Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

S. ERICJ REGIS. 
3i5 
at i dödzlone bedes the maat som strax döö. Tå sade broderen, Jag will nu siga messo af 
S:te Erich och sedan höra tina skrift och ända annor stycke, som sielena rörer och behöf- 
wes. Tå messan war vte, tå skriftade hon sig och tog Gudz lekamen och satte samman Te- 
stamentett och fick sig maat, och innan stackotan tijd wart helbregda. The samma Jungfru 
Sade at hon hade skälfwo, som kallas quartana , i hallt annat åhr, och ta hon hafde lofwalt 
S:te Erich ett löfte, ta wart hon quitt the skälfwona. q) 
Duo Miracula postmodutn patrata . *) 
Jlmo D:in MCCCCI1I. in translatione Sancti 
Erici, quidam Joan Andersson de parochia Vi- 
kingaker a), de villa Barkasætir b) coram De 
cano , et quibusdam Canonicis Upsalensibus filium 
suum X annorum prcesentavit, quod filium dixit 
fuisse omnino mutum usque ad sextum annum ce. 
tatis suce , pro quo votum fecit Sancto Erico, 
quod cum filio et oblatione visitaret Sanctum E- 
ricum. Moxque ruptum est vinculum longi si 
lentii et puer infra quartale anni perfectum usum 
loquendi juxta suce edatis possibilitatem recepit. 
Anno D:ni MCCCCX1. in profesto Beati 
Erici, quidam Hanis Waltarsson de parochia 
Fasta c) qui per annum cum dimidio loquelam 
et auditum per gravissimam infirmitatem amise 
rat, loquelam et auditum recuperavit in prato 
Mora äng d) peregrinando , et erat tunc dies se 
ptima post votum peregrinationis emissum. 
Huru en pilt Jich sit måål igenl 
Ahr effler Gudz börd M.CD.III â Sanchte 
Erichz dag effter Julen, kom til Vpsala Jo wan 
Andersson, af Barkasätter i Wijking- 
åker, med sin Son, som war opâ tijonde åhret 
och sade för Däkinen och andra Canika, att 
then samme hans son war alztingz mällöss och 
dumbe til at han war opa sitt sietta åhr, tå 
lofwade han, at wille S:te Erich honom hiel- 
pa, tå wille han giöra sina Pelegrims ferd til 
Vpsala med förnempnde sin Son, och sitt offer, 
och strax lossades Piltens tungaband, och in 
nan ett fierdingz åhr talade hwad han wille 
efilter sin ålder- 
Huru en fick måål och horssl igen. 
Åhr elfter Gudz börd i4ii å S:te Erichz 
afton, fick Hanes Mårtensson sitt mål 
och hörssl igen, tå han war stadder opa Mora 
äng, i sina Pelegrims färd til Sie Erich, som 
han hade för then samma saak ’skuld wtlof- 
wat, hw'ilken Hanes hafde mist både måål 
och hörelse i halftannat åhr, af enom storan 
siukdom, som han hade tilforende haft, och 
thetta Jerteken skedde opå siunde dagen se 
dan han hafde giort S:te Erich thetta löfte. 
q) Epilogutn Israelis Erlanili metaplirastes Svecus a) Nomen vetustum et sat memorabile paroecias 
omisit. hodiernas W i n g a k e r in Sudermaimia. 
*) In Margine Rcg. Ups. manu recention addita. b) Hodie Bark sä ter. Schefferus male: Barka- 
Svecana vero metapHrasis ntpote posterioris ætatis liæC- saker. Etiam in hoc nomine ut in ceteris ferme oinni- 
ce duo miracula, absque ullo discrimine, in contextu bus nominibus propriis hallucinanlur Editores Act. SS. 
habet. Scbefierus in additamento p. l85 unum edi- c) Paroecia Roslagiæ. 
dit , alterum vero prorsus omisit. d) Pratum percelebre, uno lapide Upsalia distans,
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.