tur ex eo tempore Imperator, hoc est, per tres Cancellarios> scilicet Ita
lic, ut est Coleniensis Archiepiseopus; Galliæ, ut est Tre virens is; Germaniae,
ut est Moguntinus, et per quatuor laicalis status Principes Electores et Ro
mani principatus Officiales* Est enim Marchio Brandeburgensis Camerarius;
Dux Palatinus Dapiferj Rex Bohemiæ Pincerna; Dux Saxoniæ ensem por
tans, unde versus;
Moguntineiisis, TVerifénsis , Coloniclisiü,
Quilibet imperii fit Cancellarius horum,
Et Palatinus Dapifer, Dux portitor ensis,
Marchio Præpositus Cameras, Pincerna Bohemtist
Ili statuunt Dominum cunctis per tempora summ tum
Hoc quoque tempore Gilbertus aut Gillibertus, monachus Floriaderh
sis, dimisso habitu fecit hornagium diabolo, ut omnia ei ad votum succe
derent, quod et diabolus ei promisit, inireque profecit. Habuit discipulos
Ottonem Imperatorem, Robertutn regem Francise, ht Archiepiscoptis Re
mensis, inde Ravennas, inde Papa. Et tunc quaesivit a diabolo, quaindm
esset victurus, qui respondit, quarndiu non celebraret in Jerusalem. Ce
lebrans autem in capella Jerusalem Lateranensi, ex strepitu daemonum
mortem sentiens imminere, publice confitetur, crediturque misericordiam
consecutus. Fecit sequentiam: Sancti Spiritus adsit nobis gratia, etc. o).
Post Stenkillum regnavit In go, vir magnæ strenuitatis et liberalitatis, 45
magnanimus et justitiarius præcipuus, et praecipue in se ipso, ut testimo- 1 " 8 '
nium habuerit a toto regno, quod nunquam contra Leges patriae deliquis
set. Hunc dicunt contra Dacos in Scania pluries triumphasse, et ad extre
mum ipsam Scaniam plena jam possessione tenuisse. Sed postquam eam
in suo dominio triennio habuisset, nocte quadam dum rninus fideliter a
suis, quasi de Scanensibus jam securus, servaretur, clanculum est occisus.
Quod audientes Vestgoti, corpus suum de loco occisionis rapientes, insuam
patriam detulerunt, et in Varnhem monasterio sepelierunt p).
Huic vero contemporaneus erat Sueno ille rex Daeiæ, de quo ali
qua superius sub rege Amundo Slemme sunt narrata, sed per anticipa
tionem dicta occasione patris sui Sprakalegh, qui eundem Amundum
occidit etc. Hoc tempore Scania erat sub Episcopo Roskildensi quo ad
spiritualia. Tunc autem elegerunt sibi duos Episcopos, unum scilicet
Henricum, quem ponebant in Dalby; alterum Egijnum, cui Lundis da
bant sedem; sed Henrico male mortuo, solus Egijnus Scaniam sibi attra
xit q). Hoc tempore Haraldus, frater S. Olavi, cujus anno XV. S. Olavus
occisus est, qui in Byzantio ex eo tempore exulaverat, reversus in Norve-
giam rex creatur, et contra Suenonem in Daciam proficiscitur, et bis con
tra eum triumphat. Tum Dux Norma nui æ regnum Anglise sibi subegit.
Accidit hoc tempore quosdam milites Daciæ, in quadam invitata r) regi
Suenoni graviter detraxisse, quo cognito Rex fecit eos in ecclesia Roskil
densi occidi. Episcopus autem Roskildensis Vilhelmus Anglicus dissimu
labat; sed quodam die, cum Rex vellet ecclesiam intrare, indutus occur
rit ei ante valvas ecclesiæ, prohibens ei ingressum, et rejicieris eum cum
baculo pastorali. Servos autem suos volentes Episcopum trucidare Rex com
pescuit
o) E Cliron. Mart. Poloni, p. 544.
E Chion. Pros. & Rhythm, min. verhotefius.
cj) Saxo L. XI. p. 2 o 5.
/) Solenne convivium.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.