s. ERIC! REGIS.
285
9-
Om enom Gr&broder.
En broder af S. Francise! orden, som war Custos i Swerige, en dandesg) oeh gudeligen
man och nampnkunniger , hafde i alla sina leder sâ hårda sott och werk, att han ingeledes
formatte röra sig af sengena ther han lag, han åkallade gudeliga thenne ährafulle helga
Martyren Sanchte Erich, och wart strax helbregda och quitter af the hårda sottena, som han
sielfwer oppenbarliga lyste för allan almoga, tå han predikade om Erichz messone.
10.
Om ena döda Pigo.
En ung piga, som nu syntes död och wart lagd opå gålfwett till att swepas som hjk
pläga, hon fick lijf igen, then tijd hennes föräldrar gudeligen åkallade Sanchte Erich. Thette
Jerteken kungiörde hennes föräldrar oppenbarliga för alla.
1 1 .
Ont ena döda qninno.
För ena döda quinno war kläpt sielaringning, som seder är, och Kyrkioherden wart
kallader til at wiga lijkett, och hennes wenner kallede innerlige på Gudh och Sanchte Erich,
och hon fick lijf igen för Sanchte Erichz förskyllan, som then samma Presten och andre, the
som när woro och thet sägo, tilstodo för oss.
i 3.
Om enom borttagnom man.
En war hârdeliga befången af Diefwulen, och opå andra sidona aller halfwer bortta
gen, så at han opå the sidone räddo ingom sinom lemmom, och the som när honom woro
ropade innerliga til Gudh och Sanchte Erich för honom, och så fick han för Sanchte Erichz
helga förskyllan sina fulla helbregda igen, som han sielfwer och alle the som när woro til
stodo och sannerligen wittnede.
14.
Om enom som drnnchnede.
En som litett tilförende drunchneder war och bars döder i ens mans hwss fick lijf i-
gen för S Erichz skuld. Så hafwer och Gudh för S. Erichz åkallan freist bya och huss af
storan eldzwåda som ägendenä för oss wittnade, som thett och til syne oppenbarliga war
om Eke by.
«) Dan ne ma n, in Chron. Rhythm, do g ande man
Tom. II.
l5.
conti', dondeman, dandeman, vir prohus,
7 2 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.