Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

S. ERICI REGIS. 
287 
J 5. 
Om storm och ginweder. 
Âhr efter Gudz börd M.CCC.IIII. broder Peder af St. Dominici orden, Priare k) öff- 
wir prouinciam Dacie, hafFde hållit Capittulum med sina brödre i Skäninge i) och wille lara 
ölwer Wetter til Schara, och tå han war wid Alwastrom , tå kom så stor storm och gin 
weder at han nöddes ther lenge dwälias. Tå kallade han S. Erichz hielp och genesten mott 
alles theres hop wart lungt och blidt wäder, af Gudz macht och nådh sotn biuder wedrena 
och hafwena och the lyda honom. Och så fick han medh godan wederlek vtan Avåda och 
wånda komma öfwer siön, hwilket dock syntes Munkomen och androm omögeligit, och thette 
sade förnempnde broder för sina bröder. 
I 7* 
Huru di dt fodt barn fick lijf. 
Âhr efter Gudz börd M.CCC.V. Fru Rarqborgh> Her Folka Hustru iFånööÄ), i barn- 
sott war stad i lijfzAvåda, hon lofwade att hon wille gå barfötl til Vpsala af Flötesund, och 
att hon wille ofra til S. Erich ett pund wax, om så Avore att hon motte skilias wid barnet 
Adan lijfzwåda och motte sitt lijf niuta, och strax födde hon barnett än ta att thett war dödt 
och inte lijfzteken i ty i liera tima , och modren therom storliga sörgde och gaf sig såra. 
Dock efter thett hon såg nåder och Jerteken med sig giorda, tå tröste hon än yttermera på 
Gudz och Sanchte Erichz nåd och hielp, och ropade innerliga till Gud och Site Erich att 
Gud wille än gifwa lijf i then nyfödda och döda lekamen, så att thett matte än nu fil dö- 
pelse och giorde enkannerliga nytt löfte, att hon motte fönverfwa af Gudi och S:te Erich 
thessa nådh, och strax thett war giordt, tå syntes anda och lijf i then dödlödde lekamen och 
doptes och kallades Birgitta och lefde helbregda i mång år, och modren fulkomnade för sig 
och sitt barn ihet [hon) honom lofwet hade. Thetta sade förnempnde Fru Ramborg mig 
broder Israeli. 
18. 
Annat tolket. 
En quinna våndades i barnsbörd så att henne Avar ingen lijfz wån, tå lofwade the goda 
quinnor som när woro stadde ett löfte a hennes Avegna til S:te Erich, att thensamme quinna 
motte sit lijf behålla och quit Avarda wid barnet, och tå thet Avar giordt, tå födde quinnan 
ena dotter döda och låg så död i fyra tima. Tå the quinnor som när Avoro sago att mo 
dren fichz weder och lijfuade, tå finge thee en större tröst till Gud och Sanchte Erich och 
a f mildheet tå lofwede the annat löfte til Sanchte Erich, bidiandes att then som modrena 
gaf 
Rhyzelii Monasterio!, p. io4. 
X-) Praedium equestre Uplaudiæ. 
A) Prior. 
*) De monasterio Dominicariorum Skenningiæ cfr.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.