CARMEN
I7Û
Konnnger Karl aff Foglevik c ),
Han var offuer alla infödda riik.
Haffde hau manliga striit emot Rydzen,
Tha haffde han ekke flyt til Pryszen.
Otroliga gömme finnea och ther,
Thess minne bleff han3 bade ther oc här.
Fienda göra sik ther aff gaman,
At thet gar bort som sa legs saman.
Vill Konunger stadugt j landet bliffua,
Han skall ey med sina Rade kiffua ,
Oc vara ey sielffuer eensinna d).
Om han vill nogen godan seger vinna.
Haffue visa Domare mäd sik,
At Lektom oc Lärdom skee ey swiik.
Ee huart han far, tha lato them fölia,
Hans oförstand tha kunna the hölia.
Oc lata them till domana swara,
Oc han siit hoffwet til annan spara.
Holle Lagen oc sina edher,
Oc vara ingom heskeliga vreder :
Vethe likavell sjelfuer Lagen,
Thy ther aff gonger aller agen.
At got myn* offen... -.UUl* gaa ,
Ar Konunger god , thet skeer veil saa,
Vara ther mest som best torff vidh,
At the ther boo ma niwta sin frid,
Thet hörer oc till Konungx belle e),
Ey minska riikit oc less vello.
Thet vara eiliges mykit flat/),
Han skulle opbäre Rikesens skat.
Konung Karl vartenkilg) oc led stort had,
At han giffte sik mot Rikesens Raad h).
Hvar stadge haffue serdelis kläde ,
Oc eij osid var Herrane hääde :
Slita dyr kläde och fara med bram i)
Oc vara matlöös, thet är stor skam.
Slita Vadmall k) är landzens sider
Almogen tha han torff tess vider.
Gamalt folk i huarie soken
Swerjer thet aa messebooken,
At the i vadmal vigdes tha,
Högfärdoge ödmiwkten nu forfcma,
Tha Främmande bud the 6Ökia hiit,
Lata sina fölgia tiith.
Haffue scriffskola j huariom stad,
Ther om vise mannen badh.
Huru embetzmen sit embete sköta,
Ther eij haffuer koo med kroppe böta.
Longt örlig och mong Herra möte
The swaka /} frelsit oc thet förnöte.
Tha Finska Herrana plägede komma,
Folkit i Flothan var stor swmma,
Tha bygde ey Ryszer her in oppaj
En stor aga haffde the tha.
Konungér störke Rikesens träsell tnj t
Eller han varder om side väsell n),
Skenke eller sölff oc gull,
En han giffuer bort Rikesens tull,
Som Mynlhet plega oppeholla ,
I sölff vtan gijri thet volle.
Oc j huarie Gruffua noget par o),
ÖOU. y .„J gee( J a £jf a jj er vaj%
Ther kan ey noget goth regement v«*,
Then dryk oc dobell vill försuara.
En drukken man oc en galen
Them skell ey aat utan dualen.
Öfue sit folk oc sina hesta,
Then sina fienda vill at gesta.
Fructande är Ryszeer oss vinne,
Om vi oss ey annars besijnna.
Hedninga leffua med atherholl,
Thy the haffua eij annath voll.
Then Län haffuer eller festa,
Geste eij frelsit eller presta,
Thera herra bera storan twnga
Med Konunger, tha som nogen aa bunga p).
c) Pnedium equestre in paroecia Tryserum, Smo-
landiæ.
d) Ensinnig, envis, tenax.
c) Bälle, potentia. Båld, potens.
f) Flat, fl att, indulgenter.
g) En kling, uxore orbus.
h) Hæcce observatu digna existimamus.
ï) Bram, prâl, luxus, pompa.
h) Hodie corrupte Wallmar, pannus vilior.
I) Försvaga, debilitare.
m) Drätsel, fiscus publicus.
n) Väsel, usel, miser, pauper,
c) Fodinarum participes Reges nostri olim fuere,'
p) H. e. quando quis hostiliter nos invadit. &
Bunga, bänga, banka, percutere, ferire.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.