validissimis muris fortalitium ex
struitur, et Tavestaborgh appellatur, et munitione necessaria roboratur,
custodibus deputatis. Quibus gestis, et terra Tavestiæ Christianitati asscri-
pta, moritur rex Ericus anno Domini MCCL. ipso die Purificationis s),
et ita ab electione S. Erici, usque ad mortem hujus Erici, fluxerunt an
ni centum. Eodem anno obiit domina Ingridis, dicta Ylva t ).
Erat hoc tempore in regno Sueorum Miles quidam famosus et
potens, cujus erat habitatio Grôneborgh, non longe ab Enecopia. Hic,
regno vacante post mortem regis Erici, curarn gessit reipublicæ, et quæ
agenda erant, cæteris consentientibus disponebat. Erat autem illius autho-
ritatis apud omnes, ut facta ejus tota populi Communitas approbaret. Mor
tuo igitur Rege praefato, hujus Militis, cujus nomen erat loar Blaa, con- 5 9 ,
silio et authoritate in Regem eligitur Wald emar us filius Ducis Birgeri, d T„t
qui adhuc in Tavestia agebat cum exercitu, quem ducebat. ru *
Anno Domini MCCXL. moritur Waldemarus rex Daciæ, et succedit
ei Ericus, filius suus. Hic pius et justus a fratre suo Abel dolose capi
tur et occiditur, anno Domini MCCLI. «). Hic Sanctus est. Succedit A-
bel et in Frisia occiditur. Inde regnat Christopherus , qui captivavit Ja-
cobum Archiepiscopum Lundensem, et ponitur interdictum in regno
Daciae.
Anno Domini MCCXL VIII. obiit Fulko v) Dux Sueorum. Eodem
anno Holmgerus x) Miles decollatur, sepultus in monasterio Schogli,
Eodem anno obiit Thomas Episcopus Aboensis.
Percepta m Tavestia morte regis Erici, cum iarn omnia essent ad
laudem Dei, et Sueorum voluntatem feliciter expedita, Dux Birg erus
et universus exercitus sibi commissus in patriam cum gloriosa victoria
remearunt. Auditis autem, quæ facta fuerant super electione Regis, idem
Dux Birgerus regni cupidus moleste ferebat et invide, quod eo præter-
misso filium suum elegissent in Regem; non quia filio invidebat, sed quod
sibi ipsi plus favebat. Convocatis igitur ad colloquium Universis, qui ele
ctioni interfuerant, aut qui interesse habebant, Dux Birgerus, surgens in
medium et quasi electionem irritam facturus, interrogat, quisnam præ-
sumpsisset in ejus absentia Regem constituere, maxime talem!, qui nec
dum ætatem, nec scientiam regendi haberet? Miles ergo praefatus Ioarus
se id fecisse testatur, caussam assignans et dicens; quod idem Birge
rus licet plurimum, ut dicebat, idoneus, senio tamen iam gravatus, puta
batur
. s ) Febr. 2. Cod. 1. in margine: Obiit Ericus
tertius, rex Sueorum. Cod. 2. Sepultus in Warnim.
t) Cod. 2. 4 . deest. Cfr. Chronol. N :0 18. p 71
Tom, JL
u) Cod. 2. 4 . MCCLÏÏ. Cfr. Chronol. N:d 16.18’
v) Sic. Lege: Ulfo. Chronol. N:o 16. 21.
x) Cod. 4 . Holiingerus.
14.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.