Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

S. ERICI REGIS. 
agi 
halp. Sedan löste the fotterna och togo bortt kaftan w munnen och sägo in i hennes mun 
och funno genesten et stort Jerteken, att tungan som hon hade alla sunderbittitt så att hon 
war all sargatt och blodog, att bloden flott af henne, war strax sa heel och reen worden, 
att ther syntes hwarken sââr eller ärr efter som henne sakat o) tilförende. Och sa wart then 
quinnen fulleliga heel och helbregda til sinne och skäl p), som hon tilförende war , vtan att 
hon blef dumbe och mållöss sä godt som i ett halft âhr, af enkannerliga Gudz rade och dom 
som wii icke wetom ; utan för then skuld att Gud wille än yttermere bewijsa S:te Erichz 
ähra i hänne. Sedan ta Sanchte Erichz dag instundade , ta flydde then quinna med alt sitt 
folk innerliga til Gud och S:te Erich bidiandes honom ödmiukeliga att såsom Gud gaf henne 
sin sinne och skäl igen och lächte hennes tunga af allan werk och sââr, sa wille han och 
werdigas för S:te Erichz bön skuld gifwa henne sitt mââl igen, och tå hon thette giorde, los 
sades strax hennes tunga band och hon talade frijliga, tackandes och lofwandes Gud som sa 
miskunsamliga halp vr sä mångahanda och stora wända för Sanchte Erichz bön skuld. Thet 
te Jerteken oppenbarliga försöchtes <jf) och kungiordes i Prestamötett nestkommende i Vpsala 
Domkyrkio. 
20 . 
Huru Herr Magnus fisk bStter r). 
Welbördig Man Her Magnus, Johannis Angeli Son, wille fara till Vpsala af Stocholm 
opâ Wärfru dag som kallas nativitatis s), wart brat sinker, sâ att han motte liggia opâ sengena i 
sin gärd Nääs tre daga talade i hufvudwilla och wiste eij hwad han sade och the andre tre nest- 
föliende dagar tå fick han sit sinne och skäl igen, och tå war han mållöss och talade intett, 
och i alle the sex dagerne kom vti honom hwarken wåt eller törtt. Nu tå hans wenner sägo intet 
hopp til hans helso och redde til thet som skulle tiena til Jordena och hans sielarycht och begen- 
gelse, thå lofwade broder Israel hans Systerson/) och her Håken hans Capelan och Knut 
hans Småswend att the wille gå barfötte från Flöte sund till Vpsala, om Gud werdiges för 
S:te Erichz skuld gifwa then siuka, som the ingen lijfz wan sago til, så myckna nåd at han 
kunde något fåå tala och skicka om sit siälagagn som honom wårdade. Och genesten ther- 
efter sompnade then sinke och waknade litett elfter, opâ siette dagen sedan han så hardeli- 
ga siuker wartt, och the helte litet wått i munnen hans och han galt swolget thett neder 
och fick strax mââl sâ at the som när honom stodo kunne vetta hwad han mente. Dagen 
effter som war Lögerdagen let han leda sig i sit Cappel och hörde Wärfru Messo, och fick 
sedan än bättre tala dock icke fulkomliga som han wille. Dagen eliter som war Sunneda- 
gen gick han til Vllatuna och opâ Mânedagen som war belge Korssdag lor han sina Pele- 
grims 
o) Sak a, laedere, cfr. Ihre in li. voc. 
p) Skäl, ratio. lade skälig, rationalis. Oskä 
lig, irrationalis. 
q) Försöka, undersöka, experiri, inquirire. 
r) Bötter, bot, botemedel, remedium. 
ä) Die 8 Septembr. H- Kors da g, d. i4 ejusd. 
f) Onod sequenti illustrabitur schemate: 
Jolianncs Angelus, senior. 
I .1 
Magnus. Catharina , ux. 
Erlandi Israelis. 
Israel Erlandi.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.