502
XI. HISTORIA
sa. O admiranda virtus divina! O praedicanda ubique ejus potentia!
O per omnia et in omnibus laudanda ejus misericordia ! qui ita confesso
rem suum laetificare dignatus est, ut, quam pretiosa est in conspectu Do
mini mors sanctorum ejus, tot miraculis attestantibus ostenderet. Lux cœ-
litus emissa vasto gurgiti, inter crispantes undas vim Ventorum non me
tuens, resplendebat, saxum ingens inter fluctuantes undas enatabat, insen
sibilia capitum ora voces clarissimas emittebant, et per linguæ officium
verborum motus plene et perfecte informabant. Quis namque talia au
diens non obstupescat ? Quis non elinguis fiat ? Igitur vir Domini tantis
miraculis cum misericordia Domini inflammatus, ac spe in Domino confor
tatus, eo robustior in Domini virtute existens et de die in diem profi
ciens, postquam beata suorum nepotum capita digne apud se recondita
collocaverat g), vigiliis, jejuniis et continuis orationibus semetipsum exi
naniens exercere studebat, et gratias Deo omnipotenti quotidie persol
vebat.
Interea Olavus Rex Sveciæ, de quo supra mentio facta est, collecto
exercitu, cum manu valida Værendiam venit, homicidas seu conspirato-
res, qui in necem sanctorum grassati fuerant, justa animadversione dam
navit. Audiens itaque populus terrae destinatum Regis erga malefactores
judicium, timuit et formido titillabat corda audientium. Cumque Regis
iram, quam juste patiebantur, mitigare attentarent, indixit eis numerum
argenti et auri talentorum i\ videlicet pro unoquoque illorum ternam satis
factionem /). Collecta igitur pecunia, Rex commune indixit placitum, et
allatam in conspectu omnium ipsam praedictam pecuniäm effuderunt. Rex
itaque advocans virum Dei, hujuscemodi verbis ipsum alloquitur: Scimus
o dilecte Deo, tuam excellentiam in tuorum nepotum occisione pervalde
laesam. Quapropter ad injuriam tibi factam depellendam* et honoris tui
celsitudinem restaurandam, hujus fulvi metalli numerosa pondera /), sub
veniant. Ad haec vir Dei respondit: Scimus, bone Rex, et vere scimus,
divinam in hoc facto majestatem nimis fuisse laesam, unde injuriam no
stram facilius contemnere possumus ; sed quia te, o Rex, præ omnibus
decent auri argentique divitiae, sint tibi ista et honori tuo famulantia,
possessionumque tuarum mansiones, quas in Hoff et Tiurhy «,), regia
dignitate possides, ad honorem Dei et utilitatem sanctae ecclesiae perpetuo
habendas concede n ). Audiens autem Rex petitionis ejus constantiam,
voluntati ejus libenter annuit, & possessiones, quas vir Dei expetierat,
auctoritate regia Wexionensi ecclesiae perpetuo confirmavit. His autem
transactis, vir Domini ad arma recurrens consueta, orationibus et lacrimis
seipsum Deo saerificium in odorem svavitatis mactabat, et gregem sibi
credi-
g) Effigies S. Sigfridi, Iria nepotum capita vase in
clusa in sinu gestantis, in pluribus Ecclesiis Sveciæ ad-
liuc conspicitur. Eandem effigiem, acu affabre pictam,
observavimus in vetusta Dalmatica holoserica, quam
an. i483 Jacobus Ulfonis ArchiEpiscopus Ecclesia: ca-
thedrali Upsaliensi dono dedit.
A) Cod. Laur. Odonis : munus.
i) Cod. Baazii addit: et ut unusquisque binas
sportas m structuram templi annuatim exponere pro
mittat.
Terna satisfactio. Svetice : till Treskiftes.
t) Hæc ad genium sequioris ævi magnificentius di
cta sunt. De argento Solummodo Metaphrasis Svecana
sanior mentionem facit.
m) Quæ deinceps partem non exiguam effecerunt
prædii Cronobergensis, arce egregia muniti, cujus ru
dera adhuc supersunt. Olim sedes Episcoporum, hodie
vero Satraparum Wexionensium, qui hanc ob caussam
Cronobergenses etiam salutantur.
n) Cod. Baazii addit: etiam indicta sporta structu
ra: templi ejusdem.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.