ite .
4o
I. CHRONICA
pescuit, et domum regressus depositis regalibus, vestes lugubres assum-
sit, et se discalceatum ante valvas ecclesiae in terram projecit ac poeniten
tiam egit, quem Episcopus introductum ante summum altare statuit, et
poenitentiam satis gravem injunxit. Post hæc convocata multitudine po
puli, Rex suum reatum publice est confessus, et coram eis Episcopo mul
tas gratias egit, quod eum in iniquitate sua non reliquit; ecclesiae autem
Roskildensi multa bona largitus est perpetuo possidenda j).
Hail Ingoni successit in regno frater ejus Halstanus. Hic erat homo
sta- mansuetus, benignus et tractabilis, et omnia in meliorem partem inter
pretatus, in bona concordia et tranquillitate regni negotia dispensabat. De
cujus morte gens Sueorum, multo moerore confecta, quasi paterna funera
deflevit t ). Hoe tempore mortuo Suenone Danorum rege, cum mul
tos haberet filios, duo post eum in discordia sunt electi, Haraldus sci
licet et Kanutus. Nam nobiles et tyranni Haraldum sibi praefecerunt
pro rege, eo quod sub eo esset eis licitum et liberum vivere de rapina.
Plebei autem et praecipue Scanenses, Kanutum regnare volebant, Scientes
quod violentias tyrannorum comprimeret, et quietos ac pacificos defensa
ret; sed Haraldus praevaluit in vanitate sua.
Invenitur in quibusdam chronicis, quod post Ingonem regnaverit fi
lius ejus Ragüaldus, et Helena regina, et Philippus patruelis Ragualdi, fi
lius Halstani, qui erat frater Ingonis «)*
p *£ Defuncto Halstano, Philippus filius ejus in regno praeficitur gubernan-
iip_ do. Erat autem Philippus patri per omnia in vivendo et regnando con-
Fu * formis, homo pacificus et mansuetus, omnium subditorum suorum bene
volentiam hauriens et amorem. Cui contemporaneus erat in Dacia S. Ka
nutus, filius Sueonis regis, et frater Haraldi, quo defuncto Kanutus rex ef
ficitur. Hic a fratre suo Olavo, Duce Juciæ v), blande decipitur, et oc
culte supplantatur, quem dum rex captivare mandavit, servi sui contra
dixerunt, asserentes se non posse regiam progeniem captivare. Frater ta
men regis eum vinculis mancipavit, et sic in Flandriam mittitur captiva
tus. Hunc Kanutum quidam Secretarius suus, Blacco suo sermone x), se
ductum in ecclesia Ottoniensi cum fratre suo Benedicto, cum plebeia mul
titudine in Regis necem unanimiter conspirante, transfosso latere jugula
vit, anno Domini MLXXXVIII. y) Habuit autem S. Rex Kanutus ”uxo
rem filiam Comitis de Flandria, nomine Eddele, et genuit ex ea duas fi
lias, scilicet Ingegerd em et Ceciliam, et unum filium Carolum nomine,
quem, mortuo rege, reversa ad patrem in Flandriam secum tulit. Hanc
Jngerdem duxit uxorem Fulko, nobilior vir totius Sueciæ, qui genuit ex
ea duos filios , scilicet Benedictum et Kanutum, et ex hoc Kanuto natus est
Birgerus Dux Sueciæ &). Ceciliam vero duxit princeps Gothorum a), et
genuit ex ea duos filios Kanutum et Carolum , et ex his disseminati sunt
potentiores in regno. S. Kanuto successit in regno frater suus Olavus, quo
regnante, fugit in Sueciam frater ejus Ericus Egoth £) cum uxore sua Bo
tilda
s) Saxo. L. XI. p. 209.
t) Chron. Rhythm, min. p. 258 .
u) E Cat. Reg. N:o 2. verbotenus.
v) Cod. 2. male: Russiæ.
x) Messenius perperam: blando sermone. Cfr.
Saxo, L. XU. p. 2x9.
O Cfr. Chronol. N:o XVI.
z) Cod. i. in margine addit: ”Alibi habetur
el verius quod Benedictus fuit pater Birgeri Du
cis’’.
«) Ericus, Gothorum praefectus. Saxo, L,
XII. p. 221. Clr, JLagerbring, S. R. H. X. If.
p. JOi. qui tamen Peringskoïdium injuste taxat '
quasi omni destitutus veterum auctoritate Ericum
hunc Gothorum principem appellaverit,
i) Eyegod.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.