ERim OL Aï
Si
Benedictum, patrem Magni MinneskioMh. Waldemarüs filius Kgnuti Du
cis sancti, genuit Rikissam reginam Suecise, quae genuit EricUiii regem
Sueeiæ, et Ingeburgem Ducissarn, Uxorem Birgeri Ducis, qüæ genuit re
ges Waldemarum et Magnuin Ladulaas ss),
Anno Domini MCCX* coronatus est Ericus > filius Kanüti, filii S*
Erici, qui fugerat a facie Suerkeri, dum fratres ejus occideràt. Hic re
gnavit annis VII. laudabiliter et pacifice, erantque anni fertiles eo reghan-
te a). Obiit autem in Wisingxô anno Domini MCCXVI. et sepültüs est
in Varneem in sepulcrho patris sui.
Anno Domini MCCXIX. obiit Valerius ArdliepiscopuS Upsaiensis»
VII. Idus Aprilis, sepultusque est Upsaliæ b).
Anno Domini MCCXX. occisi sunt Carolus Episcopus LincopënsiSj
et Carolus Dux in Rotalia a paganis.
Anno Domini MCCXX. obiit Rikissa regina Sueeiæ; et sequenti anno
Berengaria regina Daciæ c), mater Erici, Abel et Christofori.
Anno Domini MCCXXX. bellum fuit in Olustrom J), et fugit rex
Ericus in Daciam. Eodem anno consecratus est Ulfo iri Archiepiscopum
Upsalensem e). Hoc tempore Tartari ab oriente egressi, omnia subjugant
et devastant, Ungariam, Poloniam inclusive. Hoc etiam tempore gesta sunt
illa iinpiissima bella Frideriei Imperatoris adversus Ecclesiam /).
Hic Ericus rex filius Kanuti, habuit Rikissam, filiam regis Daciæ
Waldemari, et genuit ex ea filium Ericum scilicet Læspe, et In-eburo-em
uxorem Ducis Birgeri. 0 °
Anno Domini MCCXIX. electus est in Regem Johannes, filius Suer-Jk
ken regis, m sua pueritia, et dicebatur Johan Unge, item Johannes hes
pius, qui tribus tantum annis portavit nomen regium, et morte naturali
vitam finivit in Wisingxô, et sepultus est in Alvastra anno Domini
MCCXXII #). Hoc tempore Waldemarus Rex Daciæ cum MD. longis
navibus /;) venit in Estoniam, et eam subjugavit et ad fidem convertit. Huic
Waldemaro Comes Henricus de Swerin, iturus ad Terram Sanctam, com
misit terram, uxorem et filios defendendos; sed eo absente Rex uxorem ejus
condormivit, ut quidam putant. Reversus Comes et hoc intelligens, eun
dem Regem eum filio suo furtim captos in Dacia asportavit et in castro
awermensi tribus annis detinuit, donec eos Daci redimerent XL millibus
marcis i) argenti puri, cum juramento, quod nunquam hanc suam inju-
nam per se, vel per alium vindicaret. Ipse vero solutus, missis ad Pa
pam nunciis, fecit se a juramento absolvi, et congregato exercitu, pugna
turus contra Comitem, obvium eum habuit cum Lubecensibus et cæteris
circa Bôrnehôwedh k), et bello commisso fugatus est Rex et uno oculo
privatus, et tota pene gente sua prostrata, ipso die profesto Mariæ Mag-
daxenae difficulter evasit. Cum enim adeo esset tunsionibus et ictibus con-
quas-
z) Chronol. N :0 16.
a) Catal. Reg. N;o S. 6.
I) Chronol. N:o 16.
c) Valde mari II. altera conjux, Regis Portu-
galliæ Sanctii I. filia. ’
d) Oluström, Oiaslröm , Âlastrôm . hklie ÂIs-
ängen , in W estinannia et paroecia Fellingsbro,
prope Arbogiam. Pons Alsängsbro præfectu-
Tatn Weslmanniæ a Nericia distinguit. Cfr. quæ
observavimus ad Chronol- N:o XvljLI, p. 85 .
e) Hæc e Cliranotogiis vetustis. Cfr. Renzeîius
in notis ad Monum. p. 197.
f) Cbron. Mart. Poloni p. 599.
g) Cfr. Cbron, RbvLhm. min. et Cat Retr
N:o 5 . ... ë
lî) Cod. 1 . in margine: Långskepp.
i) Cod. 1. in margine: Librarum,
k) Cod. 4t. Bornabuwth,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.