S. HENRICI
333
quenter inferret £)> Sanctus ïtex Ericus, assumpto secum ab ecclesia Up-
salensi beato Henrico, collectoque exercitu, contra nominis Christi et po
puli sui inimicos expeditionem dirigit A). Quibus potenter fidei Christi et
suo subjugatis dominio 0» baptizatis plurimis j) ae fundatis in partibus illis
ecclesiis A), ad Sveciam cum gloriosa victoria remeavit.
Beatus igitur Henricus, vineæ domini cultorem et custodem se di
vinitus constitutum considerans, ad irrigandum imbre coelestis doctrinae
novellas neophytorum plantulas, et ad corroborandum Dei cultum, in
partibus illis audacter remansit, non metuens se quibuslibet adversis ex
ponere, ut posset gloriam Dei dilatare /). 0 quantus fidei fervor, quantus
ardor divini amoris altare aureum cordis devotissimi Pontificis accende
rat, qui postpositis opulentiis rerum, et amicorum solatiis, et Upsalensis
praesulatus sede sublimi, pro pauperum et paucarum ovium salvatione,
multis se mortis periculis exponebat. Illius imitatione pastoris, qui re
lictis nonaginta novem ovibus in deserto, unicam errantem requisivit, et
inventam ad ovile propriis impositam humeris reportavit.
Cum vero aedificationi et confirmationi Finlandensis eeclesiæ pru
denter et fideliter insudaret, accidit ut homicidam quendam ob ipsius fa
cinoris immanitatem ecclesiastica disciplina vellet corrigere, ne facilitas
nimia veniae incentivum delinquendi praeberet. Quod salutis remedium
infelix vir ille sanguinum contempsit, 'et in suæ vertit damnationis au
gmentum, odio habens se salubriter arguentem. In ministrum itaque ju
stitiae, et in suæ salutis zelatorem funestus insiluit, ipsumque crudeliter
trucidavit. Sic sacerdos domini, acceptabilis hostia, divinis oblata con
spectibus, occumbens pro justitia, templum supernae Jerusalem cum glo
riosi palma triumphi feliciter introivit »>)•
I. Post-
rr) Fennones, praesertim australioris Finlandiæ quidem Kiulo occisum fuisse S. Henricum, adeoque
insularum habitatores, exemplo vicinorum suorum ma- ad borealem plagam iler tum suum, iucolasque vel in-
xime congenerum sibi Estorum, iamosorum olirn pirata- stituendi vel domandi studium convertisse, veteri fama
rmn crebris latrociniis Svecicas oras infestasse, testi- (Append, i. §.2.) traditur; sed ultra Björn eburgensis ta-
monio veterum satis constat. Has Hostium incursiones men hodiernas urbis viciniam, primos liosce suos socio-
et clades pluribus locis lacui Mælero adjacentibus no- rumque conatus haud fuisse progressos, ex historia
men dedere e. gr. Estaskär 1 . Estaklippa. Estonum susceptae C fere annis serius Birgeri Jarli in Ostro-
eniin nomen non uni modo illi genti, quam hodie vo- bothniam, Tavastiainque expeditionis, probatum ivit Cei.
camus, sed pluribus littus maris Balthici orientale oc- Porthan, 1 . c. In Tavastiam usque penetrasse, si non
cupanlibus tributum olirn fuisse, ipsa ejus significatio, Begem ipsum, relictos tamen hic Svecos, ex Bulla col-
Orien tales in genere denotans, indicat et confirmat, ligi posse videatur Gregorii IX. Archiepiscopo Upsalensi
quocirca Legiferos Finlandiæ judices regionum orien- et Suffraganeis data an. 1237 d. 9 Dec. qua mandat,
talium ( Lagmän i Österlanden) salutant diplomata ve- ut Sveci crucis signaculum assumant, ad expugnandam
terum. De cetero ad piraticam Fennonum vivendi ra- Ta vastorum nationem, olirn multo labore et stu-
tionem manifeste alludunt vetustæ apud eosdem Carmi- dio eorundem Antistitum et prædecessorum suo-
num reliquia?, Runæ appellat®, de quibus cfr. Porthan, rum ad fidem catholicam conversam, quare hi Ta-
ad P. Juristen, p. 5 o. vasti, a fide relapsi, Christianorum hostes crudeles, et
h) Ad quam Finlandiæ oram S. Ericus appulerit, Apostatæ appellantur, v. Celse, Bullar, p. 67.
sollicite disquirit Cei. Scarin, 1. c. et verisimillimum pu- j) Fennonibus ad fidem Christi allectis S. Baptia-
tat, in vicinia urbis liodiernæ Aboensis armatos Apo- matis lavacrum S. Henricus contulit e fonte Kupisa-
stolos exscensionem fecisse, quo loco sedem novæ re- la, extra portam australem Aboensis urbis scaturiente,
ligionis præcipuam non multo post constitutam reperi- inde dicto S. Henries vulgo Kuppis källa, ac dehinc
mus, Templum Cathédrale non procul ab hoc liltore in multo honore habito ( Offerkälla ). Hæc ex veteri
exstructum, Urbem totius regionis primam conditam, fama narrat Hasselquist, Rosa orbis arctoi, 1. c.
et Arcem propter ostium amnis munitam, quæ quam- h) Ex brevi ac turbulento tempore, quo rebus eccle-
vis sensim evenisse haud nesciamus, demonstrare ta- siasticis præfuit S. Henricus, manifestum est, heic non
men non obscure primi appulsus, belli et victoria? Io- agi de ædibus sacris abeo exstructis, bæ enim aliquanto
cum videntur, v. Porthan, 1. c. serioris sunt ætatis; sed solummodo de novellis hac
i) Quam late arma sua S. Ericus hac expeditione in regione ecclesiis, seu sparsis fidelium coetibus,
circumtulerit, quamque magnam Finlandiæ partem mox quos Christo collegerat Noster. Sic evanescunt, quæ
subegerit, definiri quidem exacte nequit, vix tamen Criticos olTenderunt, obstacula ex bisce potissimum ver-
nisi maritimam Finlandiæ propria? sic dicta? ac forte bis desnmta.
Satakundiæ oram, nec non Nylandia? adiisse, magisque /) In Brev. Skar. desunt sequentia in hac periodo,
austrum versus quam orientem et septentrionem, suam m) Brev. Skar. Stiengn. Aios. Lund. finiunt. Rrev.
dilatasse ditionem videtur; cujus consilii rationes fa- Lincop. insuper habet Mirae. I. VI. et XI. quæ Lect.
eile ex ipso situ locorum reperire licet. In paroecia Vil.. VUE et IX. constituunt.
Tom. 11. 84 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.