I. CHRONICA
quassatus, ut pene insensatus fuisset, miles quidam suus, sed Alemannus,
furtim eum rapuit, et in equo, cui insedit, Regem coram se ponens, cur
su praecipite eum detulit in Kilonem, anno Domini MCCXXVII. anno
autem regni ejus XXVI. /).
Anno Domini MCCXXIII. coronatus est in Regem Sueciæ Ericus
Ericïis^^^ Erici regis, lilii Kanuti, S. Erici regis filii. Hic blaesus erat et clau-
CU3 dus, homo seriosus et justus, faciens in regno suo omnibus justitiam ex
hiberi m). Habuit autem tres sorores, quarum unam, quæ Helena
vocabatur, duxit uxorem Dominus Kanutus de Folkungis, vir pru
dens in consiliis et facundus. Secundam, quæ vocabatur Maeret a, du-
xit Dominus Nicolaus de loffta, vir pacificus, justus et quietus; et genuit
ex ea lilium Abernum k), qui genuit Ulfonem, Ulfo vero Karolurn Legife
rum, artium liberalium Magistrum o). Zelantes ergo Folkungi pro suo
Kanuto, tanquam pro eorum praecipuo, et Regii sanguinis uxorem haben
te, caeperunt Regem contemnere, et se contra eum potenter et patenter
erigere, dicentes suum Kanutum magis esse dignum imperio, tanquam vi
rum elegantem et integrum, consiliis et facundia praepollentem. Erant er
go praecipui in hac Liga, ipse Kanutus gener Regis, Carolus, Haraiius et
Hollingerus. Hi collecto exercitu contra Regem convenerunt in pugnam,
et bello commisso durissimo in Olastrump), anno Domini MCCXIX (f)
Folkungenses triumphabant, et fugit Rex Ericus in Daciam. Kanutus* au
tem mox eligitur in Regem, sed brevi tempore gaudebat de principatu taliter
adquisito. Rex enim quam velocissime reversus a Dacia, manu valida par
tem adversam aggreditur, et conveniente utroque exercitu circa Sparsæther
r) victoria cedit Erico regi, Kanuto occiso, et suis aut fugatis aut prostratis.
Tunc Hollingerus fugit in Oestriciam, quem servi Regis continuo perse
cuti sunt, et ibidem apprehenderunt; quem decapitatum Rex fecit in mo
nasterio Schogh, sicut ipse desiderabat, honorifice sepeliri, ubi et mira
culis dicitur coruscare. Tertiam sororem Regis duxit Birgerus de Bielbo,
et genuit ex ea quatuor filios, et duas filias. Hic est Birgerus Dux Sueciæ,
de quo dicetur inferius.
Rex igitur Ericus pace sibi concessa, et regni dominio inconcusso, ad
convertendas gentes incredulas, regno suo vicinas et nocivas, animum
dedit. Erant autem lavestes increduli et Christiani nominis persecuto
res saevissimi. Ad hos domandos et debellandos, aut quod potius eli
gendum erat, ad Christum convertendos, rex Ericus expeditionem dirigit
universi loboris regni sui. Huic autem exercitui multitudinis immensae
generum suum Birgeruin de Bielbo ductorem praefecit, et curam commi
sit totius negotii excercitus dirigendi. Parantur igitur extemplo naves,
et expensæ et armorum nimius apparatus, et quos tetigit ordo navigandi,
accincti ad praelium naves intrant. Nec partem latebat adversam, quod
adversus eam tot arma sumerentur, unde et sibi necessaria providet mu-
ni-
T) Ad verbum fere e Th. Gheysmero 1. e. p. 586.
m ) Ab boo tempore Chronicon Rbylhm. ma
jus ducem habuit Auctor, quod plerumque ex
scribit.
n) Cod. 2 . Albernum. Chron. Rhythm, ma
jus: Abjörn Nih SO n.
°) Chron. Rhythm, majus ita:
Uan var then bästa boklärda man,
Som man tha a/' Svenskom Lan ,
I sju bokehga konster ock alla Laga,
Ok Lagman i Upland i sine daga.
p) Cod. 4. Alaström.
, ?) Sm Lege MCCXXIX. ChronoL N:o ir. in
. ’ Rellum fuit Olustrum- Fugit Ericus Rex
m Daciam”. Chronol. N:o 1 5: ”MCCXXX. Bel
lum Olustrum 4 Kalernl. Dec.”
r) Messenius: Sparsætra.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.