APPENDIX
175
ierqite ipse perveniens ad sueoniam honorifice et a
rege et a populo susceptus sit.
XV Quomodo memoratus anskarius archiepisco-
pus in diocesi sua officium sibi commissum strenue
compleverit, et ex paganis gentibus pueros redeme
rit. quos ad servitium Dei educandos posuit.
XVI De adventu pyratarum ad urbem hamma-
burg et quomodo episcopo et clericis et populis fu
ga dispersis omnia quce ibi erant hostili impetu
depredatione et igne disperierint.
XVII Quomodo populus sueonum furore zeli
accensus prcefatum gauzbertim episcopum a fini
bus suis expulerit.
X VIII De ultione divina quce expulsionem illius
subsecuta est «
XVIIII De profectione anachoretce ardgarii ad
sueoniam Et de magnitudine fidei prœfaii viri
herigarii.
XX De fide cujusdam matronae valde religiosae
et qualiter post discessum ejus atque memorati he
rigarii idem ardgarius reversus sit,
XXI De obitu hludowici imperatoris et quali
ter cellam supradictam turholt Karolus rex a ser
vitio quod patet suus disposuerat amoverit.
XXII Qualiter hludowicns clementissinw
cum consensu episcoporum vtce su P racilCtœ ce ^ cü
tpimpatm» ‘ au, ‘ tola “‘
maburg ensl seJi ad i unxmt ’
XXIII Qualiter guntharius coloniensis archie-
piscopus ad quam sedes bremensis antea suffraganea
fuerat huic constitutioni restiterit, sed perlata heee
eadem res jubente supradicto rege per Salomonem
consiantice civitatis episcopum ad sedem apostolicam
a venerabili papa nicolao pallii et decreti auctori
tate firmata sit.
XXIIII De familiaritate supra dicti anskarii
archiepiscopi apud horicum regem danorum et qua
liter ei concessent ut in portu quodam regni sui
sliaswich vocato ecclesiam fabricaret.
XXV Qualiter idem dei sacerdos pro gente
sueonum denuo sollicitus iter suum ad illas partes
preeparare coeperit. Et de visione qua adalhar-
dum clarissimum quondam abbatem suum sibi heee
eadem proventura nunciasse vidit.
XXVI Quod in eadem legatione missum pariter
et signum regis horici secum habuit. Et qualiter
ille adveniens regem et multitudinem populi nimio
invenit errore confusum.
XXVII Qualiter ibi in magna angustia positus
cognovit gratiam Dei secum comitari et de consen.
su populi ut christianitas apud eos celebris habe
retur.
XXVIII» De concessione regis ut apud ens ec
clesia ? fabricarentur et christianitas coleretur. Et
quomodo dominus episcopus nepotem ganzberti erim-
bertum nomine manibus regis commendaverit , ut
ibi sacerdotis ofßcio fungeretur.
XXVII1I De visione qua prcevidit angustiam
mentis quam in ipso perpessus est itinere.
XXX Qualiter virtus domini post hanc pro
fectionem suconibus patefacta sit. et de votis spon
taneis quce ipsi domino Christo devoverunt.
XXXI De morte horici regis ac primorum ejus
et de persecutione christianitatis quce facta est
sub horico juniore.
XXXII Qualiter pro hac causa dominus epi
scopus horicum juniorem adierit. Et qualiter ipse
omnia quce antecessor suus concesserat , stabilient
et insuper etiam auxerit.
XXXIII Qualiter prcedictus gauzbertus episco
pus quendam presbyterum nomine ansfridum ad sueo
niam miserit et quod ipse audito ejusdem episcopi
obitu exinde reversus non multo post dejunctus
sit. pariter et de ragemberti sacerdotis peremptione
atque rimberti ad easdem partes profectione.
XXXIIII »* vanas pynfstutir/jriim at»-
gustias domini ebonis archiepiscopi semper consola
tionibus exhortatus sit. Et de fervore fidei eorum>
quem de praedicta habuerunt legatione.
XXXV De vita et conversatione memorati san.
ctissimi patris anskarii.
XXXVI Quomodo omnia fere quce ei proven
tura erant prius per somnium sive per intimam
revelationem in mente sive per excessum ipsi reve
lata fuerint.
XXXVII Et de visionibus duabus hujus tei
probationem monstrantibus De pastorali ejus gra
tia et quomodo contumaces mandatum ejus prava-
ricantes (sic).
XXXVIII De prcevaricatione nordalbingorum et
correptione et qualiter id ipsum ei prius cœlitus
ostensum sit.
X vXVIIII Q. uod multi oratione illius et un-
ctione olei sacri sanati sint.
XL De infirmitate corporis ejus assidua et de
ultima fatigatione. Et qualiter pro tristitia animi
sui pro excessu mentis divinitus consolatus sit.
XLI De procuratione omnium necessitatum. Et
de modo atque tempore transmigrationis ejus.
XLII Qualiter ipse exempla omnium sanctorum
secutus finem vita sua in bono certamine consuma-
verit. Et quomodo martyrii palmam pacis tempore
veraciter tonsecutus sit.
EXPUCIUNT CAPITULA

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.