V. VI. VITA F, T MIRACULA
276
sibi associans, qui muneribus corrupti et promissionibus allecti in necem
Regis Illustrissimi unanimiter conspirarunt, ac coadunato clam p) exercitu
ipsum Regem ignorantem et nihliil adversi suspicantem apud Orientalem
Arosiam manu valida aggrediuntur. Instabat die illo festum Ascensionis
Dominicae ter ascensurus. Cumque illa die in Ecclesia Sanctæ Trinitatis r) in monte,
qui dicitur Domini, ubi nunc metropolitana fundata est ecclesia, missa
rum sollempniis interesset, a quodam suorum sibi nanciatur, hostes pro
pe civitatem adesse, et consultum fore eisdem armata manu protinus oc
currere, fertur taliter respondisse : sinite me, inquit, in pace ad perfectum
tantæ sollempnitatis audire mysteria; spero enim in Domino, quod hoc,
quod de servicio suo restat, alibi solleinpniter audiemus, et hiis dictis Deo
se commendans, et impresso sibi prius signo crucis ab Ecclesia exiens ar
mavit se et suos, cum eisdem, licet paucis, viriliter obvians inimicis.
Quos illi bello excipiunt, et contra Regem ipsum præ ceteris aciem diri
gentes, Christo Domini,' solotenus prostrato, vulnera vulneribus ingemi
nant, ac in ipsum jam seminecem amplius sæuientes et ludibria exercen
tes, reverendum caput ejus irreverenter absciderunt/). Sicque ille de bello
ad pacem victor transiens, regnum terrenum in coeleste feliciter commu
tavit.
Hoc autem ibidem initium signorum factum est, quod in loca, ubi
sanguis ejus primum effusus est, fons scaturiens erupit, qui usque hodie
in testimonium martirii ejus manet s). Recedentibus igitur hostibus, et San-?
cto corpore in loco interfectionis derelicto, pauci de regalibus ministris,
qui remanserant, ipsum in domum quandam proximam pauperculae viduae
deportauerunt. Erat ibidem habitans mulier paupercula cœca a multo
tempore, quae eum corpus martiris tetigisset, et digitos sancto intinctos
sanguine ad oculos reduxisset, statim detersa caligine pristinum lumen re
cepit, laudans Deum in sancto suo. Reliqua vitae ejus, et translatio san
cti corporis, ac miracula, quæ Dominus operatus est per sanetum suum,
et usque in præsens non desinit misericorditer operari, quæ hic omissa
sunt brevitatis causa, alibi scripta sunt. Passus est autem beatus Erieus
Anno incarnationis Dominicae M.C.LX. XV. Kalendas Junii, Alexandro
Papa tertio Romanæ Ecclesiae praesidente, regnante Domino nostro Jesu
Christo, cui est omnis honor et gloria in secula seculorum. Arnen.
p) Schefferus : e Liant. a) Hodie St. Erika Källa dicta.
q ) In sequentibus annus et dies emortualis 1160 t ) Manifesto errore Schefferus legit MCLXV. Ka-
XV Calend. Junii h. e. d. 18 Maji habetur, qui memo- lendas Junii. Quam lectionem errori typographic luben-
rki> S. Erici deinde consecratus fuit. Hoc autem anno ter tribueremus, hujusmodi enim mendis 6Catet opus il-
in diem 5 Maji incidit festum Ascensionis Domini. Die lias non paucis; nisi ipse in Notis operi adnexis p. n 5
vero 18 Maji festum Tempora dictum (Svet. Tamper - lectionem meliorem videns, deteriorem vero secutus
ilag) celebratum est. cfr. Pilgram Calendar. Chroi ol. hanc iterum iterumque defendit. ”Sic clare habet Co-
p. 70. Hæc scilicet festa confundunt Legendarum au- dex noster” affirmans ! Insuper p. 7g addit: ’’Magna
c tores , qui forsitan hoc levi erröte diem emortualem niibi est auctoritas Codicis, q Uem sum g eC utus, cuni
illustris Martyris illustriorem omnimodo reddere stu- q U ia est antiquus, tum quia scriptus publica auctorita-
duerint. «... te, et in loco sacro custoditus semper fuit.’’ Cum ve-
r) Ecclesia parocliialis êtiamnum S. Trinitatis ap- ro lectio Codicis et perspicua est et nitida, Lectionem
pellata. . . Schefferi erroneam alia ratione explicare non possumus,
/) Haic subsistit Legenda Breviarii Upsaliensis. Quæ quam quod Celeb. Editor Codicem vel obiter pçrlusLra-
aeqpurftur fortasse addidit Israel Erl(tndi, ut in prooe- verit, vel aliena manu describi curaverit,
mio monuimus.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.