EPvICt OLÀt
ctisque sedibus suis ac totis viribus suis totas Romanas ingressi provincias
etc. post pauca subjungens: Quorum fæminæ majorem terrarum partem im
mensis caedibus deleverunt. Scribit idem Orosius sic: Anno ante Vrbem con
ditam CCCCLXXX. Vesoses rex Ægipti, meridiem et septentrionem, di
visas pene toto coelo et pelago plagas, aut miscere bello aut regno suo jun
gere, studens, Scytis bellum indixit, missis prius legatis, qui hostibus paren
di leges dicerent* Ad quse Scytæ legatis responderunt, stolide opulentissimum
regem adversus inopes sumsisse bellum, quod timendum ipsi magis ver-
sa vice foret, propter incertos belli eventus, nulla praemia, damna ma
nifesta j porro sibi non exspectandum, ut ad se veniatur, sed ultro pisedse
obviam ituros: Nec mora, nam dicta factis insequuntur. Primo ipsum
Vesosem territum refugere in regnum cogunt, destitutum vero exerci
tum invadunt, omnemque belli apparatum capessunt, universamque Ægi-
ptum, nisi paludibus impediti repellerentur, populavissent. Inde continuo
reversi perdomitam infinitis caedibus Asiam vectigalem fecere; ubi per
quindecim annos sine pace immorati, tandem uxorum flagitatione revo-
cantur, denunciantiuin, ni redeant, sobolem se a finitimis quæsituras ni)*
Scribit et alia de Gothis quam plurima, et quæ ante adventum Christi in
carnem, et quæ postea per eos sunt facta. Sed et de Gothorum gestis et
eorum gente divisa, omnes pene libri chronici sunt repleti, Gothice scri
bente Albanio n), Græce Dionysio 6), Iordane, Godericop), Toletano Leo
nardo g), aliisque quam plurimis, qui scribendis annalibus diligentissi-
mum studium impenderunt, Latino sermone scribentibus*
Sed hæe omnia a praesentis opusculi compendio tanquam aliena sepo
sita sunt. Ea duntaxat, quæ per Reges post Christi adventum patriam
gubernantes sunt gesta, narrari debentur. Hoc solum tetigisse sufficiat,
quod quanto erant Gothi Romano imperio graviores, (nullius quippe gen
tis impetum tantum timuit Romana potentia) tanto erant, cognita Chri
stianae religionis veritate, et Romani principatus justitia, in defendenda
fide catholica et tuenda republica promtiores, et pacis studiosissimi secta
tores, Gothorum vires suumque periculum ad expugnandas omnes gentes,
adversarias Romanæ societati, familiarissime offerentes, sibi quidem pu
gnantes, sed imperio Romano vincentes.
Philimero defuncto, dicitur post eum Nor dia n filius suus suscepis- 7:
se regnum r), sed brevi admodum tempore regnasse. Nam cognita morte 4°^
Philimeri, Hernith Ruthenorum Rex ab eodem Philimero subactus,re-
sumtis viribus et vindicandi animo instigatus, Regnum Gothorum inva
sit, et regem nativum in Danorum insulas detrusit. Hoc autem faciendi
vires sibi ministraverat, inopia bellatorum, quibus erat Philimeri filius de
stitutus. Cum enim Godhericus et post eum Philimerus, terras alienas et
exteras debellaturi, omne robur exercitus virosque bellatores, fundibula
rios, sagittarios, arcuque sagittas mittentes (quo bellandi genere Gothi
erant doctissimi) a patria eduxissent et omnem robustam juventutem ad
invadendum regna remota, suis persuasionibus, ut victores fierent, indu
xissent, vacuefactis suis sedibus viam dabant hostibus subintrandi, et in-
eo-
i m) Ex Orosio 1. c. Cap, XIV totum heic ex
scripsit Noster.
n) Sic. .Lege: ADiaoio.
o) Dionysius Alexandrine*'
p) Sic. Lege: Roderieo.
q ) Eeoilardus Aretinus, qui Procopi-um e Græ-
eo in Latinum transtulit. Ipse Codex Aretini ni
tidissimus, quo usus est Noster, in Bibliotheca Acad.
Upsal. adest. Catal. Benzei. N:o 82 .
r) Chron. Rhythm, minus 1. e. p. 253;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.