Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

s. ERIC! REGIS. 
285 
9- 
Om enom Gr&broder. 
En broder af S. Francise! orden, som war Custos i Swerige, en dandesg) oeh gudeligen 
man och nampnkunniger , hafde i alla sina leder sâ hårda sott och werk, att han ingeledes 
formatte röra sig af sengena ther han lag, han åkallade gudeliga thenne ährafulle helga 
Martyren Sanchte Erich, och wart strax helbregda och quitter af the hårda sottena, som han 
sielfwer oppenbarliga lyste för allan almoga, tå han predikade om Erichz messone. 
10. 
Om ena döda Pigo. 
En ung piga, som nu syntes död och wart lagd opå gålfwett till att swepas som hjk 
pläga, hon fick lijf igen, then tijd hennes föräldrar gudeligen åkallade Sanchte Erich. Thette 
Jerteken kungiörde hennes föräldrar oppenbarliga för alla. 
1 1 . 
Ont ena döda qninno. 
För ena döda quinno war kläpt sielaringning, som seder är, och Kyrkioherden wart 
kallader til at wiga lijkett, och hennes wenner kallede innerlige på Gudh och Sanchte Erich, 
och hon fick lijf igen för Sanchte Erichz förskyllan, som then samma Presten och andre, the 
som när woro och thet sägo, tilstodo för oss. 
i 3. 
Om enom borttagnom man. 
En war hârdeliga befången af Diefwulen, och opå andra sidona aller halfwer bortta 
gen, så at han opå the sidone räddo ingom sinom lemmom, och the som när honom woro 
ropade innerliga til Gudh och Sanchte Erich för honom, och så fick han för Sanchte Erichz 
helga förskyllan sina fulla helbregda igen, som han sielfwer och alle the som när woro til 
stodo och sannerligen wittnede. 
14. 
Om enom som drnnchnede. 
En som litett tilförende drunchneder war och bars döder i ens mans hwss fick lijf i- 
gen för S Erichz skuld. Så hafwer och Gudh för S. Erichz åkallan freist bya och huss af 
storan eldzwåda som ägendenä för oss wittnade, som thett och til syne oppenbarliga war 
om Eke by. 
«) Dan ne ma n, in Chron. Rhythm, do g ande man 
Tom. II. 
l5. 
conti', dondeman, dandeman, vir prohus, 
7 2 .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.