Full text: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Tomas 2)

S. ERICI REGIS. 
2 77 
högtid inne, vppå hwilken dag thenne werdige Herren skulle ypfara efter wån Herra til 
Himmelrykes ähro. Then tijd thenne helge Konungen opå samma dagh hörde gudz tijder och 
messo i the helga Trefaldigheetz kyrkio, opå bergena, som tå kallades wärs Herres berg, ther 
som nu står Domkyrkian, ta kom en af hans tienare budendes honom, at fienderne woro kompne 
för staden, och rad wore grijpa til wärio och möta them. Ta swarade han sa, låten mig med 
maak höre til ända thèsse store högtijdes tijdegärd, Jag hoppes til Gudh, att står här något af 
hans tienst igen, thett skole wij annörstädz högtideliga få höre. Och efter thenne orden gaf han 
sitt mål i Gudz wåld, cch slog thett helge kors för sigh, och lade harnesk opå sig och si 
ne tienere, Enedock att the woro fåå, mötte manliga sinom fiendom, och fienderne vndfinge 
honom til stridz- skickende sin här mest moott Konungen och slogo honom neder til jordena 
huggandes och stickens honom såår opå såår och jemmerligen pinte honom nu halfdödan och 
wan-wördeliga afhugge hans werduga hufuud, och så for han med seger bortt v örlig och 
till ewerdeligan frid, bytande salige werdz rijke i Himmelrijkes rijke. i a skedde ther thette 
Jerteken, som war en opbörien till hans jerteken, att opa thett rumett, som hans blod först 
neder kom, sprak op en springende kella, som än blifwer till wijss oruh til hans helga 
martilse. 
Nu tå fienderne woro sin wägh farne och konungsens lijk lågh a samma rurnett, som 
han halshuggen wardt, några få af Konungens män, som blefwo oslagne, horo lijkett in i ena 
fattiga Enkia hemen som ther nennest war, och ther bodde en fattigh quinne, som läng© 
hade "waritt blind, hwilken som togh medh handena opa then helga Lecamen, och strök sin 
ögon medh hans heliga blode, och lick genesten sina klara syn igen, Lofwandes Gudh i then 
helga Martirleren Sanchte Erich. Annor stycke af hans heliga Lijfwerne, och huru hans hel— 
gadoma fördes aff af gambla Vpsala til Nye Vpsala, ther han nu hwilcs, och thee vnnerlige 
Jerteken som Gudh giorde och an i dag giör för hans heliga förskyllan och böön, som här 
nu icke scges, thett finnes annorstedz skrifwitt. Thenne helige Konungen Sanchte Erich tol- 
de dödh åhr efter Gudz bord M.C.LX. i May Månade adertende dagh, tå Alexander tre- 
die war Pawe i Rom, wårom Herra Jesu Christo styrande i Himmelrijke, hwilkom ware lof, 
heder och ära ä förvtan ända. Amen £). 
k) Vitam S. Erici in compendio sistit Hymnus 
Gratulemur dulci prosa, 
Laus Erici gloriosa 
Prodeat in medium. 
Ex radice generosa 
Transportatur vernans rosa 
Ad regale solium. 
Regni rebus ordinatis, 
Sanctus adit cum armatis 
Terras infidelium. 
Defunctorum in peccatis , 
Miro motu pietatis, 
Deflet strages hostium. 
Justus in judicio, 
Frequens in jejunio, 
Artus atterebat 
Aspero cilicio : 
Fervida devocio 
Mentem incendebat. 
Diri, pravi conspirantes, 
Et in nece machinantes 
Regis unanimi ter, 
Bellum movent improvisum ‘ 
Rex occisus paradisum 
Introit feliciter. 
A defunctis revocatam 
Matri vivam reddit natam, 
Et sanat puerperam. 
Quinque plagis vulnerato, 
Jam de vita desperato, 
Dat salutem prosperam. 
in Missale Upsal. f. 2i4: 
Felix, cujus gratia 
Fugantur dæmonia, 
Vident excœcati, 
Confracta erigitur, 
Et submersus redditur ♦ 
Plenas sanitati. 
Sponsione facta voti, 
Vocem reddit Sacerdoti, 
Et infanti tibiam. 
Statim inter fratrum manus 
Frater minor surgit sanus 
Post longam miseriam. 
Sensum reddit mulieri, 
Quæ vix capi vel teneri 
Poterat præ furia. 
O ! quam probant Sanctum Dei, 
Et confirmant fidem rei, 
Tanta mirabilia. 
Ergo Regi mirifico 
Laus lastabnndo cantico 
Frequentetur : 
Cujus f ruens Vpsalia 
Salutari præsentia 
Jocundetur. 
Tu, Svevorum Rex Erice, 
Magne Martyr et amice 
Dei, prece sedula 
Venerantes te emenda, 
Et nos illi recomrnenda, 
Qui regnat per secula. Arnen. 
Tom. II. 
7 °.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.